Zjazd Sprawozdawczy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość [RELACJA, ZDJĘCIA]

W dniu 29 kwietnia br. w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbył się Zjazd Sprawozdawczy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes ŚZŻAK O/Zamość Poseł Sławomir Zawiślak. Przewodniczącym Zjazdu został jednogłośnie wybrany por. Andrzej Jaroszyński. Po powitaniu uczestników wprowadzony został Sztandar, odśpiewano Hymn Państwowy i odmówiono modlitwę za zmarłych kolegów. Na wstępie Prezes Sławomir Zawiślak m.in. podziękował wiceprezesowi Związku Marianowi Derkaczowi za przygotowanie  zjazdu, zaś członkom ŚZŻAK O/Z za ich wkład w krzewienie etosu AK oraz w wychowanie patriotyczne młodzieży. Ww. poinformował również o swoim kandydowaniu do Parlamentu Europejskiego. Zachęcił do głosowania w celu uzyskania jak najlepszego wyniku. Zapewnił także, że w przypadku ewentualnego uzyskania mandatu nadal będzie aktywnie pracował społecznie na rzecz ŚZŻAK O/Z, dodając, że dzięki temu zwiększą się możliwości działań dla dobra tego środowiska, regionu i Polski.   

W części głównej zjazdu Sławomir Zawiślak przedstawił Sprawozdanie Zarządu Okręgu Zamość ŚZŻAK za rok 2018. Ww. na wstępie podkreślił, że w ubiegłym roku zostało zrealizowanych więcej zadań w porównaniu z poprzednimi latami. W krótkim zarysie przedstawił zebranym ważne projekty, które na przestrzeni ostatniego czasu udało się z sukcesem przeprowadzić. Wśród nich wskazał na liczne uroczystości patriotyczne objęte stałym kalendarzem, oprócz których wprowadzanych jest wiele nowych. Korzystając z okazji ww. podziękował i wyraził wdzięczność za zaangażowanie i liczny udział w uroczystościach członkom Związku, Prezesom a szczególnie Pocztom Sztandarowym. Nawiązał do współpracy m.in. z przedstawicielami Kościoła, Wojska Polskiego, Szkołami, Samorządami, Stowarzyszeniem „Bitwa pod Komarowem”. Jako przykład dobrej współpracy przy organizacji uroczystości ww. wskazał m.in. Rocznicę Bitwy pod Komarowem oraz prace podjęte przy projektowaniu i zbieraniu funduszy na budowę pomnika upamiętniającego ww. bitwę z okazji jej setnej rocznicy. Poza organizowaniem uroczystości religijno-patriotycznych, Związek jest m.in. współorganizatorem Spartakiady Dzieci i Młodzieży „Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej”, eliminacji do Festiwalu Pieśni Patriotycznej organizowanych we wszystkich powiatach z finałem w Zamościu uświetnionym koncertem zespołu Maleo Reggae Rockers. W ubiegłym roku na zaproszenie ŚZŻAK na wielu uroczystościach gościnnie występował Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, a w tym roku planowane są także projekty z jego udziałem. Prezes Związku przypomniał, że w Radecznicy w ubiegłym roku miał miejsce pogrzeb Mariana Pilarskiego ps. „Jar” i Stanisława Biziora ps. „Eam”, w  Brzezinach – pogrzeb Stefana Kobosa ps. „Wrzos”, a  tym roku odbędą się następne pogrzeby trzech kolejnych partyzantów, których szczątki udało się zidentyfikować. Dodatkowo w ubiegłym roku został przeprowadzony remont Kwatery Żołnierzy Poległych w Obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 r. znajdującej się na cmentarzu w Dubie (gm. Komarów Osada) połączony z ekshumacją zwłok. Oprócz powyższych projektów ww. dodał, że Związek jest także  inicjatorem i twórcą filmów historycznych. W jego dorobku jest m.in. wyprodukowany w poprzednim roku film dokumentalny o Józefie Śmiechu ps. „Ciąg”. Staraniem Związku wydane zostały także publikacje, takie jak „Pieśni Partyzanckie oddziałów Zamojszczyzny”, “Historia OP 9” Jana Turowskiego, czterotomowe wydawnictwo “Materiały do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944” pod red. dr Zygmunta Klukowskiego, wydane jako reprint. W tym roku został wznowiony dodruk ww. wydawnictwa, m.in. w celu bezpłatnego przekazania go do szkół.

