Uroczystość upamiętniająca poległych i pomordowanych mieszkańców wsi Obrocz [RELACJA, ZDJĘCIA]

Uroczystość upamiętniająca poległych i pomordowanych mieszkańców wsi Obrocz 2019.W dniu 29 września 2019 r. odbyły się uroczystości przy Pomniku ofiar terroru, upamiętniającego 96 mieszkańców Obroczy: poległych na polach bitew we wrześniu 1939, poległych w czasie walk partyzanckich oraz pomordowanych w więzieniach i obozach koncentracyjnych w latach 1939-1944 a także 22 osoby rozstrzelane we wsi w trzech egzekucjach 28 października 1942r., 1 i 10 października 1943 r.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 09:30 Mszą Św. w Kościele Filialnym w Obroczy w intencji poległych i pomordowanych mieszkańców wsi Obrocz w okresie II wojny światowej. Kazanie wygłaszał ks. prof. Tadeusz Guz, podczas którego odniósł się do wydarzeń II wojny światowej, do olbrzymiej daniny krwi narodu polskiego, do cierpień mieszkańców Obroczy, Roztocza i całej Zamojszczyzny. Bezpośrednio po Mszy Świętej zebrani przeszli pod pomnik upamiętniający ofiary II wojny światowej z terenu wsi Obrocz.

pomnik w obroczy.Mieszkańcy Obroczy ginęli podczas kampanii wrześniowej, w czasie walk partyzanckich, w więzieniach i obozach koncentracyjnych: na Rotundzie w Zamościu, na Majdanku w Lublinie, w więzieniu na Zamku w Lublinie, w więzieniu w Biłgoraju 1 osoba: Pieczonka Aleksander, byli rozstrzelani w Obroczy 28 października 1942r., 1 i 10 października 1943, ginęli w obozach pracy i prac przymusowych.

Organizatorami uroczystości byli Sławomir Zawiślak – Prezes Okręgu Zamość ŚZŻAK, 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany, Społeczny Komitet Organizacyjny z Obroczy i Urząd Miejski w Zwierzyńcu.

obrocz 2019 plakat.W uroczystościach wzięli udział: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Sławomir Zawiślak, Poczet Sztandarowy Stowarzyszenia Dzieci Ofiar Obozów Hitlerowskich w Zwierzyńcu, Poczet sztandarowy i Kompania honorowa Wojska Polskiego wystawiona przez 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany pod dowództwem ppor. Pawła Kuszyka, Poczty sztandarowe organizacji kombatanckich z terenu Gminy Zwierzyniec, w imieniu Jarosława Stawiarskiego Marszałka Województwa Lubelskiego – Maria Gmyz radna sejmiku Woj. Lubelskiego, por. Michał Żak  reprezentujący dowódcę 3  Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, mjr. Piotr Burak Zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu, ks. prof. Tadeusz Guz, ks. Błażej Górski – Proboszcz Parafii Zwierzyniec, ks. Kanonik Emil Wojtaś, ks. Władysław Bednarczyk, Reprezentanci Kół Rejonowych Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Rodziny pomordowanych mieszkańców Obroczy, Władze samorządowe powiatu zamojskiego i gminy Zwierzyniec: Witold Marucha wicestarosta powiatu zamojskiego, Urszula Kolman Burmistrz Gminy Zwierzyniec, Edyta Wolanin zastępca burmistrza gminy Zwierzyniec, radni rady miejskiej w Zwierzyńcu wraz z przewodniczącym rady Wisławem Droździelem, dyrektorzy i kierownicy szkół instytucji z Gminy Zwierzyniec, Andrzej Wojtyło zastępca Dyrektora RPN, Ryszard Teterycz zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Zwierzyniec, Honorowi Obywatele Zwierzyńca – Władysław Sitkowski, Piotr Kotowski, Bogusław Wróblewski, Franciszek Cieplak Prezes Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca, Media: Telewizja TVP3 Lublin, Goście oraz mieszkańcy wsi Obrocz.

Krzysztof Guz – Radny Rady miejskiej Gminy Zwierzyniec