Kolejny sukces filmu „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej” – III nagroda na XIV Festiwalu Polonijnym „Losy Polaków 2019” w Warszawie

Uprzejmie informujemy, że zrealizowany na początku tego roku przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość w kooperacji z TVP3 Lublin z inicjatywy jego Prezesa posła Sławomira Zawiślaka, mający swoją premierę w marcu 2019 r., film dokumentalny „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej” wspólnie z inną produkcją tj. filmem „Historia Dominika Szajnera” otrzymał III nagrodę w kategorii „Filmy Dokumentalne” na XIV Festiwalu Polonijnym „Losy Polaków 2019” w Warszawie. Obie produkcje są autorstwa reżyserów Magdy i Rafała Kołodziejczyków i tematycznie związane z Armią Krajową i Zamojszczyzną. Film „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej” przedstawia historię działalności największej organizacji konspiracji antykomunistycznej na Zamojszczyźnie – II Inspektoratu Zamojskiego AK, zaś film „Historia Dominika Szajnera” skupia się na wojennych losach związanego z Zamojszczyzną wywiadowcy Armii Krajowej.

Jury Festiwalu pod przewodnictwem Pawła Woldana – reżysera filmowego i telewizyjnego, oceniło ponad 90 nadesłanych prac z całego świata (m. in. z Australii, Belgii, Białorusi, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Izraela, Kazachstanu, Łotwy, Niemiec, Nowej Zelandii, Rosji, Szwecji, Turcji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii i Polski) z zakresu: filmu, telewizji, radia i Internetu. Tematem przewodnim tych zmagań konkursowych w latach 2016 – 2022 roku jest setna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tym miejscu warto zaznaczyć, że celem Festiwalu jest promocja polskiej historii, kultury, tradycji wśród odbiorców krajowych, a także wśród środowisk polonijnych w świecie oraz wzmacnianie patriotyzmu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, poprzez prezentacje wzorów patriotyzmu i właściwych autorytetów.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość serdecznie gratuluje reżyserom filmu kolejnego artystycznego sukcesu i dziękując za dotychczasową, owocną współpracę liczy na jej kontynuację. Poprzez wspólnie podejmowane działania możemy przypomnieć bohaterstwo czynów naszych przodków walczących na terenie Zamojszczyzny z różnymi okupantami o wolność Ojczyzny oraz ukazać ich wielki wkład w walkę niepodległościową Polaków w czasie i po II wojnie światowej.

Więcej informacji na temat filmu „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu AK” wraz z możliwością jego obejrzenia na stronie:

https://akzamosc.pl/wszystko-dla-polski-dzieje-ii-zamojskiego-inspektoratu-ak/