98. Rocznica Bitwy pod Komarowem – Komarowska Potrzeba 2018 [RELACJA, ZDJĘCIA]

2018-08-27

bitwa pod komarowem 2018W dniu 26 sierpnia zakończyły się, przygotowywane przez organizacje pozarządowe, kilkudniowe, trwające od 22 sierpnia obchody 98. Rocznicy bitwy pod Komarowem – Komarowska Potrzeba 2018. Uroczystości zakończyły się pokazem umiejętności kawaleryjskich Szwadronu Reprezentacyjnego WP, oddziałów Kawalerii Ochotniczej, inscenizacją Bitwy pod Komarowem oraz inscenizacją walki na współczesnym polu bitwy z udziałem pododdziałów Wojska Polskiego (w tym śmigłowców) i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Tegoroczne obchody rocznicy bitwy pod Komarowem zorganizowane w ramach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, współfinansowane ze środków  Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, odbyły się pod patronatem Prezydenta RP – Andrzeja Dudy. Sponsorami były natomiast były m.in. PGE Obrót, Polska Grupa Zbrojeniowa, Grupa Azoty – Puławy i PKP LHS. Dowódcą Sztabu Komarowskiej Potrzeby był, jak co roku, Tomasz Dudek – Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”, które powstało w 2006 roku na bazie zaangażowania osób, które od 2001 roku czynnie pielęgnowały pamięć o tym wielkim wydarzeniu.

Obchody zrealizowane zostały na obszarach gmin: Komarów, Miączyn, Sitno, Łabunie, Rachanie, Tyszowce, Cześniki (woj. lubelskie, powiat zamojski). Tegoroczne wydarzenie, podobnie do lat poprzednich, opierało się  na współpracy oddziałów Kawalerii Ochotniczej z Wojskiem Polskim i Wojskami Obrony Terytorialnej tj.: 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej, 2 Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej, 2 Hrubieszowskim Pułkiem Rozpoznawczym, Szwadronem Kawalerii Wojska Polskiego, 3 Zamojskim Batalionem Zmechanizowanego, 32 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Zamościu, 33 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Nowej Dębie, harcerzami, Stowarzyszeniem Miłośników Koni Arabian.

Bogaty program uroczystości rozpoczęły 3-dniowe 9-te Manewry Kawalerii z udziałem wojska zawodowego oraz wojsk obrony terytorialnej z wykorzystaniem śmigłowców, w których równolegle uczestniczyło siedem plutonów  kawaleryjskich (sekcje 6 osobowe) i jeden pluton współczesny do współdziałania z WP oraz grupa dalekiego rozpoznania 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, pluton 25 batalionu lekkiej piechoty, pluton szturmowo desantowy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej i pododdziały proobronne. 
W sobotę, 25 sierpnia, organizatorzy wydarzenia – Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem”, Poseł na Sejm RP – Sławomir Zawiślak, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Parafia pw. Świętej Trójcy w Komarowie oraz NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych w Komarowie zaprosili uczestników na capstrzyk w Komarowie na mogile poległych, następnie na mszę w intencji poległych ułanów oraz koncert patriotyczny – wspólne śpiewanie pieśni legionowych z Zespołem Kameralnym Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego z Zamościa.

Uroczystości sobotnie poprowadził Sekretarz ŚZZAK Okręg Zamość Witold Marucha, który w pierwszej kolejności powitał wszystkich obecnych a następnie przedstawił krótki rys historyczny na temat bitwy Pod Komarowem  jako największej bitwy konnej kawalerii XX wieku. Ww. podziękował również tegorocznym organizatorom oraz podkreślił, że z roku na rok uroczystości rocznicowe przygotowywane są z coraz większym rozmachem, a na jesieni br. na tych historycznych wzgórzach  rozpocznie się budowa  Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. Sobotnia uroczystość była także okazją do odczytania przez ww. listów okolicznościowych, skierowanych na tę okoliczność do uczestników i organizatorów uroczystości przez Premiera RP M. Morawieckiego oraz Wicepremiera P. Glińskiego.

Najbardziej aktywni uczestnicy wspólnego śpiewania, które miało miejsce potem, otrzymali ponownie wydany, z inicjatywy ŚZŻAK Okręg Zamość, egzemplarz publikacji Materiały do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944. Zbiór ten, w latach 1945-1947, został zebrany, opracowany i wydany przez dr Zygmunta Klukowskiego. Publikacja stanowi zbiór relacji, wspomnień i fragmentów pamiętników z okresu niemieckiej okupacji Zamojszczyzny. Jest to drugie, od czasu powojennego wydania, pełne wznowienie tej pozycji. Wręczenia publikacji, w asyście harcerzy z 10 drużyny  harcerskiej traperski krąg dokonali wspólnie – prezes Sławomir Zawiślak oraz prowadzący także i tę cześć uroczystości Witold Marucha (dodatkowo uczestnicy wspólnego śpiewania otrzymali ŚPIEWNIK PIEŚNI LEGIONOWYCH wydany z okazji 98 rocznicy Bitwy Pod Komarowem z inicjatywy Sekretarza ŚZŻAK Okręg Zamość). Wspólne śpiewanie poprzedziły wystąpienia Prezesa ŚZŻAK O/Z, Posła Sławomira  Zawiślaka oraz Wojewody Lubelskiego prof. Przemysława Czarnka. Witold Marucha podziękował za pomoc również mieszkańcom gmin, na terenie których organizowane są obchody bitwy pod Komarowem, w szczególności społeczności lokalnej Gminy Komarów, która od wielu lat udostępnia pola wykorzystywane podczas inscenizacji, a także sprzęt rolniczy potrzebny podczas wielomiesięcznych przygotowań m.in. do wykonywania różnych czynności technicznych. Na zakończenie sobotnich uroczystości uczestników zaproszono do rozstawionych przy kościele namiotów na poczęstunek. Wśród gości osobiście pojawili się Teresa Hałas – Poseł na Sejm RP, Jerzy Chróścikowski –  Senator RP, Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP, Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski, Maria Gmyz- Z-ca Lubelskiego Woj. Konserwatora Zabytków, kpt. mgr inż. Piotr Gronowicz – Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie, Anna Subocz-Chachuła – Dyrektor Zamojskiej Delegatury Inspekcji Handlowej, Anna Rojek – phm Komendant Hufca ZHP w Tomaszowie Lub., Dariusz Czuk – Prezes PGE Obrót S. S. w Rzeszowie, Leszek Tabiszewki – Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu, Krzysztof Gałaszkiewicz – Dyrektor  Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pilip Krzysztof – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie, Stanisław Grześko – Kierownik Biura  Powiatowego ARiMR w Zamościu, Bondyra Stanisław – Kierownik Biura  Powiatowego ARiMR w Tomaszowie Lub., Marek Walewander – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Oddział Zamość, Jerzy Zacharow – Przew. Stow. Internowanych Zamojszczyzny, Waldemar Leszczyński  – Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu.

