IMG_5889

Uroczystości upamiętniające 73. Rocznicę odbicia więźniów z komunistycznego więzienia w Zamościu