Realizacja projektu „Paczka dla Kombatanta 2019” wraz z organizacją Wigilii Patriotycznych w Zamościu, Hrubieszowie, Biłgoraju i Tomaszowie Lubelskim oraz zakończeniem roku akademickiego Uniwersytetu Powszechnego działającego przy Muzeum Historycznym Zamojskiego Inspektoratu AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu

W tym roku odbyła się trzecia edycja przedświątecznej akcji wsparcia dla Weteranów – żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz innych formacji niepodległościowych zorganizowana wspólnie z członkami i sympatykami Światowego Związku  Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość z inicjatywy posła Sławomira Zawiślaka – Prezesa ŚZŻAK O/Zamość, a współfinansowana ze środków z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej.

W ramach projektu „Paczka dla Kombatanta 2019” przygotowano i rozwieziono do Weteranów ponad 150 paczek, do których dołączone były własnoręcznie zrobione przez młodzież kartki świąteczne z życzeniami oraz zorganizowano, podobnie jak w ubiegłym roku,  Wigilie Patriotyczne na terenie czterech powiatów Zamojszczyzny, tj. w Biłgoraju, Hrubieszowie, Zamościu i Tomaszowie Lubelskim, na które zaproszeni zostali Weterani, członkowie Związku, sympatycy oraz osoby współpracujące od lat ze Związkiem. Wspólne spotkania były okazją do złożenia sobie życzeń świątecznych i noworocznych, podzielenia się opłatkiem oraz przekazania, przygotowanych dzięki środkom MON, własnym Związku oraz uzyskanym od sponsorów, części paczek zawierających artykuły spożywcze oraz najpotrzebniejsze środki czystości.  

Projekt „Paczka dla Kombatanta 2019” służy realizacji celów statutowych ŚZŻAK O/Z jakimi są m.in. organizowanie opieki socjalnej i pomocy koleżeńskiej dla żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzin, krzewienie etosu AK i PPP poprzez wychowanie obywatelskie, patriotyczne młodego pokolenia Polek i Polaków.  Wspiera  on także budowanie i umacnianie więzi międzypokoleniowej pomiędzy Weteranami a młodzieżą szkolną m.in. poprzez udział w spotkaniach wigilijnych, przygotowaniu paczek świątecznych i ich dostarczaniu weteranom.

Zadanie kierowane jest do byłych żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, walczących za wolność Ojczyzny w okresie II wojny światowej i w okresie powojennym także w innych formacjach niepodległościowych na terenie Zamojszczyzny. Właśnie ta grupa Weteranów, po bohaterskich trudach zbrojnej walki z niemieckim okupantem, doświadczyła najbardziej okrutnych prześladowań ze strony sowieckiej i polskiej władzy ludowej. Dopiero w ostatnich latach przywraca się im należną chwałę, szacunek, niejednokrotnie wyjmując z bezimiennych grobów skazanych na zapomnienie bohaterów walki o Niepodległą. Ww. inicjatywa stwarza możliwość okazania wdzięczności, szacunku żyjącym weteranom, których pozostało wśród nas niewielu. Być może to ostatnia szansa na bezpośrednie spotkanie tych osób, wysłuchanie ich wspomnień, podzielenie się opłatkiem.

Poprzez organizację spotkań wigilijnych w Biłgoraju, Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu nasze środowisko patriotyczne chce ofiarować Weteranom dodatkowe chwile spędzone wspólnie w ciepłej, rodzinnej atmosferze i wyrazić wdzięczność za to co zrobili dla  współczesnych pokoleń i naszej Ojczyzny.

Relacja z Wigilii Patriotycznej w Tomaszowie Lubelskim

We wtorek 17  grudnia 2019 w Tomaszowie Lubelskim odbyła się pierwsza wigilia patriotyczna  członków i sympatyków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość i Koła Rejonowego w Tomaszowie Lub. w ramach projektu „Paczka dla Kombatanta 2019”

Spotkanie wigilijne rozpoczęło się Mszą Świętą w  intencji zmarłych kombatantów ŚZŻAK Koła  Rejonowego Tomaszów  Lubelski w Kościele Zwiastowania  Najświętszej Maryi Panny. Dalsza cześć Wigilii Patriotycznej odbyła się w Restauracji „Zakład Kuchmistrzowski” Krystyny Świderek, gdzie w miłej, świątecznej atmosferze miały miejsce wspólna modlitwa, podzielenie się opłatkiem, składanie życzenia oraz okolicznościowe wystąpienia.

