Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość organizatorem pomocy świątecznej dla Weteranów z terenu Zamojszczyzny. Rusza projekt “Paczka dla Kombatanta”

W dniu 25 listopada br. w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. W konferencji udział wzięli Poseł Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, por. Andrzej Jaroszyński, Marian Derkacz – Wiceprezesi ŚZŻAK Okręg Zamość, Witold Marucha – Sekretarz ŚZŻAK Okręg Zamość, Andrzej Skiba – Skarbnik ŚZŻAK Okręg Zamość, phm. Anna Rojek – Komendant Hufca ZHP w Tomaszowie Lubelskim wraz z harcerzami, Teresa Opalska – Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Tyszowcach, Lucyna Rebizant – Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Tomaszowie Lubelskim, Tomasz Książek – Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Biłgoraju, Andrzej Wojtyło – Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Józefowie, Józef Więcław i Anna Hawryluk – Członkowie Zarządu Związku, weterani w osobach: kpt. Józef Łaba, Kazimierz Niedziela, Eugeniusz Stąsiek.

Uczestnicy konferencji przekazali do wiadomości publicznej szczegółowe informacje na temat podjętej po raz kolejny przez ŚZŻAK Okręg Zamość akcji pn. „Paczka dla Kombatanta’. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Projekt „Paczka dla Kombatanta” służy realizacji celów statutowych ŚZŻAK O/Z jakimi są m.in. organizowanie opieki socjalnej i pomocy koleżeńskiej dla żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzin, krzewienie etosu AK i PPP poprzez wychowanie obywatelskie, patriotyczne młodego pokolenia Polek i Polaków.  Wspiera  on także budowanie i umacnianie więzi międzypokoleniowej pomiędzy Weteranami a młodzieżą szkolną m.in. poprzez udział w spotkaniach wigilijnych, przygotowaniu paczek świątecznych i ich dostarczaniu Weteranom. Projekt realizowany będzie na terenie działania ŚZŻAK Okręg Zamość, a spotkania wigilijne odbędą się w Biłgoraju, Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim, Zamościu w dniach od 17 do 20 grudnia. Cele projektu kierowane są do byłych żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, walczących za wolność Ojczyzny w okresie II wojny światowej i w okresie powojennym także w innych formacjach niepodległościowych na terenie Zamojszczyzny. Właśnie ta grupa weteranów, po bohaterskich trudach zbrojnej walki z niemieckim okupantem, doświadczyła najbardziej okrutnych prześladowań ze strony sowieckiej i polskiej władzy ludowej. Dopiero w ostatnich latach przywraca się im należną chwałę, szacunek, niejednokrotnie wyjmując z bezimiennych grobów skazanych na zapomnienie bohaterów walki o Niepodległą. Ww. zadanie publiczne stwarza możliwość okazania wdzięczności, szacunku żyjącym weteranom, których pozostało wśród nas niewielu. Być może to ostatnia szansa na bezpośrednie spotkanie tych osób, wysłuchanie ich wspomnień, podzielenie się opłatkiem.

