Porządkowanie pomników pamięci przez Koło Rejonowe ŚZŻAK w Hrubieszowie

2018-12-10

W ostatnich dniach października 2018 roku członkowie Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Hrubieszowie, z inicjatywy zarządu tego koła, brali udział w porządkowaniu miejsc pamięci żołnierzy AK i BCH poległych i pomordowanych w okresie Drugiej Wojny Światowej oraz z okresu panowania komunizmu. Sprzątanie pomnika, poświęconego pamięci żołnierzy poległych w Lasach Strzeleckich, w miejscowości Maziarnia, wspólnie z pracownikami nadleśnictwa Strzelce oraz porządkowanie miejsca pamięci żołnierzy AK i BCH pomordowanych przez hitlerowców 6 stycznia 1944 roku w Hrubieszowie, to niektóre z miejsc o które dbamy i pielęgnujemy co roku.

               

Z poważaniem –  Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość

Koło Rejonowe w Hrubieszowie

Kamila Maślanka