100_9667

2019-10-01

przemówienie prezesa związku Sławomira Zawiślaka.