Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej O/Z Koło Rejonowe Biłgoraj oraz Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju zorganizowały obchody 77. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

2019-02-13

W dniu 7 lutego br. w Biłgoraju odbyły się uroczyste obchody 77. rocznicy powstania Armii Krajowej. Tegoroczne uroczystości, ze względu na rozpoczynające się ferie zimowe w naszym regionie, odbyły się tydzień wcześniej. 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, dziś uważaną za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające na terenie okupowanej Europy.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się Mszą św. w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biłgoraju z udziałem Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej O/Z Posła na Sejm RP –  Sławomira Zawiślaka, Posła Piotra Olszówki, Prezesa ŚZŻAK Rejon Biłgoraj – Tomasza Książka, licznych delegacji władz samorządowych miasta Biłgoraj i powiatu, członków i sympatyków ŚZŻAK Okręg Zamość, harcerzy z 18. Drużyny Wędrowniczej „IGNIS” z ZSZiO i 13. Starszo-Harcerskiej Drużyny „Pochodni” ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich, w tym ŚZŻAK O/Z, organizacji samorządowych, oświatowych i obywatelskich oraz młodzieży szkolnej szkół biłgorajskich.

Dzisiaj możemy się cieszyć wolnością w naszym kraju, cieszyć się tym, że żyjemy w państwie demokratycznym, że mamy możliwość swobodnego wypowiadania i poruszania się po świecie. I za to wszystko musimy dziękować tym, którzy za naszą wolność walczyli i przelewali krew – mówił ks. Krzysztof Wawszczak.                                                  

W imieniu środowiska ŚZŻAK Rejonu Biłgoraj Prezes – Tomasz Książek  podziękował uczestnikom za obecność i przyjęcie zaproszenia na uroczystość związaną z 77. rocznicą powstania AK. Prezes ŚZŻAK Rejon Biłgoraj Tomasz Książek w swoim wystąpieniu m.in. mówił „droga do powstania AK była konsekwencją  zdarzeń wojennych września  1939 roku, była kontynuacją walki z najeźdźcą niemieckim a także sowieckim w walce o niepodległą Ojczyznę. Pierwszą strukturą wojskową poprzedzającą powstanie „ Armii Krajowej” były;  Służba Zwycięstwu Polski,  Kolejną był:  Związek Walki Zbrojnej,  na czele którego stał pułk. Stefan Rowecki ps. „Grot”,  14 lutego 1942 roku Związek Walki Zbrojnej, został przemianowany na Armię Krajową. AK stała się główną realną wojskową i moralną siłą która w latach okupacji przeciwstawiła się terrorowi  ludności polskiej.  AK – pomimo że pozbawiona była artylerii, lotnictwa, czołgów, walczyła z okupantem jak równy z równym. AK – była największą podziemną armią okupowanej Europy.  Na terenie kraju, w szczytowym okresie ogólnokrajowej akcji „Burza” AK  liczyła około 400  tysięcy żołnierzy. Była większą, siłą zbrojną  niż  regularna armia francuska. Jako Polacy stanowiliśmy czwartą siłę zbrojną w koalicji antyhitlerowskiej. Głównymi formami walki w kraju  z okupantem niemieckim była walka partyzancka, były to;   bitwy, potyczki dywersje na  liniach frontu, odbijanie więźniów, ochrona ludności cywilnej. Położenie Obwodu Biłgorajskiego w Puszczy Solskiej sprzyjało działalności partyzanckiej. – To na ziemi Biłgorajskiej  pod Osuchami w ramach niemieckiej akcji „Sturmwind II” rozegrała się największa po stronie Aliantów Zachodnich partyzancka bitwa z 30-to tysięcznymi regularnymi jednostkami  niemieckiego Wehrmachtu. Dziś – Oddając  obywatelską , żołnierską cześć, honor i pamięć,  należy  głośno mówić i przypomnieć że w  bitwie tej  szanowni zebrani walczyli: wasi ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie.”

Prezes Koła podziękował także organizatorom i współorganizatorom za wieloletnią współpracę oraz dostrzeganie potrzeby i realizację wspólnych projektów historycznych Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i całej społeczności Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  w Biłgoraju.

Następnie młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju zaprezentowała przygotowany, z tej okazji, montaż słowno-muzyczny nawiązujący do historii i walki Armii Krajowej.

W trakcie uroczystości głos zabrał również Prezes ŚZŻAK O/Z Sławomir Zawiślak, który w swoim wystąpieniu  podniósł bohaterską służbę dla Ojczyzny naszych przodków, żołnierzy AK, w tym mieszkańców ziemi biłgorajskiej. Pogratulował biłgorajskiemu środowisku ŚZŻAK dynamiki  organizacyjnej, wysokiego poziomu i zaangażowania w pracy na rzecz propagowania prawdziwej historii i etosu Armii Krajowej. Ww. w imieniu członków Związku zaprosił wszystkich do współpracy na rzecz krzewienia etosu AK oraz udziału w uroczystościach patriotycznych, a także  przypomniał  najbliższe projekty ŚZŻAK Okręg Zamość. Do podziękowań dołączyła również Radna Powiatu Biłgorajskiego – Beata Strzałka, która w imieniu Starosty Biłgorajskiego odczytała list gratulacyjny. Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły kwiaty i wieńce  przy tablicy Armii Krajowej w Kościele pw. WNMP oraz przy Pomniku Armii Krajowej na „Skwerze Solidarności” w Biłgoraju.

http://bilgoraj.com.pl/77-rocznica-powolania-armii-krajowej-foto-video,,3,11,11,1,21813,n.html

https://bilgorajska.pl/aktualnosc,17603,0,0,0,Obchody-77-rocznicy-powstania-Armii-Krajowej.html

https://www.kronikatygodnia.pl/wiadomosci/2252,bilgoraj-obchody-72-rocznicy-utworzenia-armii-kraj?p=795