W niedzielę, 26 sierpnia rozpoczęły się natomiast obchody Święta Kawalerii Polskiej. W programie znalazły się uroczyste złożenie meldunku, pokazy wyszkolenia kawaleryjskiego, inscenizacja bitwy pod Komarowem, pokazy wyszkolenia jednostek Wojska Polskiego, rozdanie nagród Pucharu Polski Militari. Wśród gości obecni byli m.in. Poseł na Sejm RP – Tomasz Zieliński, Dariusz Czuk – Prezes PGE Obrót S. S. w Rzeszowie, Andrzej Skiba – Członek Zarządu PKP LHS sp. z o.o., Marek Walewander – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Oddział Zamość,   Robert Rudnicki –  Prezes Zarządu Fabryki Cukierków “Pszczółka” Sp. z o.o. w Lublinie, Waldemar Brociek – Kustosz Izby Pamięci Cukrownictwa Krajowej Spółki Cukrowej S. A., Jan Sroka – Radca Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – reprezentujący Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, 77. bryg. mgr inż. Jacek Sobczyński – Komendant Miejski PSP w Zamościu, gen. bryg. dr Dariusz Parylak, zca Dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, płk Tadeusz Nastarowicz – Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony terytorialnej im. Hieronima Dekutowskiego, ps. „Zapora”, płk Adam Marczak –  Dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej im. księcia Józefa Poniatowskiego, płk Leszek Winogrodzki – Dowódca 3. Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, płk Jerzy Muzyka – Komendant 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu.

Niedzielne uroczystości były okazją do złożenia podziękowań, które Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość skierował do organizatorów i uczestników uroczystości, a także do Premiera RP M. Morawieckiego, Wicepremiera P. Glińskiego, Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra J.J. Kasprzyka i Wojewody Lubelskiego P. Czarnka – za ważne słowa, przekazane ww. w formie listów. Ww. podziękował również za wsparcie finansowe Ministerstwa Obrony Narodowej, UDSKiOR oraz sponsorów uroczystości w Komarowie. Z ust Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość, jednocześnie Posła na Sejm RP i współorganizatora uroczystości padły także głowa podziękowania pod adresem Tomasza Dudka – Prezesa Stowarzyszenia Bitwa pod Komarowem (jednocześnie dowódcy Komarowskiej Potrzeby) za możliwość udziału w tym wspaniałym widowisku, kultywującym tradycje polskiej kawalerii ochotnikom i żołnierzom WP. Listy z Kancelarii Premiera oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odczytał Sekretarz ŚZZAK Okręg Zamość Witold Marucha, którego duże zaangażowanie w organizację uroczystości docenił, kierując specjalne podziękowania, Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”. Poseł Zawiślak zwrócił także uwagę na fakt, że brawa bardzo licznej publiczności, potwierdzają, że realizowana przez Stowarzyszenie z sercem pasja oraz jego zawodowy profesjonalizm, w piękny sposób przywołały bohaterskie czyny polskich żołnierzy – kawalerzystów w 1920 r. oraz ukazały potencjał polskiej armii.  Wyraził również radość z owocnej współpracy, która jak wierzy ww., w niedalekiej przyszłości, umożliwi realizację – przy wsparciu strony rządowej – wytyczane przez pasjonatów kawalerii nowe cele, m.in rozwój Komarowskiej Potrzeby i zainicjowaną przez stronę społeczną budowę w Komarowie Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. Wielkie słowa uznania trafiły także do licznie zebranych uczestników uroczystości, których obecność, jak podkreślił Prezes, świadczy nie tylko o szacunku dla wielkich czynów ich przodków, polskiej historii, ale daje pewność, że wspólnie, zafascynowani postawą wojennych bohaterów Polacy są w stanie zbudować Polskę ich wspólnych marzeń. 

http://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/armia-budionnego-polegla-pod-komarowem/
http://zamosc.naszemiasto.pl/artykul/komarow-2018-za-nami-98-rocznica-wielkiej-bitwy-w-wolicy,4777519,artgal,t,id,tm.html
http://zyciezamoscia.pl/reportaze/capstrzyk-i-msza-pod-komarowem/
https://lublin.tvp.pl/38661351/bitwa-pod-komarowem