IMG_5889

2019-05-16

Uroczystości upamiętniające 73. Rocznicę odbicia więźniów z komunistycznego więzienia w Zamościu