75. rocznica Powstania Warszawskiego – uroczystości w Zamościu [RELACJA, ZDJĘCIA]

2019-08-06

1 sierpnia zamosc 2019Uprzejmie informujemy, że dnia 1 sierpnia w Zamościu odbyły się obchody 75. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Uroczyste obchody w Zamościu organizowane z inicjatywy ŚZŻAK O/Z od kilkudziesięciu lat w tym roku we współpracy z Parafią Katedralną Zmartwychwstania Pańskiego i  Św. Tomasza Apostoła w Zamościu oraz 3. Zamojskim Batalionem Zmechanizowanym to hołd oddany przez mieszkańców miasta Zamość i regionu Bohaterom Powstania Warszawskiego – jednej z największych akcji zbrojnych polskiego państwa podziemnego w okupowanej przez Niemców Europie.

Na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. Miało ono na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Powstanie, planowane na kilka dni, upadło po 63 dniach walki. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po Powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.

Tegoroczne uroczystości patriotyczno-religijne 75. rocznicy Powstania Warszawskiego w Zamościu rozpoczęły się około godz. 14.30 tradycyjnie przy pomniku Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej (przy ul. Partyzantów, obok Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu). Po podniesieniu flagi i odśpiewaniu hymnu narodowego Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość – Marian Derkacz, w imieniu organizatorów, przywitał uczestników uroczystości. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił Wiceprezes ŚZŻAK O/Z por. Andrzej Jaroszyński. 

W trakcie części oficjalnej dokonano wręczenia przyznanych na wniosek ŚZŻAK Okręg Zamość przez Szefa UdSKiOR odznaczeń – Medali „Pro Patria”. Wręczenia odznaczeń dokonał przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, Dyrektor Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu – Sebastian Paul oraz Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, pełniący społeczną funkcję Prezesa ŚZŻAK O/Z. Odznaczenia otrzymali aktywni w społecznej pracy patriotycznej członkowie Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Hrubieszowie : Leokadia Owsik, Edward Koza, Czesław Stolarczyk i Czesław Stepaniuk. W kontynuacji punktu uroczystości związanego z wręczeniem odznaczeń za szczególne zasługi  na rzecz ŚZŻAK Okręg Zamość „Honorową Odznakę ŚZŻAK Okręg Zamość” odebrali: por. Karolina Szady ps. „Brzoza”, Irena Waszyńska, chor. Mariusz Bartnik, mjr Wojciech Brykner, ppor. Andrzej Nowosad, Anna Cichosz, Irena Cecot, Mirosław Bańkowski. Ww. odznaczenia wręczyli Prezes ŚZŻAK O/Z Sławomir Zawiślak, Wiceprezes Związku por. Andrzej Jaroszyński i członek Związku kpt. Józef Łaba.

obchody powstania warszawskiego zamosc 2019W trakcie ceremoniału wojskowego por. Michał Żak odczytał apel pamięci, a żołnierze 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego oddali salwę honorową. Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem AK Prezes Związku Poseł na Sejm RP S. Zawiślak serdecznie podziękował w imieniu organizatorów wszystkim obecnym za udział w 75. rocznicy Powstania Warszawskiego i zaprosił na nagrany przez ŚZŻAK O/Z we współpracy z TVP3 Lublin film dokumentalny pt. „Wszystko dla Polski – dzieje II Zamojskiego Inspektoratu AK”, który wyświetlony zostanie w ramach 7. Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią” w dniu 15 sierpnia br. o godz. 16:00 w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu. Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły kwiaty przy pomniku Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej.

W uroczystości wzięli udział m.in.: jeden z organizatorów obchodów Poseł Sławomir Zawiślak – Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej O/Zamość, Sebastian Paul – Dyrektor Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, Maria Gmyz – Radna Sejmiku Województwa lubelskiego, przedstawiciel biura poselskiego Posła Jarosława Sachajko, przedstawiciel biura Senatora Jerzego Chróścikowskiego, Andrzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość, Piotr Błażewicz – Przewodniczący Rady Miasta Zamość, Monika Zawiślak i Franciszek Josik – Radni Miasta Zamość, Marek Walewander – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Oddział Zamość, Artur Waśko – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zamościu, Agnieszka Biernacka – Kierownik Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, liczni przedstawiciele służb mundurowych, kilkanaście pocztów sztandarowych (m. in. poczty sztandarowe ŚZŻAK O/Z, Straży Pożarnej, Policji, Zakładu Karnego, Wojska Polskiego, Internowanych Zamojszczyzny, Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zamościu).

Około godz. 15.10 uczestnicy uroczystości przeszli ulicami Partyzantów, Łukasińskiego, Grodzką, Akademicką do Katedry Zamojskiej, gdzie została odprawiona Msza Św. w intencji Ojczyzny. Kazanie wygłosił proboszcz Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i  Św. Tomasza Apostoła w Zamościu ks. Robert Strus. Następnie na Rynku Wielkim w Zamościu miała miejsce dalsza część uroczystości organizowana już przez Urząd Miasta Zamość.

http://zyciezamoscia.pl/informacje/dzis-mija-75-rocznica-godziny-w/

https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/10723,zamosc-pamieta-o-powstancach

https://www.radio.lublin.pl/news/zamosc-uczcil-powstancow-warszawskich