XV lecie Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. por Konrada Bartoszewskiego „Wir” z Biłgoraja – 9 listopada 2019 r.

Do Bukowiny w powiecie biłgorajskim 9. listopada 2019 na zaproszenie Jubilata zjechali goście, przyjaciele, sympatycy GRH „Wir”. Parking przy zajeździe „Kary Mustang” z trudem mieścił samochody z rejestracjami z  Krakowa, Łodzi, Gdańska, Lublina Zamościa, Tomaszowa Lub. Stalowej Woli, Biłgoraja. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość reprezentowali  pan Sławomir Zawiślak prezes związku, równocześnie poseł na Sejm RP, pan Tomasz Książek prezes Koła Rejonowego Biłgoraj, oraz pan Andrzej Skiba  prezes Koła w Szczebrzeszynie. Gości przywitał przewodniczący GRH „Wir” pan Grzegorz Koperwas, przypominając  idee i cel powstania grupy.

Wykorzystując  technikę multimedialną organizatorzy zaprezentowali film  ukazujący początki działalności. Rozwój grupy, zasięg oddziaływania, osiągnięcia edukacyjne, organizacyjne, rekwizyty, mundury ,broń  a głownie integrację wielopokoleniowej już kilkudziesięcioosobowej  grupy. Z kolei goście odwdzięczyli się  Jubilatowi  życzeniami. Były laudacje, kwiaty, dyplomy, upominki.

Szef Urzędu do Spaw kombatantów i Osób Represjonowanych Minister Jan Józef Kasprzyk  z okazji XV lecia działalności GRH „Wir” za całokształt działalności  przyznał Grupie medal Pro-Patia który wręczali;  prezes ŚZŻAK Okręg Zamość poseł na Sejm  RP pan Sławomir Zawiślak , oraz doradca Wojewody Lubelskiego pana Przemysława Czarnka pan Wojciech Kondrat. Gratulując osiągnięć  pan poseł Sławomir Zawiślak powiedział.

Stworzyliście Państwo nowatorską placówkę kultury  i historii, placówkę  która rozumie potrzebę edukacji   w prawdzie historycznej.  Dziękuję  za  dostrzeganie  potrzeby pełniejszego  poznania   etosu i roli AK w historii II-ej wojny światowej a szczególnie tej która rozgrywała się wokół naszych domów. Wyrażając podziękowanie za dotychczasową współpracę, za wspólne przedsięwzięcia, patriotyczno-edukacyjne,  życzę wytrwałości, satysfakcji i sukcesów oraz wielu zwycięskich rekonstrukcji, w przywracaniu „ Dumy Narodowej”.

Partyzanckie stroje, gospodarza oraz zaproszonych grup rekonstrukcyjnych, obficie zastawione stoły piosenki partyzanckie, żołnierskie i ludowe w wykonaniu zespołu ludowego  „Więź” z Soli, tańce disco z zespołem młodzieżowym do pierwszych kurów,  stworzyły niepowtarzalną rodzinną atmosferę wspólnoty, historii, wartości i dumy bycia Polakiem.

Tomasz Książek