Upamiętnienie żołnierzy AK i WiN Ziemi Józefowskiej

2019-06-10

Upamiętnienie żołnierzy AK i WiN Ziemi Józefowskiej

Widok pionowy

Koło Rejonowe w Józefowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prezentuje Państwu inicjatywę upamiętnienia żołnierzy Armii Krajowej i WiN, walczących i mieszkających w czasie II wojny światowej na terenie dzisiejszej gminy Józefów. Czas upływa i odchodzą od nas ostatni kombatanci, świadkowie tragicznych wydarzeń lat II wojny światowej. Upamiętnienie ma na celu zachowanie pamięci, wyróżnienie i rozpowszechnienie informacji o bohaterach Ziemi Józefowskiej w świadomości mieszkańców i osób odwiedzających gminę Józefów. Upamiętnienie ma mieć formę kamienia/głazu wapiennego z płytą główną/informacyjną upamiętnienia wykonaną z granitu oraz 2 tablic metalowych na stelażach drewnianych. Formę upamiętnienia przedstawiamy w postaci widoku pionowego (załącznik nr 1) oraz rzutu poziomego (załącznik nr 2) poszczególnych elementów upamiętnienia. Prezentujemy również wzór tablicy głównej upamiętnienia (załącznik nr 3) oraz imienne wykazy członków AK i Win według kompanii z poszczególnych miejscowości (załącznik nr 4 i 5). Upamiętnienie chcielibyśmy zlokalizować w lasach Puszczy Solskiej, w miejscu dawnej osady Fryszarka. Lasy były dla partyzantów domem, schronieniem i dla wielu miejscem wiecznego spoczynku.

Prosimy o przekazywanie wszelkich uwag dotyczących formy upamiętnienia a szczególnie imiennych wykazów członków Armii Krajowej i WiN Ziemi  Józefowskiej.

Adres do korespondencji:
Andrzej Wojtyło
Górecko Stare 12, 23-460 Józefów
tel. 601259059
e-mail: andrzejwjyo@wp.pl

Upamiętnienie żołnierzy AK i WiN Ziemi Józefowskiej

Upamiętnienie żołnierzy AK i WiN Ziemi Józefowskiej

Wzór tablicy głównej

Imienny wykaz wg kampanii – Tablica nr 1

Imienny wykaz wg kampanii – Tablica nr 2

Konsultacje – Upamiętnienie żołnierzy AK i WiN Ziemi Józefowskiej

W ramach konsultacji projektu „Upamiętnienie żołnierzy AK i WiN Ziemi Józefowskiej” wpłynęło bardzo wiele cennych uwag, dotyczących formy i treści zawartych w przekazanych do konsultacji materiałach. Szczególnie ważne pod względem merytorycznym uwagi przekazał dr Andrzej Harkot, za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili uwagi dotyczące wykazu osób, żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

Uwaga dotycząca sformułowania na tablicy głównej: “W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM ARMII KRAJOWEJ I WIN WIERNYM OJCZYŹNIE SYNOM ZIEMI JÓZEFOWSKIEJ” ograniczającego wykaz osób, żołnierzy AK i WiN tylko do osób pochodzących z Ziemi Józefowskiej, uniemożliwiającego tym samym, uhonorowanie żołnierzy konspiracji, którzy walczyli na terenie rejonu Józefowskiego a pochodzili spoza Józefowa, zasługuje w pełni na uwzględnienie. Nie może przecież zabraknąć miejsca, na tablicach dla żołnierzy z kompanii Aleksandrowskiej, czy też osób takich jak Edward Błaszczak ps. „Grom”, Janina Bartoszewska ps. „Nina”, Maria Piasecka – Mużacz ps. „Żar” i wielu innych, wspaniałych osób, których wojenne losy skierowały w czasie II wojny światowej na Ziemię Józefowską. 

Kolejna uwaga dotyczyła uporządkowania nazwisk żołnierzy według miejscowości, która wprowadza „pewien porządek”, ale jednocześnie sprawia wrażenie, iż zgrupowane miejscowości tworzyły wspólnie pewną strukturę organizacyjną oddziałów AK i WiN. W rzeczywistości miejscowości nie tworzyły oddzielnych placówek, czy mniejszych od placówek struktur terenowych, placówka była jedna w Józefowie (przez krótki czas do śmierci “Wilka” marzec 1941, Aleksandrów był osobną placówką, po 1941 r. Aleksandrów wszedł w skład Józefowa). Utworzenie wykazu żołnierzy z podziałem na poszczególne miejscowości (wioski) związany z zamieszkaniem, również niesie problem, związany z przyporządkowaniem żołnierzy z poza gminy Józefów. Dlatego też przyjęto nowe rozwiązanie, by przy nazwiskach dopisać informację skąd pochodził poszczególny żołnierz np. kpt. Konrad Bartoszewski “Wir” Józefów itd.

Kolejnym ważnym zagadnieniem przekazanym w uwagach są stopnie wojskowe  żołnierzy AK i WiN. Zamieszczenie przed imieniem i nazwiskiem stopnia wojskowego, niewątpliwie wnosi istotną informację o żołnierzu, lecz obecnie ustalenie stopni wojskowych wszystkich żołnierzy AK i WiN jest nie możliwe. Mając pełną świadomość, iż wskazane stopnie wojskowe przy nazwiskach żołnierzy AK i WiN są obarczone błędami, pozostawiono je w formie zaproponowanej, licząc na Państwa uwagi w tym zakresie.

 

Imienny wykaz żołnierzy – lipiec (.xlsx)

 

Andrzej Wojtyło
Prezes Koła Rejonowego
w Józefowie ŚZŻAK