Zaproszenie do udziału w X EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNEGO „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ–AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”" />

Zaproszenie do udziału w X EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNEGO „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ–AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”

2019-04-04

x edycja konkursu historycznego Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losySerdecznie zapraszamy do udziału w X Edycji Konkursu Historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ–AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”. Konkurs został objęty Patronatem Honorowym przez J E ks. bp dr Mariana Rojka – Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Józef Kasprzyka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk.

Przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość zachęcają do uczestnictwa w/w przedsięwzięciu wszystkie szkoły funkcjonujące na terenie 6 powiatów- tj. obszarze działania Okręgu. Dla zwycięzców, uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe, dyplomy itp.

Konkurs historyczny pt.: „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”ma na celu m. in. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej oraz formacji poakowskich na terenie zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.

Ostateczny termin zgłoszenia uczestników konkursu upływa z dniem 19 kwietnia 2019 r. (Etap szkolny). Prace, które spełniły warunki wymienione w regulaminie konkursu powinny być nadesłane do dnia 18 maja 2019 roku na adres: ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ OKRĘG ZAMOŚĆ, UL. PARTYZANTÓW 3/31, 22-400 ZAMOŚĆ z dopiskiem „Konkurs historyczny”. 

Dnia 24 maja zostanie powołana komisja, która 27 maja oceni prace. Następnie poinformuje ona dyrektorów szkół o liście nagrodzonych i wyróżnionych uczniów, co nastąpi w terminie do 31 maja 2019 roku.

Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się dnia 3 czerwca 2019 roku w Delegaturze LUW w Zamościu. 

 

REGULAMIN KONKURSU

O szczegółach ww. konkursu ŚZŻAK Okręg Zamość poinformuje Dyrekcje szkół drogą elektroniczną, natomiast regulaminy oraz bieżące informacje na temat ww. dostępne będą na stronie internetowej Związku www.akzamosc.pl. oraz stronie internetowej Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

Powyższe informacje zostały przekazane do wiadomości publicznej podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, która odbyła się 12 marca br. w Delegaturze LUW w Zamościu. W konferencji udział wzięli: Poseł Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, przedstawiciele Zarządu i Prezesi Kół Rejonowych ŚZŻAK Okręg Zamość oraz Rafał Kołodziejczyk – jeden z reżyserów filmu dokumentalnego pt. „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej.”

Relacja video z konferencji: