Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych” w Zamościu — 1 marca 2020 [RELACJA]

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych” w Zamościu.Uprzejmie informujemy,  że dnia 1 marca br. w Zamościu odbyły się uroczyste obchody  Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych”, które zostały zorganizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany, 25 Batalion Lekkiej Piechoty w Zamościu, Kościół Rektoralny pw. św. Katarzyny w Zamościu i Urząd Miasta Zamość.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.45 zbiórką pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości przy Kościele Rektoralnym pw. św. Katarzyny w Zamościu. Następnie po wprowadzeniu Pocztów sztandarowych została odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem ks. dr hab. Sławomira Nowosada i Ks. Rektora Marka Żura.

Następnie po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli w pochodzie, na czele z pocztami sztandarowymi, kompanią honorową WP, przez Rynek Wielki i ulicami miasta kierując się na ul. Kolegiacką pod tablicę upamiętniającą byłą katownię gestapo i UB w Zamościu (Kamienica Czerskich), gdzie byli przetrzymywani i torturowani żołnierze AK, BCh,WiN – Żołnierze Wyklęci.

Na wstępie Marian Derkacz  Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość przypomniał zebranym historię tego miejsca i ufundowaniu, ze składek członków ŚZŻAK Okręgu Zamość, dnia 14 lutego 1992 r. w 50. rocznicę przemianowania ZWZ na AK, pamiątkowej tablicy. Jednocześnie  przypomniał, że z inicjatywą uczczenia Żołnierzy Wyklętych w 2010 roku wystąpił ówczesny Prezes IPN ŚP prof. Janusz Kurtyka, a inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta podjął jeszcze w tym samym roku, Prezydent RP śp. prof. Lech Kaczyński. Uzasadnienie do projektu ustawy głosiło, że ustanowienie święta jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata. W/w dodał również, że dzień 1 marca, to dzień stracenia przez komunistów ppłk Łukasza Cieplińskiego, ostatniego dowódcy zorganizowanego oporu przeciw sowietyzacji Polski w roku 1951.  Następnie został odczytany początek preambuły Ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Po tym wstępie, rozpoczęto uroczystość zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Dowódca Kompanii Honorowej por. Artur Piechnik z 25 BLP złożył ppłk. Wojciechowi Bryknerowi D-cy 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu meldunek o gotowości zebranych uczestników do uroczystości z okazji uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych.  Po dokonaniu przeglądu pocztów sztandarowych i powitaniu z Kompanią Honorową odśpiewano Hymn Narodowy RP.

Powitania uczestników uroczystości dokonał Marian Derkacz. Okolicznościowe przemówienie wygłosił por. Andrzej Jaroszyński Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość.

Apel Pamięci odczytała ppor. Edyta Kulińska z 25 BLP w Zamościu, następnie kompania oddała trzykrotnie salwę honorową.  Na zakończenie delegacje  złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą tragiczne wydarzenia. W imieniu organizatorów Wiceprezes Marian Derkacz podziękował za aktywny udział, pomimo nie sprzyjającej aury,wszystkim uczestnikom i delegacjom służb mundurowych.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Żołnierze Weterani i Kombatanci Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Wolność i Niezawisłość; Poczty Sztandarowe: WP z Garnizonu Chełm, ŚZŻAK: Zamościa, Łabuń; Funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Zamościu; Komendy Miejska Policji w Zamościu; Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu,   LO CSM im. Powstania Zamojskiego, ZSP Nr 3 im. Armii Krajowej, SP nr 7 im. Adama Mickiewicza,  Związków Zawodowych „Solidarność”, Internowani Zamojszczyzny, Senator RP Jerzy Chróścikowski z  Dyrektor  Biura p. Joanną Jabłońską; Władze Samorządowe: Andrzeja Wnuka – Prezydenta Miasta Zamość reprezentował Sekretarza Miasta Zamość – p. Marcin Grabski, Piotr Błażewicz – Przewodniczący Rady Miasta Zamość, przedstawiciele Fundacji Niepodległości Lublin; przedstawiciele Służby Mundurowe Garnizonu Zamość ppłk Wojciech Brykner – D-ca 25 Batalionu  Lekkiej  Piechoty; ppłk Jerzy Muzyka – Komendant 32. Zamoj. WOG  reprezentowany przez  mjr Jana Mróz, mjr Andrzej Weremko – Zastępca Dyrektora  Zakładu Karnego w Zamościu, bryg. mgr inż. Jacek Sobczyński – Komendant Miejski PSP w Zamościu reprezentowany przez bryg. Tomasza Burcona,  insp. Wiesław Pawluk – Komendant Miejski Policji w Zamościu reprezentowany przez insp. Andrzeja Mioduna, Dyrekcja Muzeum Zamojskiego i Kierownictwo Muzeum Arsenał, Dyrekcje Zamojskich Szkół Licealnych, Ponadpodstawowych i Podstawowych; Dyrekcje Burs Międzyszkolnych, harcerze i młodzież szkolna, przedstawiciele Związków, Stowarzyszeń, Organizacji Samorządowych; członkowie ŚZŻAK Okręgu Zamość, mieszkańcy Zamościa i okolic.

https://zyciezamoscia.pl/reportaze/narodowy-dzien-pamieci-o-zolnierzach-wykletych/

https://www.kronikatygodnia.pl/wiadomosci/14717,zamosc-pamieta-o-zolnierzach-wykletych-zdjecia

https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/12554,zamosc-pamieta

https://portalzamojski.pl/wiadomosci/3053-w-zamosciu-upamietniono-zolnierzy-wykletych-fotorelacja

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-zamosciu-zamosc-oddal-hold-zolnierzom-wykletym