Zaangażowanie ŚZŻAK Okręg Zamość w organizację Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w tym Biegów Tropem Wilczym

2019-03-04

67. Rocznica Śmierci płk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar” oraz kpt. Stanisława Biziora ps. „Eam”

67. Rocznica Śmierci płk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar” oraz kpt. Stanisława Biziora ps. „Eam”

3 marca 2019 roku w Radecznicy odbyła się uroczystość 67 Rocznicy Śmierci płk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar” oraz kpt. Stanisława Biziora ps. „Eam”, włączona w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

O godzinie 9:00, po przywitaniu gości przez prowadzącego uroczystość, został odegrany Hymn Narodowy, odczytany okolicznościowy Apel Pamięci oraz została oddana Salwa Honorowa. Następnie w krypcie Żołnierzy II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Wśród gości zaproszonych na uroczystość obecni byli m.in. por. Jan Jabłoniec ps. „Fiat”, Piotr Bartnik ps. „Jastrząb”, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Poseł na Sejm RP Piotr Olszówka, Senator RP Jerzy Chróścikowski, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Starosta Zamojski Stanisław Grześko, Zastępca Dowódcy 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu mjr Wojciech Brykner, Dyrektor IPN o. Lublin Marcin Krzysztofik, radna sejmiku województwa Pani Maria Gmyz oraz Wójt Gminy Radecznica Marian Szuper. Obecni byli także przedstawiciele służb mundurowych, harcerstwa, szkół z terenu gminy Radecznica, grup rekonstrukcyjnych oraz stowarzyszeń. Asystę Honorową zabezpieczał 25 Batlion Lekkiej Piechoty WOT w Zamościu oraz Orkiestra Wojskowa z Lublina. Poczet sztandarowy wystawił ŚZŻAK o. Zamość.

Licznie do Radecznicy przybyły też rodziny żołnierzy II Inspektoratu Zamojskiego AK: kpt. Stanisława Biziora, st. sierż. Józefa Pysia i Andrzeja Stachyry.

Uroczystej Mszy Świętej w intencji Żołnierzy Wyklętych przewodniczył Gwardian Klasztoru w Radecznicy o. Krystian Olszewski, a o szczególną jej oprawę zadbały harcerski z 10. Drużyny Harcerskiej „Traperski Krąg” z Suśca, pod opieką hm. Anny Rojek. Po modlitwie głos zabrał Wojewoda Lubelski prof. Przemysław Czarnek, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak oraz Wójt Gminy Radecznica Marian Szuper, który skierował podziękowania do organizatorów uroczystości oraz wszystkich jej uczestników.

Po Mszy Świętej spod krypty wystartował Bieg Tropem Wilczym na dystansie 1963 m, w którym udział wzięło ponad 100 osób.

Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Głos Bohatera, ŚZŻAK Okręg Zamość, Urząd Gminy Radecznica, Klasztor oo. Bernardynów, GCKTiS w Radecznicy oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Mokrelipie”, przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej o. Lublin, Fundacji Red is Bad oraz firmy Combo Marketing.

Bieg Tropem Wilczym – RADECZNICA

3 marca 2019 r. po Mszy Świętej w intencji Żołnierzy Wyklętych spod krypty wystartował Bieg Tropem Wilczym na dystansie 1963 m, w którym udział wzięło ponad 100 osób, w tym około 30 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, a którego meta znajdowała się za Urzędem Gminy w Radecznicy.

Biegacze ruszyli na wystrzał z granatnika, jednego z członków GRH im. Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir”, której to grupy przedstawiciele byli obecni na uroczystości. Po dotarciu metę uczestnicy biegu, w remizie OSP Radecznica, zostali udekorowani pamiątkowymi medalami i otrzymali upominki od organizatora biegu oraz IPN o. Lublin. W uroczystej ceremonii dekoracji udział wzięli: por. Jan Jabłoniec „Fiat”, Piotr Bartnik „Jastrząb”, oraz przedstawiciele władz. Ostatnim punktem programu był posiłek regeneracyjny ufundowany przez Pana Wójta. Ponadto w remizie OSP była udostępniona wystawa prac plastycznych na temat Żołnierzy Wyklętych, stworzona przez dzieci z gminy Radecznica, pod kierownictwem Pani Małgorzaty Dumały, Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Radecznicy.

Zabezpieczeniem trasy biegu zajęli się żołnierze 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, funkcjonariusze Policji ze Szczebrzeszyna i Zamościa, strażacy OSP Radecznica, oraz pracownicy Urzędu Gminy w Radecznicy. Obsługę techniczną uroczystości zapewniły wolontariuszki i wolontariusze Stowarzyszenia „Mokrelipie”.

Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Głos Bohatera, ŚZŻAK Okręg Zamość, Urząd Gminy Radecznica, Klasztor oo. Bernardynów, GCKTiS w Radecznicy oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Mokrelipie”, przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej o. Lublin, Fundacji Red is Bad oraz firmy Combo Marketing.

fot. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie oraz Anna Rojek

Bieg Tropem Wilczym – HRUBIESZÓW

Również 3 marca, na deptaku miejskim w Hrubieszowie, odbyła się wspaniała impreza poświęcona upamiętnieniu i oddaniu hołdu tym, którzy przez władzę komunistyczną zostali skazani na śmierć i zapomnienie.

Składamy serdecznie podziękowania organizatorom obchodów: władzom miasta Hrubieszów, 2 Pułkowi Rozpoznawczemu Jednostki Wojskowej w Hrubieszowie, Andrzejowi Rosińskiego – Członkowi ŚZŻAK Koło Rejonowe Uchanie oraz wszystkim uczestnikom biegu, którzy wzięli w nim udział.

Prezes ŚZŻAK Koło Rejonowe Hrubieszów – Kamila Maślanka