zjazd akJako największe osiągnięcie Prezes wskazał zakończenie remontu Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK w Bondyrzu. Ww. pokrótce omówił historię Muzeum w Bondyrzu od momentu powstania do zakończenia kompleksowego remontu w ubiegłym roku. Prezes przypomniał, że po modernizacji budynku wykonano nową aranżację wystawy muzealnej, a eksponaty zostały poddane konserwacji. Ww. odniósł się również do kwestii finansowych remontu, udziału wolontariuszy oraz dobrze przygotowanych projektów i wsparcia strony rządowej. Dodał, że kolejną inicjatywą na rzecz muzeum jest jego rozbudowa. Planowana jest m.in. budowa dodatkowego skrzydła, dzięki któremu muzeum zyska nowe sale wystawiennicze. Przedmiotowy przetarg ogłoszony został na stronie internetowej Związku.

Przy ww. muzeum od blisko roku działa powołany Uniwersytet Powszechny, w ramach którego dostępne są m.in. bezpłatne wykłady. Ww. omawiając kwestie dotyczące Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK w Bondyrzu wspomniał o aplikacji na smartfony z systemem Android pt. „Zamojskie drogi do Niepodległości”, która umożliwia wędrówkę 6 szlakami partyzanckimi, a każda trasa prowadzi przez muzeum. Aplikacja ta cieszy się dużą popularnością wśród turystów, którzy wyrażają pozytywne opinie na jej temat. Dużą oglądalnością cieszy się również reklama internetowa Muzeum, umieszczona m.in. na portalach turystycznych, która do tej pory została wyświetlona 5 mln razy. Prezes wspomniał również o uzyskaniu kwoty 2 mln zł od Ministerstwa Obrony Narodowej, która przeznaczona została na budowę Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu oraz wybrukowanie otaczającego pomnik placu. W roku ubiegłym przeprowadzona została kolejna akcja Paczka dla Bohatera. Na zakończenia tej części Prezes Zawiślak z dumą przypomniał, że ŚZŻAK O/Z został doceniony przez Wojewodę Lubelskiego, który w ubiegłych latach wielokrotnie przyznawał Związkowi jako organizacji pozarządowej prowadzącej aktywną działalność patriotyczną liczne wyróżnienia i  nagrody.

Po sprawozdaniu miała miejsce dyskusja, w trakcie której m.in. poruszono wiele problemów dotyczących działalności, a także przyjęto szereg uchwał i wniosków związanych z dalszą pracą organizacji.  Wiceprezes ŚZŻAK O/Zamość Marian Derkacz wystąpił m.in. z wnioskiem o przyznanie tytułu Prezesa Honorowego ŚZŻAK Okręg Zamość: ppłk Bronisławowi Malcowi – Koło Rejonowe Susiec i kpt. Stanisławowi Kozar  – Koło Rejonowe Mircze (jeden z więźniów uwolnionych podczas odbijania więzienia w Zamościu w dniu 08.05.1946 r. przez oddział Romana Szczura ps. „Urszula”). W trakcie tej części Zjazdu ustalano także kwestie dotyczące organizacji zbliżających się uroczystości, w tym  omówiono szereg aktualnych i bieżących spraw.

Na zakończenie spotkania w imieniu członków ŚZŻAK wiceprezes M. Derkacz podziękował Sławomirowi Zawiślakowi za jedenastoletnią, wytężoną pracę na stanowisku Prezesa Związku.