Konferencja prasowa z Rodziną Klukowskich w Delegaturze LUW w Zamościu, 22 lipca 2019 [RELACJA, ZDJĘCIA]

2019-07-23

konferencja prasowa klukowscy zamoscUprzejmie informujemy, iż dnia 22 lipca br. o godz. 11.00, w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. W konferencji udział wzięli Prezes ŚZŻAK O/Z – Poseł Sławomir Zawiślak,  Skarbnik ŚZŻAK O/Z, Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Szczebrzeszynie – Andrzej Skiba, Wiceprezes ŚZŻAK O/Z – Porucznik Andrzej Jaroszyński, Prezes Fundacji Szczebrzeszyn Kultur – Małgorzata Piłat, Regionalista – Dariusz Górny oraz rodzina dr. Zygmunta Klukowskiego – Andrew Klukowski z córką Nicolette oraz Helen Klukowski-May z mężem i dziećmi, na co dzień mieszkający w USA.

Tematem konferencji było przekazanie do wiadomości opinii publicznej m. in. zaproszenia na tegoroczne obchody 75. rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału partyzanckiego dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa” oraz informacji na temat kolejnej, wydawanej staraniem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość nowej publikacji, tj. powojennych „Dzienników dr. Z. Klukowskiego”.

Jako pierwszy głos zabrał Poseł Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK O/Z, który po powitaniu uczestników i przybyłych na konferencję gości zaprosił na tegoroczne uroczystości patriotyczne upamiętniające wydarzenia z udziałem Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa” i jego żołnierzy w Szczebrzeszynie,  które odbędą się w najbliższą niedziele tj. 28 lipca 2019 r. w Szczebrzeszynie. Ww. przypomniał, że to właśnie dzięki inicjatywie Związku, już po raz szósty, odbędą się uroczystości upamiętniające wojenny czyn żołnierzy por. „Podkowy”, którzy pod jego dowództwem walcząc bohatersko za Ojczyznę m. in. wyzwolili Szczebrzeszyn. Dodatkowo Prezes Związku podniósł, że tegoroczne uroczystości mają szczególny charakter, z uwagi na przyjazd do Szczebrzeszyna wnuków dra Zygmunta Klukowskiego: Helen Klukowski-May oraz Andrew Klukowskiego, który uczestniczył również w ubiegłorocznej uroczystości. Przyjazd rodziny wybitnego Polaka, przybyłego 100 lat temu na Zamojszczyznę a zmarłego 60 lat temu, postaci zasłużonej dla naszego regionu, m. in. zapisującej bohaterską i tragiczną dla Zamojszczyzny historię II wojny światowej i okresu powojennego, która przyjęła zaproszenie Związku na uroczystości, zdecydowanie podniesie ich rangę i pozwoli w jeszcze bardziej uroczysty sposób uczcić pamięć o dr. Klukowskim – podkreślił Prezes Zawiślak.

W ramach obchodów, w przeddzień głównych wydarzeń, tj. 27 lipca o godz. 18.00 organizatorzy zapraszają mieszkańców Szczebrzeszyna i regionu na spotkanie z ww. potomkami dr. Zygmunta Klukowskiego w Domu Kultury w Szczebrzeszynie. Podczas ww. spotkania członkowie ŚZŻAK Okręg Zamość przekażą uczestnikom bezpłatnie (do wyczerpania zapasów), wydane w ubiegłym roku m. in. staraniem Związku, czterotomowe dzieło pod redakcją dra Zygmunta Klukowskiego pt. „Materiały do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944”, których dodajmy pierwsze egzemplarze trafiły do zainteresowanych podczas ubiegłorocznych obchodów, a następnie, po propozycji Związku, zostały bezpłatnie przekazane do zgłaszających chęć ich otrzymana szkół i bibliotek

Wzorem lat ubiegłych tegoroczni organizatorzy uroczystości tj. ŚZŻAK O/Z,  Burmistrz Miasta Szczebrzeszyn, 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany, Parafia św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, oraz Fundacja Szczebrzeszyn Kultur zadbają o bogaty program ww. uroczystości, który przedstawił szczegółowo Skarbnik ŚZŻAK O/Z, Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Szczebrzeszynie – Andrzej Skiba (plakat z programem obchodów przesyłamy w załączeniu).  

