Uchanie – 75. rocznica pomordowanych żołnierzy AK i ludności cywilnej w czasie II wojny światowej – 15 września 2019 r. [RELACJA, ZDJĘCIA]

pielaki 2019.W niedzielę 15 września br. w miejscowości Pielaki (gm. Uchanie) odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna z okazji 75. rocznicy pomordowanych żołnierzy AK i ludności cywilnej w czasie II wojny światowej.

Jej organizatorami byli Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Koło Rejonowe Uchanie, 2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. Henryka Dobrzańskiego „Hubal”, Wójt Gminy Uchanie, Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Uchaniach, KGW Pielaki, Sołectwo Pielaki oraz OSP Pielaki.

Uroczyste obchody zorganizowane z inicjatywy ww. to hołd oddany ofiarom tragicznych wydarzeń – pomordowanym żołnierzom oddziałów Armii Krajowej i ludności cywilnej w czasie II wojny światowej.

pielaki 2019.Niedzielne obchody upamiętniające wydarzenia sprzed 75 lat rozpoczęły się w samo południe zbiórką pocztów sztandarowych, Kompani Honorowej 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. Henryka Dobrzańskiego „ Hubala” , Orkiestry Dętej oraz uczestników uroczystości przy świetlicy wiejskiej w Pielakach. Następnie wszyscy zebrani przemaszerowali pod pomnik ku pamięci pomordowanych, gdzie około godz. 12.30 rozpoczęła się część oficjalna. Na program tegorocznych obchodów złożyły się tradycyjnie odśpiewanie hymnu narodowego oraz wystąpienia okolicznościowe. W imieniu organizatorów gości powitał Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Rejonowe Uchanie por. Andrzej Jaroszyński, który w zaprezentowanym rysie historycznym przywołał tragiczne wydarzenia rozgrywające się na tych terenach podczas II wojny światowej. Głos zabrał również Wójt Gminy Uchanie Leszek Czerwonka, który w swoim wystąpieniu odniósł się do ww. wydarzeń.

Następnie po ww. wystąpieniach okolicznościowych uroczyste nabożeństwo w intencji pomordowanych odprawił  proboszcz Parafii p. w. Wniebowzięcia NMP w Uchaniach ks. Dariusz Bajwoluk, przy udziale  ks. wikariusza Krzysztofa Cyranowskiego. Na zakończenie części oficjalnej por. Ernest Kamiński  odczytał apel pamięci oraz  została oddana salwa honorowa, zaś przybyłe delegacje oraz uczestnicy uroczystość patriotyczno-religijnej złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem.

Po Mszy Św. w ramach programu odbyła się również część artystyczna przygotowana przez młodzież szkolną. Organizatorzy dziękując za udział w ww. uroczystości zaprosili wszystkich zgromadzonych do uczestnictwa w pikniku  przy tutejszej świetlicy.

medale szzak.Powyższe obchody były także okazją do  wręczenia odznaczeń okolicznościowych. Medalem „Pro Patria” przyznawanym na wniosek Posła Sławomira Zawiślaka -Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka został wyróżniony członek SZŻAK O/Z Koło Rejonowe Uchanie – Stanisław Kucharski. Natomiast zatwierdzone przez Kancelarię śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego  odznaczenie za szczególne zasługi  na rzecz ŚZŻAK Okręg Zamość tzw. „Honorową Odznakę ŚZŻAK Okręg Zamość” z rąk Prezesa ŚZŻAK O/Zamość, Posła S. Zawiślaka, Prezesa ŚZŻAK Koło Rejonowe Uchanie por. Andrzeja Jaroszyńskiego oraz członka Związku kpt. Józefa Łaby odebrał Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie st. kpt. Piotr Gronowicz. Po uroczystej dekoracji wyróżnionych  Prezes ŚZŻAK O/Zamość, Poseł S. Zawiślak jeszcze raz podziękował wszystkim uczestnikom wydarzenia jednocześnie wspominając o wykonanej przez Związek pracy na terenie gminy m.in. remont pomnika na cmentarzu w Uchaniach, skuteczna obrona żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców Uchań oskarżonych przez wydawcę książki „Żydzi w Polsce. Lubelszczyzna” o rzekome wymordowanie w czasie okupacji 80 obywateli polskich żydowskiego pochodzenia. Wynikiem wystąpienia przez ŚZŻAK Okręg Zamość na drogę sądową, po zwycięskim procesie pamięć o naszych przodkach została oczyszczona z niesprawiedliwych zarzutów. Więcej :

Sukces w sporze sądowym w temacie fałszywego posądzenia partyzantów Zamojszczyzny o rzekome wymordowanie 80 Żydów pod Uchaniami

Zachęcając wszystkich do współpracy na rzecz krzewienia postaw patriotycznych, pilnowania tak często fałszowanej na niekorzyść narodu polskiego prawdy historycznej Prezes S. Zawiślak przedstawił aktualnie podejmowane działania Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

pielaki 2019.W uroczystościach udział wzięli m.in.: Prezes ŚZŻAK O/Zamość, Poseł na Sejm RP Sławomir  Zawiślak, Prezes ŚZŻAK Koło Rejonowe Uchanie por. Andrzej Jaroszyński, Wójt Gminy Uchanie Leszek Czerwonka, Zastępca Wójta Monika Szumiło, księża z Parafii Uchanie ks. proboszcz Dariusz Bajwoluk oraz ks. wikariusz Krzysztof Cyranowski, Dowódca 2. Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie płk. Jakub Garbowski, Z-ca Dowódcy II Batalionu Obrony Terytorialnej w Lublinie płk. Zbigniew Krzyszczuk, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie st. kpt. Piotr Gronowicz, Sołtys Wsi Pielaki Marta Momot-Cymborska, Prezes Straży Pożarnej w Pielakach Tomasz Stopa, Komendant Straży Pożarnej w Pielakach Sławomir Cymborski, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Pielakach Honorata Stopa oraz inni przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych,  środowisk kombatanckich, szkół i okoliczni mieszkańcy, a także Drużyny Harcerskie z Suśca i Uchań. W obchodach uczestniczyły również liczne delegacje pocztów sztandarowych, w tym poczty sztandarowe ŚZŻAK O/Z: Koło Rejonowe Zamość, Koło Rejonowe Hrubieszów, Koło Rejonowe Mircze, Koło Rejonowe Trzeszczany, Koło Rejonowe Grabowiec, Koło Rejonowe Skierbieszów, Koło Rejonowe Uchanie a także poczet sztandarowy ZKRP i BWP, poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach oraz poczet Straży Pożarnej w Uchaniach.

http://uchanie.pl/?p=4457