Zaproszenie na uroczystości 74. rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”" />

Zaproszenie na uroczystości 74. rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”

2018-06-25

Serdecznie zapraszamy na uroczystości 74. rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”.

Tegoroczne uroczystości przyjmą szczególny charakter, z uwagi na przyjazd do Szczebrzeszyna wnuka dra Zygmunta Klukowskiego, Andrew Klukowskiego, który wraz z siostrą Helen Klukowski-May wyrazili zgodę na wznowienie, wydanie przez ŚZŻAK O/Z, fundację Szczebrzeszyn Kultur oraz RPNMateriałów do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944. Zbiór ten, w latach 1945-1947, zebrał, opracował i wydał dr Zygmunt Klukowski. Na ww. „Materiały” składają się Terror niemiecki na Zamojszczyźnie 1939-1944 – Zamość 1945, Zamojszczyzna w walce z Niemcami 1939-1944 – Zamość 1946, Niemcy i Zamojszczyzna 1939-1944 – Zamość 1946 oraz Dywersja na Zamojszczyźnie 1939-1944 – Zamość 1947. Publikacja ta stanowi bardzo cenny zbiór relacji, wspomnień i fragmentów pamiętników świadków historii z okresu niemieckiej okupacji Zamojszczyzny.

Będzie to pierwsze, od czasu jedynego powojennego wydania, wznowienie kompletnej tekstowo, 4-tomowej pozycji.

Książki zostaną wydane staraniem współpracujących ze sobą organizacji oraz instytucji: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Roztoczańskiego Parku Narodowego, fundacji Szczebrzeszyn Kultur. Dedykację do nich napisał wnuk doktora, Andrew Klukowski, i mamy nadzieję, że zostaną one przekazane i podpisane przez niego w trakcie organizowanych uroczystości w Szczebrzeszynie.

Uroczystości organizowane są przy wsparciu współorganizatorów: Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz instytucji pozarządowym w tym, m.in. fundacji Szczebrzeszyn Kultur, odbędą się już po raz piąty.

PEŁNY KOMUNIKAT PRASOWY Z DNIA 12 LIPCA 2018 r.

 MEDIA:

http://roztocze.net/zamosc-uroczystosci-obchodow-rocznicy-wkroczenia-do-szczebrzeszyna-oddzialu-ak/

szczebrzeszyn 22 lipca 2018