Prezes A. Skiba wspomniał również, że tegorocznym obchodom towarzyszyć będzie prezentacja  kolejnej publikacji związanej ze Szczebrzeszynem, tj. „Dzienników” dr. Z. Klukowskiego.  Na poprzednie – podobnie wydane staraniem ŚZŻAK O/Z – wydawnictwo pt. „Materiały do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944” składają się z cztery tomy: Terror niemiecki na Zamojszczyźnie 1939-1944–Zamość 1945Zamojszczyzna w walce z Niemcami 1939-1944–Zamość 1946Niemcy i Zamojszczyzna 1939-1944–Zamość 1946 oraz Dywersja na Zamojszczyźnie 1939-194–Zamość 1947 stanowiące zbiór relacji, wspomnień i fragmentów pamiętników z okresu niemieckiej okupacji Zamojszczyzny. Natomiast nowe  wydawnictwo tj. „Dzienniki”  to zapiski i wspomnienia dr. Z. Klukowskiego z końca II wojny światowej a szczególnie z lat powojennych, w których znalazły się m. in. relacje dotyczące okresu aresztowania  i pobytu w więzieniu na Zamku w Lublinie. Ważnym elementem tych wspomnień jest też opis prowadzonej w szpitalu w Szczebrzeszynie praktyki lekarskiej dr. Klukowskiego.

Swoją wiedzą na temat życia i działalności doktora Klukowskiego pokrótce podzielili się także regionalista, Dariusz Górny, który przybliżył m.in. tragiczne wydarzenia jakich doświadczył doktor, opisane w „Dziennikach doktora Zygmunta Klukowskiego” oraz Prezes Fundacji Szczebrzeszyn Kultur, Małgorzata Piłat, która odniosła się do powojennych przeżyć Klukowskiego, uniwersalnych dla żyjącego wówczas pokolenia.

Podczas konferencji miało miejsce krótkie przemówienie wnuka Dr. Zygmunta Klukowskiego, który, w imieniu licznie przybyłej rodziny, podziękował za zaproszenie do udziału w tegorocznych obchodach 75. rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału partyzanckiego dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa” oraz wspominając  swojego dziadka, jako wspaniałego człowieka o dużej moralności i wrażliwości na ludzką krzywdę, który troszczył się o innych, nie tylko jako doktor, ale także w aspekcie edukacyjnym i społecznym, przytoczył kilka anegdot z Jego życia, m.in. osobisty wkład w ocalenie cerkwi greckokatolickiej w Szczebrzeszynie. Głos zabrała także wnuczka Doktora, Helen Klukowski-May, która z dumą opowiedziała, że dopiero przyjazd na Zamojszczyznę pozwolił jej poznać prawdziwe losy Jej dziadka. Konferencja była wyjątkową okazją dla obecnych na niej dziennikarzy do rozmowy z członkami rodziny Doktora oraz do zrobienia wspólnych zdjęć.
 

Realizując ostatni punkt konferencji Prezes Zawiślak podziękował przedstawicielom mediów za liczne przybycie, jeszcze raz zapraszając na sobotnie spotkanie z Państwem Klukowskimi oraz niedzielne uroczystości rocznicowe. 

 

https://www.radio.lublin.pl/news/zamojszczyzna-pamieta-o-swoim-wielkim-kronikarzu

http://zamosc.naszemiasto.pl/artykul/szczebrzeszyn-75-rocznica-wkroczenia-oddzialu,7269747,artgal,t,id,tm.html

https://roztocze.net/spotkanie-z-rodzina-klukowskich-i-75-rocznica-wkroczenia-oddzialu-podkowy/