Uroczystości z okazji 77. rocznicy powstania Armii Krajowej, Uchanie, 14.02.2019 [RELACJA, ZDJĘCIA]

2019-03-02

uchanie, 77 rocznica powołania akW dniu 14.02.2019r. w 77 rocznicę powołania Armii Krajowej – największego i najlepiej zorganizowanego podziemnego wojska w okupowanej Europie w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach odbyło się posiedzenie sprawozdawcze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręg Zamość Koło Rejonowe w Uchaniach. Rozpoczęcie posiedzenia rozpoczęło się od wprowadzenia pocztu sztandarowego Koła Rejonowego w Uchaniach oraz odegranie hymnu państwowego. Zaproszonych gości powitał prezes ŚZŻAK okręgu Zamość Koła Rejonowego w Uchaniach por. Andrzej Jaroszyński. Następnie zostało przedstawione sprawozdanie z działalności koła oraz głos został przekazany zaproszonym gościom. Serdeczne podziękowania za pomoc w funkcjonowaniu naszego koła zostały skierowane do następujących osób :

1. Dowódcy drugiego hrubieszowskiego pułku rozpoznawczego płk mgr inż. Artur JAKUBCZYK za udział asysty honorowej
2. Komendantowi Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie kpt. Mgr inż. Piotr Gronowicz za pomoc w organizacji niejednokrotnie transportu z pocztem sztandarowym
3. Nadleśniczemu dr inż. Mariusz Nagadowski z Nadleśnictwa Strzelce za wielki wkład i zaangażowanie
4. Chorążemu Andrzejowi Leśko z 2 pułku rozpoznawczego oraz pozostałym żołnierzom biorącym udział w sprzątaniu kwatery na cmentarzu w Uchaniach
5. Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Uchaniach p. Sławomirowi Pawelcowi za pomoc finansową
6. Panu Wójtowi Leszkowi Czerwonce, pracownikom Urzędu Gminy oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za wszelką pomoc
7. Na ręce dyrektorów szkół z terenu gminy Uchanie za pomoc nauczycieli oraz czynny udział młodzieży za uczestnictwo w uroczystościach patriotyczno – religijnych oraz pomoc w sprzątaniu kwatery wojskowej na cmentarzu parafialnym w Uchaniach
8. Pani Dyrektor GOK Uchanie- Pani Agnieszce Włodarczyk za pomoc w przygotowaniu uroczystości 11 listopada oraz innych uroczystości patriotyczno – religijnych oraz zaangażowanie w przygotowaniach do dzisiejszego zebrania oraz wszystkim pracownikom GOK
9. Panu Darkowi Daszukowi za współpracę z kołem rejonowym AK Uchanie oraz pomoc w wykonaniu baneru
10. Leszkowi Wojdzie za zakup farby do pomalowania nagrobków – gratis
11. Członkom naszego koła za bezinteresowne wyjazdy z pocztem sztandarowym poza rejon naszego
12. Pani Krystynie Śmiech za pomoc i opiekę w porządkowaniu nagrobku Ryszarda Kostrzeji w Rozkoszówce
13. Pani Marii Majcherczyk za pomoc i opiekę miejsca pamięci w miejscowości Pielaki
14. Członkom OPS Uchanie na ręce Marcina Stopy oraz Tomasza Wrzyszcza
15. Podziękowania dla Jadwigi Kulik, Barbary Wrzyszcz , Małgorzaty Strzeleckiej,
16. Edmundowi Jędruszczakowi z Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Uchanie
17. Arturowi Skrzypie za wkład finansowy
18. Członkom koła rejonowego Uchanie tj. Jolancie KUSIK ,Zofii Dragan, Leszkowi Wojdzie, Krzysztofowi Wrzyszczowi, Ryszardowi Kulikowi, Romanowi Serafinowi, Stanisławowi Kucharskiemu, Andrzejowi Rosińskiemu biorącym czynny udział w podejmowanych przedsięwzięciach oraz pomoc przy pomocy w każdych uroczystościach.

Dziękujemy za przybycie na uroczystości Panu Prezesowi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Panu mgr. Sławomirowi Zawiślakowi, Pani Kamili Izie Maślance prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Koło Rejonowe w Hrubieszowie oraz prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Koło Rejonowe w Mirczu pani Maria Małek.
Podczas uroczystości odznaką Odznaką za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość został odznaczony Ryszard Kulik , natomiast podziękowaniem za współpracę ze ŚZŻAK koło rejonowe w Uchaniach, za życzliwość i zaangażowanie w działalność Koła oraz udział w uroczystościach religijno – patriotycznych organizowanych na terenie gminy Uchanie zostali wyróżnieni : Dowódca drugiego hrubieszowskiego pułku rozpoznawczego płk mgr inż. Artur JAKUBCZYK, Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie kpt. Mgr inż. Piotr Gronowicz, Członkowie ŚZŻAK okręg Zamość Koło Rejonowe w Uchaniach Andrzej Rosiński , Leszek Wojda, Krzysztof Wrzyszcz oraz Agnieszka Włodarczyk Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach oraz Pan Dariusz Daszuk.
Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem Roty , wyprowadzeniem pocztu sztandarowego . Na koniec wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek . Gorące podziękowania w zorganizowaniu uroczystości kierujemy na ręce Pani Agnieszki Włodarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach , Darka Daszuka oraz pozostałych pracowników.