Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość a Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie [RELACJA, ZDJĘCIA]

podpisanie porozumienia.W dniu 19 września br. w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu (Bondyrz 183a, Gmina Adamów) odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. W konferencji udział wzięli m.in. Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Paweł Pawłowski, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, członkowie Prezydium ŚZŻAK: Wiceprezes por. Andrzej Jaroszyński, Wiceprezes Marian Derkacz,  Sekretarz Witold Marucha, Prezes ŚZŻAK O/Z Koło Rejonowe Józefów Andrzej Wojtyło, Przedstawiciel Firmy „Atos”  Spółka z o.o. z Biłgoraja (wykonawca prac budowlanych przy Muzeum w Bondyrzu) Andrzej Cielica, Prokurent ZDI Spółka z o.o. Jan Szymanik, Kustosz Muzeum w Bondyrzu Edmund Sitek.

W trakcie konferencji podpisane zostało porozumienie o zawarciu współpracy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Uroczystego podpisania umowy dokonali w imieniu ŚZŻAK O/Z Prezes Sławomir Zawiślak, zaś w imieniu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie jego Dyrektor Paweł Pawłowski. Ww. zwrócił się z oficjalną prośbą do ŚZŻAK O/Zamość, jako właściciela Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” o czasowe wypożyczenie jednego z cenniejszych muzealiów będących w zasobach muzeum, tj. zabytkowej lufy 40 mm armaty przeciwlotniczej wz. 36 systemu „Bofors”. Podczas  spotkania  została także podpisana umowa dotycząca użyczenia ww. eksponatu na okres od 16 września 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.,  do jednego z zamiejscowych Oddziałów Muzeum Sił Powietrznych, tj. do  Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie.  Powyższy zabytkowy rekwizyt zostanie wykorzystany m.in. w celu wzbogacenia ekspozycji na corocznym spotkaniu Związku Piłsudczyków RP w Koszalińskim Muzeum, które odbędzie się  w dniu 19 marca 2020 r., a także w związku z przypadającą w bieżącym roku 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej i organizowanymi uroczystościami upamiętniającymi bohaterstwo Żołnierza Polskiego w obronie Ojczyzny we Wrześniu 1939 r. W ramach ww. uroczystości Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie planuje otworzyć dnia 27 września br. wystawę czasową pn. „W obronie polskiego nieba – Wrzesień 1939”, gdzie  ww. eksponat będzie jej głównym elementem.

https://muzeumsp.pl/aktualnosci/porozumienie-ze-zwiazkiem-zolnierzy-ak-w-zamosciu/

W swojej wypowiedzi ww. Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Paweł Pawłowski dziękując za podjętą współpracę, pogratulował tak doskonale urządzonego obiektu, posiadającego tak cenne zasoby muzealne i historyczne, jednocześnie zachęcając do jego odwiedzin. Ww. zadeklarował również szerzej polecać to miejsce wszystkim miłośnikom historii.

Prezes  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Poseł Sławomir Zawiślak natomiast wyraził zadowolenie z nawiązania  przez ŚZŻAK O/Z współpracy z kolejną, ważną instytucją muzealną w kraju. Podobna umowa dotycząca wypożyczenia cennych eksponatów znajdujących się w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu przypomnijmy, została zawarta wcześniej z Muzeum Lubelskim. Wypożyczone wówczas  eksponaty wzbogaciły wystawę poświęconą Akcji „Burza” na Lubelszczyźnie.  

Tematem konferencji było również przekazanie do wiadomości publicznej szczegółowych informacji na temat zakresu wykonanych robót budowlanych nowego obiektu przy ww. muzeum. Przypomnijmy, ww. działania inwestycyjne stanowią kontynuację prac podjętych w ubiegłym roku, kiedy to staraniem Posła Sławomira Zawiślaka – Prezesa ŚZŻAK O/Z oraz członków Związku przeprowadzono generalny remont Muzeum i jego otoczenia, a także konserwację muzealiów i unowocześnienie ekspozycji stałej pn. „Niezłomni Zamojszczyzny – walka zbrojna o niepodległość w latach 1939-1953”. Budowa dodatkowego skrzydła muzeum pozwoli na ekspozycję większej ilości muzealiów oraz intensywniejsze wykorzystane muzeum do celów wystawienniczo-dydaktyczno-kulturalnych.

rozbudowa muzeum ak - wizualizacjaPlanowany termin zakończenia ww. inwestycji to  listopad br. Po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 484 717,42 zł. Związek otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 360 tys. zł, a brakujące środki zostaną pokryte ze środków własnych, także uzyskanych od darczyńców. Członkowie ŚZŻAK Okręg Zamość dziękując stronie rządowej, innym sponsorom  za dotychczasową, tak owocną współpracę, na rzecz rozbudowy Muzeum zwrócili się z prośbą o dalszą pomoc i wsparcie finansowe nowej inwestycji. Prezes Zawiślak wspomniał  także o planach otwarcia nowej wystawy w ww. Muzeum na przypadające w grudniu tego roku obchody 77. rocznicy Powstania Zamojskiego.

Ww. podziękował również za dobrą współpracę Zarządowi Firmy „Atos”  Spółka z o.o. z Biłgoraja, który w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie prac budowlanych,  ogłoszonego w kwietniu br. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, został wybrany wykonawcą nowej inwestycji  przy Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu.

Dodatkową kwestią poruszoną podczas konferencji było przedstawienie aktualnej, kompleksowej oferty bezpłatnego zwiedzania Muzeum. Ze szczegółowymi informacjami na temat ww. oferty można zapoznać się na naszej stronie internetowej w zakładce „Muzeum”.

https://lublin.tvp.pl/44495021/21-wrzesnia-2019-g-1830

https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/11170,wspolpraca-dwoch-muzeow

https://www.radio.lublin.pl/news/porozumienie-miedzy-muzeami-wzajemna-promocja-i-upowszechnianie-historii