Rajd Drogami Niepodległości – 14 października 2018

2018-09-14

rajd drogami niepodległości14 października odbywał się Rajd Drogami Niepodległości, który był zwieńczeniem projektu “Zamojskie drogi do Niepodległości”. W wydarzeniu brało udział ponad 80 osób z terenu Zamojszczyzny, w tym uczniowie Szkoły Katolickiej z Zamościa wraz z rodzicami oraz 10.Drużyna Harcerska „Traperski Krąg” z Suśca. Patrole zgłoszone na Rajd wędrowały wybranymi przez siebie trasami, dostępnymi w aplikacji mobilnej znajdującej się na stronie ŚZŻAK O/Z, punktem docelowym każdej trasy było Muzeum Historyczne w Bondyrzu. Rajd był dużym wyzwaniem dla wszystkich, zarówno młodzieży, jak i dorosłych. Był również doskonałą formą na integrację młodzieży z terenu Zamojszczyzny, a jednocześnie dał okazję do czynnego odkrywania przez uczestników historii lokalnej, poszerzenia wiedzy dotyczącej Powstania Zamojskiego i walk Żołnierzy Niezłomnych na terenie Zamojszczyzny w latach 1939 – 1953, również poznania prawdziwego oblicza Żołnierzy Niezłomnych Zamojszczyzny, o których wiedza nie jest w dalszym ciągu dostatecznie rozpropagowana. Uczestnicy Rajdu mieli do wyboru następujące trasy: Śladami Powstania Zamojskiego, Alianckie zrzutowisko „Hipopotam”, Rzeczpospolita Józefowska, Szlakiem zbrodni UPA, długość każdej z tras przekracza 40 – 50 km, najdłuższa trasa, łącząca trzy powiaty (hrubieszowski, tomaszowski i zamojski) to trasa autokarowa „Szlakiem zbrodni UPA”,  licząca ponad 100 km. Regulamin historycznego wydarzenia zakładał, że każdy patrol mógł korzystać ze środka transportu przy długości trasy, ale odcinek 10 km uczestnicy musieli pokonać pieszo. W trakcie wędrowania szlakami i odkrywania lokalnej historii, uczestnicy mieli okazję do spotkań z weteranami, lub też mieszkańcami wsi/miasteczek, a rozmowy z nimi posłużą do zachowania pamięci o wydarzeniach i osobach z nimi związanych. Taką ciekawą osobę spotkali na swoim szlaku w Obroczy harcerze z Suśca. Mieszkaniec Obroczy, pan Władysław Juszczak, s.Piotra opowiedział o zdarzeniu, jakie miało miejsce w 1943 roku we wsi Obrocz. Miał wtedy 7 lat i z niedalekiej odległości oglądał egzekucję wykonaną przez Niemców na mieszkańcach wsi. W tym symbolicznym miejscu stoi pomnik, którego fundatorem jest prawnuk zamordowanego mieszkańca wsi Zygmunt Łupina, o czym poinformował młodzież spotkany pan Juszczak. Rozmowa została utrwalona na nośniku pamięci i posłuży do odtwarzania tego wydarzenia. Podobnych spotkań było kilka.

Rajd osiągnął swój cel, gdyż młodzież ciągle kontemplowała swoją wiedzę po zakończeniu marszu, podczas chwil spędzonych przy ogniskach na terenie Muzeum w Bondyrzu. Zadawane pytania będą też inspiracją dla młodzieży do poszukiwania dalszej informacji o Żołnierzach Niezłomnych Zamojszczyzny oraz  promowaniu wartości, które im towarzyszyły w walce z okupantem. Podczas uroczystości w Bondyrzu młodzież zwiedziła Muzeum, którego historię przedstawił  syn założyciela Muzeum, Edmund Sitek, a przede wszystkim miała okazję obejrzeć film dokumentalny “Wszystko dla Polski – Powstanie Zamojskie 1942 – 1944”, który był dopełnieniem wrażeń niedzielnego dnia. Podczas uroczystości harcerze złożyli znicze pamięci pod pomnikiem znajdującym się na terenie Muzeum w Bondyrzu a następnie minutą ciszy uczczono pamięć Weteranów Armii Krajowej. Na zakończenie spotkania zostały wręczone dyplomy dla uczestników Rajdu oraz nagrody dla twórców najciekawszych tras historycznych. Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody wręczył z ramienia ŚZŻAK O/Z, członek zarządu Andrzej Skiba. Pomysłodawcą projektu  jest prezes zamojskiego oddziału ŚZŻAK, poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak​, któremu gratulujemy tak wspaniałej inicjatywy, która z całą świadomością przyczyni się do kształtowania wśród młodzieży i nie tylko, polskiej świadomości narodowej, a tym samym poczucia własnej wartości. DZIĘKUJEMY Panu Posłowi za odkrywanie i wypełnianie białych kart historii treściami patriotycznymi, i za zaoferowanie młodzieży takiego cennego programu!

hm. Anna Rojek