100_9667

przemówienie prezesa związku Sławomira Zawiślaka.