Wykład zamiejscowy otwarty: ZNACZENIE KONSTYTUCJI POLSKICH DLA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI – dr hab. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, 8 stycznia, Józefów [RELACJA, ZDJĘCIA]

2019-01-11

wykład przemysław czarnek wojewoda lubelskiW dniu 6 października 2018 r. przy Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej w Bondyrzu uroczyście zainaugurowano działalność Uniwersytetu Powszechnego. Uniwersytet jest ośrodkiem aktywizacji mieszkańców Zamojszczyzny w sprawach wspólnotowych. Jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie aktywności obywatelskiej wśród szerokich kręgów społeczeństwa. Uniwersytet jest zorganizowany na podobieństwo tradycyjnego uniwersytetu, posiada władze, kadrę wykładowców, słuchaczy.

Po pierwszych wykładach odbytych w murach budynku Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu, przyszedł czas na organizuje, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców sąsiednich miast i miasteczek, wykładów zamiejscowych. I tak, w dniu 8 stycznia 2019 r. odbył się wykład zamiejscowy, otwarty pt. „Znaczenie konstytucji polskich dla niepodległości Polski” dr hab. Przemysława Czarnka – Wojewody Lubelskiego w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie przy ulicy Krótkiej. Po powitaniu Pana Wojewody i zebranych przez miejscowe władze samorządowe głos zabrał prelegent. Wykład dotyczył czterech ustaw zasadniczych; Konstytucji 3 Maja, Konstytucji Marcowej i Kwietniowej oraz konstytucji obecnie obowiązującej, z 1997 roku. W niezwykle barwny sposób, Pan Wojewoda Przemysław Czarnek mówił o okolicznościach ich powstania i uchwalenia, znaczeniu dla kondycji państwa polskiego, wkładzie w polskie prawo i reformach, które wprowadzały. Poruszona również została kwestia demokracji, która nie może być celem samym w sobie. Celem demokracji powinna być wolność człowieka, jego godność i podmiotowość, prawa człowieka osadzone w prawie naturalnym. Wykładu wysłuchała liczna grupa słuchaczy. Był wśród nich Sławomir Zawiślak poseł na Sejm RP, Prezes ŚZŻAK w Zamościu, Andrzej Wojtyło Zastępca Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu, Stanisław Nawrocki Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów, Henryk Paska Zastępca Kierownika KRUS w Biłgoraju, Harcmistrz Anna Rojek – Komendant Hufca z Tomaszowa Lubelskiego ZHP, uczestnicy Dziennego Domu “Senior-WIGOR” w Józefowie, Dziennego Klubu Senior + w Długim Kącie, Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Józefowie, harcerze z drużyny „Traperski krąg” z Suśca oraz wielu mieszkańców gminy Józefów, jak i gmin sąsiednich.

Więcej informacji na temat działalności Uniwersytetu dostępne jest na stronie internetowej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

http://bilgoraj.com.pl/wyklad-w-ramach-uniwersytetu-powszechnego,,3,11,11,1,21640,n.html