Żyjący jeszcze Weterani to często osoby samotne, pobierające niewielkie emerytury, których znaczną część muszą przeznaczyć na podstawowe potrzeby tj. żywność, leki, materiały, utrzymanie mieszkania. Oprócz typowo materialnego znaczenia działań projektowych, jakim jest przygotowanie i przekazanie kombatantom paczek, istotny jest wymiar emocjonalny podejmowanych działań i budowanie więzi międzypokoleniowej. Młodzież szkolna zaangażowana do tych działań ma okazję poznać mieszkających w najbliższym otoczeniu kombatantów, którzy dość często nie afiszowali swoich dokonań, będąc cichymi bohaterami historii, niejednokrotnie zapomnianymi, żyjącymi w samotności. Do projektu zaproszeni zostaną uczniowie ze szkół mundurowych, młodzież zrzeszona w Związku Strzeleckim i harcerze. Dla tych grup młodzieży szczególnie ważna jest możliwość poznania lokalnych bohaterów, których życie i poświęcenie dla Ojczyzny będzie przykładem i drogowskazem do własnego rozwoju. Młodzi ludzie z produktów dostarczonych przez ŚZŻAK O/Z przygotują i dostarczą wraz z członkami Związku paczki świąteczne z kartkami z życzeniami grupie minimum 80 kombatantów, których wytypuje Zarząd Okręgu. Okres świąteczny jest takim czasem, w którym samotność odczuwa się najboleśniej. Poprzez organizację spotkań wigilijnych Związek chce ofiarować weteranom dodatkowe wspólne chwile w rodzinnej atmosferze, wskazać jak bardzo jesteśmy im wdzięczni za to co zrobili dla naszej Ojczyzny. Przedstawiciele stowarzyszenia są pewni, iż te spotkania zainicjują stały zwyczaj zapraszania kombatantów na uroczystości organizowane przez młodzież ze szkół mundurowych, Strzelców i harcerzy. W rezultacie przyczyni się to do integracji międzypokoleniowej i zachowania pamięci o naszych bohaterach.

Prezes ŚZŻAK O/Z Sławomir Zawiślak zaznaczył, że jest to kolejny już rok organizacji przez Związek tego typu akcji. W ubiegłym roku odwiedzono i przekazano życzenia ok. 140 Weteranom walk o wolność Ojczyzny działających w Armii Krajowej i innych formacjach niepodległościowych.

Uczestnicy konferencji zwrócili się do mieszkańców regionu z prośbą o pomoc przy wyszukiwaniu jeszcze żyjących, a zasłużonych dla Ojczyzny, osób do których w tym roku mogłyby zostać dostarczone paczki wraz ze świątecznymi życzeniami. W tym celu Prezes ŚZŻAK O/Z Sławomir Zawiślak zachęcił do zgłaszania Weteranów w sekretariacie ŚZŻAK Okręg Zamość (ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość) osobiście lub telefonicznie (tel. 84 677 65 56 ) w godzinach urzędowania (od 9:00 do 13:00 – od poniedziałku do piątku). Zgłoszenia można dokonać dzwoniąc na zamieszczone na stronie internetowej Związku www.akzamosc.pl   telefony komórkowe Prezesa i Sekretarza ŚZŻAK O/Z.

W dalszej części konferencji Sekretarz ŚZŻAK O/Zamość Witold Marucha przekazał do wiadomości opinii publicznej informacje dotyczące budowy pomnika-mauzoleum żołnierzy września 1939 r. na cmentarzu w Dubie (gm. Komarów – Osada) – która jest kontynuacją rozpoczętych w ubiegłym roku prac mających na celu upamiętnienie miejsca pochówku żołnierzy poległych  we wrześniu 1939 r. Dnia 4 listopada 2019 r. została podpisana umowa z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotycząca dofinansowania ww. przedsięwzięcia.

Projekt dotyczy wzniesienia pomnika przy kwaterach ośmiu żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r. podczas walk w okolicach miejscowości Dub, gmina Komarów. W mogiłach zostali pochowani rotmistrz Wacław Totjew, kapral Jan Sinicki, ułan Romuald Luterek, ułan Konstanty Pluta oraz czterech nieznanych żołnierzy. Żołnierze polegli 21 września 1939 r. przypuszczalnie podczas zwiadu poprzedzającego rozpoczęcie tzw. II bitwy tomaszowskiej, stoczonej przez oddziały wojska polskiego 22-26 września 1939 r. Mogiła zbiorowa żołnierzy wpisana jest do ewidencji grobownictwa wojennego z okresu II wojny światowej.

Celem zadania jest godne upamiętnienie poległych żołnierzy oraz utworzenie miejsca pamięci, przy którym można będzie organizować uroczystości o charakterze patriotycznym i religijnym.