W trakcie spotkania Prezes Koła Rejonowego w Tomaszowie Lub. Lucyna Rebizant przedstawiła działalność Koła i następnie wraz z Prezesem ŚZŻAK Okręg Zamość, Posłem na Sejm RP Sławomirem Zawiślakiem wręczyła dyplomy uznania za pracę społeczną i patriotyczno-religijną na rzecz ŚZŻAK O/Zamość Koła Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim a także legitymacje członkowskie dla osób nowo przyjętych do Związku, które otrzymali: Danuta Wagner, Magdalena Szczepańska, Dariusz Krech, Jacek Pawłucki i Ryszard Szczepaniuk.

Głos zabrał także Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł S. Zawiślak, który w swoim wystąpieniu okolicznościowym przedstawił m.in. najważniejsze osiągnięcia  ŚZŻAK Okręg Zamość, zamierzenia i plany na kolejne lata działalności oraz złożył wszystkim zebranym na tegorocznej wigilii patriotycznej w Tomaszowie Lubelskim  świąteczne i noworoczne życzenia.

W spotkaniu udział wzięli: Ksiądz  Proboszcz Czesław Grzyb, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wiesław Cielica, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Jacek Pawłucki, Dyrektor Tomaszowskiego Domu Kultury Dariusz Krech, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim Witold Pitura, Przedstawiciele ZHP na czele z phm Anną Rojek, Prezes Stowarzyszenia „ Ocalić od  zapomnienia” w Brzezinach Magdalena Szczepańska, Wiceprezes Danuta Wagner  wraz z członkami stowarzyszenia, Członek Zarządu Środkowo- Wschodniego „Solidarność” Ireneusz Prochowicz, Przedstawiciele Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział Tomaszów Lubelski  Marian Skiba i Teresa Kizowska, Przedstawiciel Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Irena Soszyńska, Przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Koło w Tomaszowie Lubelskim Daniel Kuczyński, Dyrektor Przedszkola Nr 5 w Tomaszowie Lubelskim Maja Rebizant, Dyrektor SP im. Bohaterów  Września 1939 w Majdanie Górnym Anna Wawrzusiszyn, Prezes Gminnego Koła AK w Ulhówku Adam Hytryniewicz, Przedstawiciele Związku Strzeleckiego „Strzelcy” w Tomaszowie Lubelskim z Jakubem Babiarzem na czele, kombatanci i członkowie AK Koła Rejonowego Tomaszów Lub.

Relacja z Wigilii Patriotycznej w Biłgoraju

Kolejna wigilia patriotyczna odbyła się 18 grudnia br. w Biłgoraju. Spotkanie zorganizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej O/Z i Koło Rejonowe Biłgoraj oraz środowiska patriotyczne  miało miejsce  w internacie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Na wspólne spotkanie, jak w ubiegłym roku,  licznie przybyli zaproszeni goście, w tym władze samorządowe miasta, służby mundurowe różnych formacji, przedstawiciele Związku, delegacje sąsiednich Kół Rejonowych ŚZŻAK oraz młodzież.

Wigilia patriotyczna rozpoczęła się od uroczystego przekazania „Betlejemskiego Światła Pokoju”, które za pośrednictwem harcerzy 18. Drużyny Wędrowniczej „IGNIS” i 13. Starszoharcerskiej Drużyny „Pochodni” trafiło do Biłgoraja. Następnie Prezes ŚZŻAK Koła Rejonowego w Biłgoraju Tomasz Książek powitał wszystkich gości podkreślając, że po raz kolejny w wigilii patriotycznej bierze udział ponad 100 osób. W/w dodał również, że spotykanie po raz kolejny odbywa się w gronie wielkiej patriotycznej rodziny Polaków dla których słowo „ Patriotyzm”  brzmi wyraziście i dumnie, w gronie przyjaciół  dla których   „Patriotyzm” to miłość do Ojczyzny, to miłość do własnego narodu, połączona z gotowością poniesienia ofiar dla niej.

