Uroczyste odsłonięcie Kolumny Pamięci poświęconej Żołnierzom Armii Krajowej w Tomaszowie Lubelskim, ufundowanej przez ŚZŻAK O/Zamość na wniosek Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka pełniącego społeczną funkcję Prezesa ww. Związku.

2018-09-30

Uroczyste odsłonięcie Kolumny Pamięci poświęconej Żołnierzom Armii Krajowej w Tomaszowie LubelskimInicjatywa budowy około 20 Kolumn Pamięci przy parafii p.w Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny – Sanktuarium MB Tomaszowskiej w Tomaszowie Lubelskim to lokalny pomysł władz kościelnych i cywilnych, mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego na upamiętnianie najważniejszych osób i wydarzeń, dotyczących historii Polski, jak i samego miasta i regionu.

Jak podkreśla Poseł S. Zawiślak powinnością i patriotycznym obowiązkiem, współczesnych, jest pamięć o przeszłości, zarówno o bohaterach, jak i wydarzeniach, które wpływały na kształt, historię obecnej Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego jako Prezes ŚZŻAK O/Z, spełniając prośbę lokalnej społeczności, która w oficjalnym piśmie zwróciła się do ww. z propozycją  pokrycia kilkutysięcznych kosztów kolumny dedykowanej Żołnierzom AK, włączył się w zaszczytną inicjatywę społeczną i w efekcie ww. kolumna została ufundowana.

W dniu 30 września 2018 r. miało miejsce uroczyste odsłonięcie i poświęcenie kolejnych Kolumn Pamięci, tym razem poświęconych bohaterskim Żołnierzom Armii Krajowej oraz Kolumny upamiętniającej rozegraną w 1939 roku Bitwę pod Tomaszowem Lubelskim. Uroczystość odbyła się na terenie parafii pw. ZNMP, przy Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim, gdzie na chwilę obecną znajduje się  już kilkanaście kolumn.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP – Sławomir Zawiślak, Poseł na Sejm RP – Tomasz Zieliński, Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK Okręg Zamość w Tomaszowie Lubelskim – Pani Lucyna Rebizant oraz delegacja członków Związku z Pocztem Sztandarowym ŚZŻAK Okręg Zamość. Uroczystego odsłonięcia Kolumny AK dokonali Proboszcz w.w parafii – ks. prał. Czesław Grzyb, poseł S. Zawiślak, Burmistrz  Miasta Tomaszów Lub. – Wojciech Żukowski przy udziale zaproszonych gości.

Dzięki ww. inicjatywie społecznej w przestrzeni publicznej na trwałe pozostanie rzeczywiste i materialne świadectwo  pamięci i spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny i pokoleń zasłużonych Bohaterów – Żołnierzy Armii Krajowej w tym mieszkańców powiatu tomaszewskiego.

Poseł S. Zawiślak, jako wieloletni Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, od 20 lat jako członek Związku angażuje się w liczne inicjatywy na rzecz krzewienia postaw patriotycznych oraz przekazywania kolejnym pokoleniom Polaków etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Doceniając i tę społeczną inicjatywę lokalną, w trakcie swojego wystąpienia Poseł Zawiślak podziękował wszystkim zaangażowanym w ww. przedsięwzięcie, także licznym uczestnikom odsłonięcia Kolumn. Jak podkreślił nasza wspólna praca na rzecz upamiętnienia ludzi, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę to piękny patriotyczny ukłon w stronę tego ważnego okresu historii naszego narodu.

http://www.tvp.pl/regiony-tvp/regiony/lublin/aktualnosci/inne/kolumna-pamieci-upamietnia-bitwe-pod-tomaszowem/39258552