Teren gminy Komarów związany jest z toczonymi tu ważnymi bitwami historycznymi (bitwa pod Komarowem 1920 r. i tzw. II bitwa tomaszowska we wrześniu 1939 r.). Jednym z poległych żołnierzy jest rtm. Wacław Totjew, oficer sztabowy Wileńskiej Brygady Kawalerii, walczący również pod Komarowem w 1920 r., legendarny zawodnik jeździecki z okresu międzywojennego, którego postać łączy obydwa te wydarzenia.

Prace nad upamiętnieniem tego miejsca rozpoczęto w r. 2018, w rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uporządkowano wówczas zaniedbaną kwaterę żołnierzy września 1939 r., wydzieloną na miejscowym cmentarzu. Przeprowadzono prace ekshumacyjne, które pozwoliły na potwierdzenie faktu, że w zbiorowej mogile, bez godnego pochówku spoczywają żołnierze jednostek kawaleryjskich. Szczątki poległych złożono do trumien i 10 listopada 2018 roku, w przed dzień setnej rocznicy odzyskania Niepodległości dokonano uroczystego pochówku w murowanej komorze grobowej. Zabezpieczono artefakty i przeprowadzono badania naukowe. Odnaleziono m.in. ostrogi, dwa hełmy wz. 1915 typu francuskiego, dwie maski przeciwgazowe, guziki oraz gwizdek oficerski.

W miejsce zniszczonych betonowych krzyży ustawiono 8 nowych krzyży granitowych w dwóch rzędach, przygotowując miejsce pod ustawienie pomnika. Natomiast rozpadający się ceglany murek zastąpiony został granitowym. Uporządkowano teren wokół kwatery utwardzając podłoże. Wykonano projekt całości założenia w formie mauzoleum z ustawionym obok krzyży pomnikiem granitowym, zaprojektowanym w formie dwuczęściowego segmentu z jasnego i czerwonego granitu (barwy narodowe) z nałożonym i odlanym w brązie orłem wojskowym wz. 1919.

Związek posiada wszystkie pozwolenia związane z przygotowywaną inwestycją, oraz gotowy projekt pomnika, zaopiniowany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie. Efektem realizacji zadania będzie utworzenie mauzoleum żołnierzy września poległych w obronie Ojczyzny podczas działań wojennych pod Dubem. Mauzoleum to będzie objęte opieką przez stowarzyszenie Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość.

Więcej informacji na ten temat:

https://akzamosc.pl/upamietnienie-miejsca-pochowku-zolnierzy-wrzesnia-1939-na-cmentarzu-w-dubie-gmina-komarow-osada/

Na koniec konferencji Wiceprezes ŚZŻAK O/Z por. Andrzej Jaroszyński wspomniał o uroczystościach związanych z obchodami 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, jakie miały miejsce w miejscowości Buśno (gm. Białopole) dn. 10 listopada br. i w których uczestniczyły delegacje pocztów sztandarowych ŚZŻAK O/Z. Podczas tego wydarzenia dokonano poświęcenia ziemi pobranej z 77 miejsc walki oraz męczeństwa patriotów polskich w latach 1939-1984 i jej złożenia w urnie na cmentarzu parafialnym. Więcej informacji na ten temat:

https://akzamosc.pl/2019/11/18/udzial-delegacji-szzak-okreg-zamosc-wraz-z-kilkoma-sztandarami-zwiazku-w-narodowym-swiecie-niepodleglosci-w-miejscowosci-busno-gm-bialopole-10-11-2019-r/#more-24591

Zadanie publiczne pod tytułem: Paczka dla Kombatanta 2019 jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Obrony Narodowej

wojsko polskie logo.

 

 

 

 

 

https://www.radio.lublin.pl/news/harcerze-pomagaja-ruszyla-akcja-paczka-dla-kombatanta

https://roztocze.net/pl/694_spoleczenstwo_i_patriotyzm/340334_paczka_dla_kombatanta_i_budowa_pomnika_mauzoleum.html

https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/11807,paczka-dla-kombatanta

Paczka dla Kombatanta