Podczas uroczystości Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, Poseł na Sejm RP S. Zawiślak oraz Wiceprezes ŚZŻAK Rejon Biłgoraj Ryszard Kozdra w dowód uznania za zaangażowanie w pracę na rzecz krzewienia historii i etosu Armii Krajowej, uhonorowali „Odznaką Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość” ks. komandora Józefa Michalika Proboszcza Parafii pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju. W trakcie spotkania, również decyzją Zarządu Okręgu  ŚZŻAK,  legitymację członka nadzwyczajnego ŚZŻAK odebrała pani Elżbieta Jargieło. Dodatkowo spotkanie uświetnił występ Kai Peć z zespołem „KU-CHWALE” z Józefowa 

Następnie Prezes ŚZŻAK O/Zamość poseł S. Zawiślak w swoim wystąpieniu krótko podsumował działalność ŚZŻAK w 2019 r. a także przedstawił plany na kolejne lata oraz złożył wszystkim zebranym na tegorocznej wigilii patriotycznej w Biłgoraju najlepsze świąteczne i noworoczne życzenia.

W Wigilii patriotycznej udział wzięli m.in.: ks. Kan. Jerzy Kołtun Proboszcz Parafii pw. WNMP w Biłgoraju, ks. komandor Józef Michalik Proboszcza Parafii pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju Adam Balicki, Radni Rady Powiatu Biłgorajskiego, Burmistrz Miasta Biłgoraj Janusz Rosłan, przedstawiciele władz z terenu powiatu, przedstawiciele dyrektorów szkół, stowarzyszeń i organizacji z terenu powiatu.

Galerie zdjęć:

http://bilgoraj.com.pl/wigilia-patriotyczna-2019-foto,,3,11,11,1,23882,n.html

https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/12031,bilgoraj-spotkanie-oplatkowe-szzak

 

Relacja z Wigilii Patriotycznej w Hrubieszowie

W dniu 21 grudnia br. w Restauracji „Szałas” odbyła się wigilia patriotyczna członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz  Koła Rejonowego w Hrubieszowie. Na wspólne spotkanie, jak w ubiegłym roku,  licznie przybyli zaproszeni goście, w tym władze samorządowe miasta, służby mundurowe różnych formacji, przedstawiciele Związku oraz delegacje sąsiednich Kół Rejonowych ŚZŻAK.

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Hrubieszowie  Kamili Maślanki, która powitała wszystkich zaproszonych gości, życząc zdrowia, pomyślności, wzajemnej życzliwości i miłości w nadchodzącym Nowym Roku. Następnie, po modlitwie ks. prałata ppłk. Andrzeja Puzona, uczestnicy podzielili się opłatkiem, składając sobie nawzajem świąteczne życzenia zaś Zespół Wokalny „Hubal”, któremu w/w Prezes  bardzo serdecznie dziękuję, uświetnił to wyjątkowe spotkanie pięknym wykonaniem  polskich kolęd.

Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł S. Zawiślak w swoim wystąpieniu okolicznościowym odniósł się m.in. do dotychczasowych osiągnięć i realizowanych projektów ŚZŻAK Okręg Zamość oraz przedstawił plany na kolejne lata działalności. Na zakończenie złożył wszystkim obecnym gościom tegorocznej wigilii patriotycznej w Hrubieszowie  najlepsze świąteczne i noworoczne życzenia oraz zachęcił do dalszej tak owocnej współpracy.

Podczas uroczystości Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, Poseł na Sejm RP S. Zawiślak oraz Prezes Koła w Hrubieszowie w dowód uznania wręczyli podziękowania za wzorową współpracę oraz „Odznakę Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość członkom Zespołu „Hubal”  z Jednostki 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego.

Odznakę z rąk w/w odebrał również  członek ŚZŻAK O/Z Koła Rejonowego w Hrubieszowie Pan Marek Maciejczyk. W wigilii udział wzięli m.in. Prezes ŚZŻZAK Okręg Zamość  Sławomir Zawiślak, Wiceprezes por. Andrzej Jaroszyński,  Ks. Prałat Andrzej Puzon, Burmistrz Miasta Marta Majewska, Dowódca 2. Pułku Rozpoznawczego  w Hrubieszowie płk Jakub Garbowski, Dyrektor Sądu Rejonowego Anna Dobosz, Prezesi Kół Rejonowych, przedstawiciele służb mundurowych  oraz kombatanci.

