Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych w Zamościu [RELACJA, ZDJĘCIA]

2019-03-03

narodowy dzień pamięci żołnierzy wyklętych w Zamościu 2019W dniu 1 marca 2019 roku w Zamościu w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych z inicjatywy ŚZŻAK Okręg Zamość, oraz współorganizatorów: 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, Kościoła Rektoralnego pw. św. Katarzyny w Zamościu oraz Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne, upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pocztów sztandarowych. Następnie w Kościele Rektoralnym pw. św. Katarzyny w Zamościu została odprawiona uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych pod przewodnictwem Rektora Kościoła pw. św. Katarzyny w Zamościu – ks. Marka Żur. Homilię wygłosił ks. kanonik płk Bogusław Romankiewicz – Proboszcz Parafii Wojskowej św. Jana Bożego w Zamościu.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zamościu 2019Po mszy świętej uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta pod tablicę upamiętniającą byłą katownię UB, umieszczoną na budynku przy ul. Kolegiackiej obok Katedry Zamojskiej.  Dalsza część uroczystości rozpoczęła się ceremoniałem wojskowym i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Zamościu– Marian Derkacz powitał przybyłych gości. Kolejnym punktem uroczystości było okolicznościowe przemówienie wygłoszone przez Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość – Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka. Na zakończenie tej części obchodów podporucznik Andrzej Nowosad z 25. Batalionu Lekkiej Piechoty odczytał apel pamięci, po czym oddano salwę honorową a delegacje uczestników złożyły wieńce i kwiaty pod ww. tablicą.

Kolejnym punktem obchodów NDPŻW był przygotowany przez kadetów Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego spektakl patriotyczny pt. „Czuwam”, który odbył się przy wsparciu Pani Agnieszki Biernackiej – Kierownik Klubu Batalionowego oraz Pana Miłosza Ferenca i Pana Konrada Pańczyka w sali widowiskowej Klubu Batalionowego w Zamościu. Młodzież w piękny sposób przedstawiła tragiczny i bohaterski okres najnowszej wojennej i powojennej historii Polski. Występ był przerywany brawami.

dzien zolnierzy wykletych zamosc 2019Zaproszenie ŚZŻAK Okręg Zamość na ww. uroczystości przyjęli m.in.: Joanna Jabłońska – reprezentująca senatora RP Jerzego Chróścikowskiego, Stanisław Grześko – Starosta Powiatu Zamojskiego, Piotr Zając – Zastępca Prezydent Miasta Zamość, ppłk Leszek Winogrodzki – Dowódca 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, mjr. Wojciech Brykner – reprezentujący Dowódcę 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu, ppłk Jerzy Muzyka – Komendant 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, mjr. Andrzej Weremko – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu, ppłk mgr inż. Wojciech Witek – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu, podinsp. Dariusz Godlewski – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu, bryg. Mirosław Michoński – Zastępca Komendanta Miejskiego Powiatowej Straży Pożarnej w Zamościu, Agnieszka Biernacka – Kierownik Klubu Batalionowego w Zamościu, Bartosz Popek – Wójt Gminy Grabowiec, Irmina Czubara-Szady – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego w Zamościu, Ewa Bakun – Dyrektor Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 3  im. Armii Krajowej w Zamościu, Waldemar Leszczyński – Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu, Andrzej Urbański – Dyrektor Muzeum Zamojskiego w Zamościu, Anna Cichosz – Kierownik Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddziału Muzeum Zamojskiego, Mirosław Bańkowski – z Muzeum „ARSENAŁ” w Zamościu, Irena Cecot – z Muzeum „ARSENAŁ” w Zamościu, Marek Splewiński – Przewodniczący Stowarzyszenia Zamojskiej Rodziny Katyńskiej, Leszek Tabiszewski Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu, delegacje z pocztami sztandarowymi m. in. z kilku Kół Rejonowych ŚZŻAK O/K, NSZZ ”Solidarność” Oddział Zamość, Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu, Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, proporzec 10 DH „ Traperski Krąg” z Suśca.

W uroczystości uczestniczyli także liczni mieszkańcy miasta Zamościa i regionu oraz przedstawiciele mediów. Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność.

Źródło: http://zyciezamoscia.pl/reportaze/dzien-zolnierzy-wykletych-w-zamosciu/

https://www.kronikatygodnia.pl/wiadomosci/14717,zamosc-pamieta-o-zolnierzach-wykletych-zdjecia

https://portalzamojski.pl/wiadomosci/3053-w-zamosciu-upamietniono-zolnierzy-wykletych-fotorelacja