Zaproszenie na obchody 98. rocznicy bitwy pod Komarowem – KOMAROWSKA POTRZEBA 2018

2018-08-17

bitwa pod komarowem 2018Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 sierpnia br. w Zamojskiej delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. W konferencji udział wzięli: Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” – Tomasz Dudek oraz Sekretarz ŚZŻAK O/Zamość, mieszkaniec gminy Komarów – Witold Marucha.

Tematem ww. konferencji było przekazanie do wiadomości opinii publicznej informacji na temat organizacji tegorocznych obchodów 98. rocznicy bitwy pod Komarowem, ustanowionych dniem Święta Kawalerii Polskiej, w tym IX Manewrów Kawalerii – plakat ze szczegółowym programem ww. obchodów przesyłamy w załączeniu.

Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem”, Poseł na Sejm RP – Sławomir Zawiślak, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Parafia pw. Świętej Trójcy w Komarowie oraz NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych w Komarowie. Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” podkreślił, że od czasu rozpoczęcia współpracy z przedstawicielami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, szczególnie z Prezesem Sławomirem Zawiślakiem i Sekretarzem Witoldem Maruchą a także pozostałymi, ww. współorganizatorami, Stowarzyszenie może prężnie się rozwijać, z rozmachem organizując coroczne uroczystości upamiętniające bohaterstwo zwycięskiej jazdy polskiej w boju z Armią Budionnego.

Tegoroczne obchody zorganizowane w ramach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości odbędą się pod patronatem Prezydenta RP – Andrzeja Dudy. Dowódcą Sztabu Komarowskiej Potrzeby jest, jak co roku, Tomasz Dudek – Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”, które powstało w 2006 roku na bazie zaangażowania osób, które od 2001 roku czynnie pielęgnowały pamięć o tym wielkim wydarzeniu.

Obchody 98 rocznicy bitwy pod Komarowem rozpoczną się 22 sierpnia i potrwają do 26 sierpnia br. a realizowane będą na obszarach gmin: Komarów, Miączyn, Sitno, Łabunie, Rachanie, Tyszowce, (woj. lubelskie, powiat zamojski). Tegoroczne wydarzenie, podobnie do lat poprzednich, będzie opierało się na współpracy oddziałów Kawalerii Ochotniczej z Wojskiem Polskim i Wojskami Obrony Terytorialnej tj.:

 • 25 Brygada Kawalerii Powietrznej,
 • 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej,
 • 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy,
 • Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego,
 • 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany,
 • 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu,
 • 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie,
 • oraz harcerzami, Stowarzyszeniem Miłośników Koni Arabian.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Witolda Maruchę program uroczystości KOMAROWSKIEJ POTRZEBY 2018 przedstawia się następująco:

22 – 24 sierpnia – manewry

25 sierpnia:

 • próby do niedzielnych uroczystości oraz inscenizacji,
 • godz. 17:30 – capstrzyk w Komarowie na mogile poległych,
 • godz. 18:00 – Msza Święta w intencji poległych ułanów
 • godz. 19:00 – koncert patriotyczny – wspólne śpiewanie pieśni legionowych z Zespołem Kameralnym Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego z Zamościa.

Najbardziej aktywni uczestnicy wspólnego śpiewania otrzymają ponownie wydany, z inicjatywy ŚZŻAK Okręg Zamość, egzemplarz publikacji Materiały do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944. Zbiór ten, w latach 1945-1947, został zebrany, opracowany i wydany przez dr Zygmunta Klukowskiego. Na Materiały…składają się: Terror niemiecki na Zamojszczyźnie 1939-1944–Zamość 1945, Zamojszczyzna w walce z Niemcami 1939-1944–Zamość 1946, Niemcy i Zamojszczyzna 1939-1944–Zamość 1946 oraz Dywersja na Zamojszczyźnie 1939-194–Zamość 1947. Publikacja stanowi zbiór relacji, wspomnień i fragmentów pamiętników z okresu niemieckiej okupacji Zamojszczyzny. Jest to drugie, od czasu powojennego wydania, pełne wznowienie tej pozycji.

26 sierpnia:

 • godz. 13:00 – obchody Święta Kawalerii Polskiej:
 • uroczyste złożenie meldunku
 • pokazy wyszkolenia kawaleryjskiego
 • inscenizacja bitwy pod Komarowem
 • pokazy wyszkolenia jednostek Wojska Polskiego
 • uroczyste zakończenie cyklu i rozdanie nagród Pucharu Polski Militari

Jak podkreślał Tomasz Dudek, w tegorocznych manewrach równolegle uczestniczyć będzie siedem plutonów kawaleryjskich (sekcje 6 osobowe) i jeden pluton współczesny do współdziałania z WP oraz grupa dalekiego rozpoznania 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, pluton 25 batalionu lekkiej piechoty, pluton szturmowo desantowy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej i pododdziały pro obronne. Dowódca Komarowskiej Potrzeby, mówił również o bardzo ważnej roli podmiotów wspierających organizowane wydarzenie. W tym roku, obchody 98. rocznicy bitwy pod Komarowem współfinansuje Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Sponsorami są natomiast m.in. PGE Obrót, Polska Grupa Zbrojeniowa, Grupa Azoty – Puławy i PKP LHS .

Witold Marucha podziękował za pomoc również mieszkańcom gmin, na terenie których organizowane są obchody bitwy pod Komarowem, w szczególności społeczności lokalnej Gminy Komarów. Społeczność ta od wielu lat udostępnia pola wykorzystywane podczas inscenizacji, a także sprzęt rolniczy potrzebny podczas wielomiesięcznych przygotowań m.in. do wykonywania różnych czynności technicznych. Jak podkreślał ww., uczestnicy obchodów co roku spotykają się z wyrazami wielkiej sympatii mieszkańców okolicznych wsi.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem
Sławomir Zawiślak
Poseł na Sejm RP
Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość
Z poważaniem
Witold Marucha
Sekretarz ŚZŻAK Okręg Zamość