Prezes Koła Rejonowego w Hrubieszowie dziękuje wszystkim uczestnikom Wigilii Patriotycznej za udział i za krzewienie etosu Armii Krajowej.

http://lubiehrubie.pl/wiadomosci/wyroznienie-dla-zespolu-wokalnego-hubal

Relacja z Wigilii Patriotycznej w Zamościu

Ostatnim spotkaniem wieńczącym tegoroczny projekt „Paczka dla Kombatanta 2019” była wigilia patriotyczna  zorganizowana w niedzielę 22 grudnia w świetlicy OHP w Zamościu. Wigilia była połączona z uroczystym zakończeniem roku akademickiego Uniwersytetu Powszechnego w Bondyrzu.

Spotkanie świąteczne  rozpoczęło się od powitania licznie przybyłych gości przez Sekretarza ŚZŻAK O/Zamość Witolda Maruchę, następnie harcerze z 10. DH „Traperski Krąg” z Suśca na czele z phm Anną Rojek Komendant Hufca ZHP Tomaszów Lubelski  przekazali „Betlejemskie Światło Pokoju” na ręce władz ŚZŻAK Okręg Zamość. Prezes ŚZŻAK O/Zamość Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak podziękował w/w za tą piękną inicjatywę  wzbogacającą tradycję świąt  Bożego Narodzenia, a także przywołał ideę działającego przy Muzeum Historycznym Zamojskiego Inspektoratu AK w Bondyrzu Uniwersytetu Powszechnego. Uniwersytet rozpoczął swoją  działalność ponad rok temu, dokładnie 6 października   2018 r. jako ośrodek szerzenia oświaty, dostępny dla wszystkich mieszkańców regionu bez względu na wiek i wykształcenie. Jego głównym celem była popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie aktywności obywatelskiej wśród szerokich kręgów społeczeństwa. 

Więcej informacji o działalności Uniwersytetu na naszej stronie:
https://akzamosc.pl/2018/10/08/kolejna-inicjatywa-szzak-okreg-zamosc-powolujaca-uniwersytet-powszechny-w-bondyrzu-jako-osrodek-aktywizacji-obywateli-w-sprawach-wspolnotowych/

Następnie po okolicznościowym wystąpieniu Prezesa ŚZŻAK O/Z odbył się wykład patriotyczny Ks. prof. dr hab.  Tadeusza Guza, jednocześnie pełniącego funkcję rektora  w/w uniwersytetu, pt. „Patriotyzm jako kategoria chrześcijańska”.

W tej części wręczone zostały również podziękowania władzom i wykładowcom uniwersytetu oraz  pamiątkowe dyplomy uznania, z własnoręcznym podpisem ks. prof. dr. hab. Tadeusz Guz i Prezesa SZŻAK O/Z Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, dla jego słuchaczy z powiatu biłgorajskiego, hrubieszowskiego i zamojskiego.

Podziękowania z rąk Prezesa ŚZZAK O/Z Posła na Sejm RP S. Zawiślaka otrzymali: ks. prof. dr. hab. Tadeusz Guz, dr. hab. Mieczysław Ryba prof. KUL, dr. hab. Przemysław Czarnek, dr. nauk medycznych Rafał Sapuła, Wojciech Adamczyk Łowczy Okręgowy PZŁ w Zamościu, Wojciech Kondrat, mec. Mateusz Sarnat, Jacek Kucharski oraz Dawid Kostecki.

W tym miejscu również w/w Prezes  ŚZŻAK Okręg Zamość wraz z Wiceprezesem por.  Andrzejem Jaroszyńskim dokonali aktu wręczenia honorowej „Odznaki Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość”. Uchwałą nr 50  Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość z dnia  25 listopada 2019 r. w sprawie nadania ODZNAKI ZASŁUGI ŚZŻAK OKRĘG ZAMOŚĆ dla władz Uniwersytetu Powszechnego uhonorowani zostali: ks. prof. dr. hab. Tadeusz Guz, dr. hab. Mieczysław Ryba prof. KUL, dr. nauk medycznych Rafał Sapuła, Wojciech Adamczyk Łowczy Okręgowy PZŁ w Zamościu.

Dalsza cześć spotkania opłatkowego przebiegała w świątecznej atmosferze, miały tu miejsce wspólna modlitwa pod przewodnictwem kapelana Armii Krajowej ks. Czesława Galka, poświęcenie i przełamanie się opłatkiem, życzenia, śpiewanie kolęd  oraz wigilijny poczęstunek.