Eliminacje powiatowe Festiwalu Piosenki Partyzanckiej w Hrubieszowie, 7 lipca [RELACJA, ZDJĘCIA]

2018-06-25

W dniu 7 lipca 2018 roku, w siedzibie Klubu 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego odbyły się zorganizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Koło Rejonowe w Hrubieszowie przy współudziale ww. Klubu eliminacje powiatowe Festiwalu Piosenki Partyzanckiej, realizowanego przez ŚZŻAK O/Z w ramach wspieranego finansowo przez Narodowe Centrum Kultury projektu.

Na początku licznie przybyłą publiczność wykonawców oraz jury konkursu powitała Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Hrubieszowie – Kamila Maślanka.

Swoją obecnością  imprezę uświetnili: Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, jednocześnie poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość por. Andrzej Jaroszyński, mjr Jacek Wiszniewski, reprezentujący  dowództwo 2 HPR, Komendant kpt. Piotr Gronowicz reprezentujący Komendę Powiatową PSP w Hrubieszowie, Z-ca Komendanta placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie mjr. Marcin Jóźwiak oraz Tadeusz Wdowiak reprezentujący Straż Miejską w Hrubieszowie. Pani Prezes Kamila Maślanka serdecznie powitała również Prezesa Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego Jerzego Krzyżewskiego, Przewodniczącego PiS na powiat hrubieszowski, jednocześnie radnego Rady  Powiatu Hrubieszowskiego Radosława Maksymowicza, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Hrubieszowie Inspektor Grażynę Bolewską, Prezes Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Hrubieszowie Grażynę Mirską, Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Mirczu Marię Małek, Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Trzeszczanach Irenę Olszewską, reprezentującego Nadleśnictwo Strzelce Kazimierza Kowalskiego oraz członków komisji konkursowej w osobach: Tomasz Książek – przewodniczący, Wiesława Badach i Jerzy Bałakut – członkowie.

Po przywitaniu przez Prezes Maślankę także uczestniczących w zmaganiach muzycznych członków 5 zespołów wokalno-instrumentalnych oraz 4 solistów przewodniczący jury przedstawił regulamin  i zasady punktacji wykonywanych przez solistów i zespoły utworów. Następnie pracownik Klubu 2 HPR odpowiedzialny za sprawy medialne imprezy Marek Maciejczyk, przedstawił poszczególnych wykonawców oraz tytuły utworów. Następnie wykonawcy prezentowali swoje utwory. Każdy występ był burzliwie oklaskiwany przez publiczność.

Po zakończonych eliminacjach  i obradach jury, głos zabrał prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak, który wyjaśnił zasady podjętego przez ŚZŻAK Okręg Zamość projektu, ważne znaczenie przeprowadzania przeglądów i festiwali upamiętniających historię i bohaterstwo naszych przodków. Podziękował artystom za wspaniałe wykonania pieśni patriotycznych a wszystkim zebranym za udział w festiwalu.

Następnie przewodniczący jury pan Tomasz Książek przedstawił zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

 

       W kategorii solistów :

  • Pierwsze miejsce oraz nagrodę 400 zł –Karolina Marchlewska
  • Drugie miejsce oraz nagrodę 300 zł – Katarzyna Bryk
  • Trzecie miejsce oraz nagrodę 250 zł – Jagoda Maciejczyk

       W kategorii zespołów :

  • Pierwsze miejsce oraz nagrodę 400 zł –Zespół „ Na jeden Raz z miejscowości Mieniany
  • Drugie miejsce oraz nagrodę 300 zł – Zespół „ Druga młodość” ze Strzyżowa
  • Trzecie miejsce oraz nagrodę 250 zł – Zespół „Biedronki” ze Ślipcza.

 

Nagrody pieniężne ufundowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz dodatkowe ufundowane przez Klub 2 HPR wręczali Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość oraz Szef Sekcji Wychowawczej 2 HPR –  mjr Jacek Wiszniewski. Do podziękowań i gratulacji dla wykonawców dołączyli się Prezes Kamila Maślanka oraz przewodniczący jury Tomasz Książek .

W dalszej części przeglądu Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Hrubieszowie podziękowała publiczności oraz zaproszonym gościom za czynne zaangażowanie w  niniejsze przedsięwzięcie, a dowództwu i Klubowi 2HPR za współorganizację imprezy. Serdecznie pogratulowała  również laureatom eliminacji życząc dalszych sukcesów.

Na zakończenie wszyscy wykonawcy i zaproszeni goście upamiętnili swój udział na festiwalu wspólnymi,  pamiątkowymi zdjęciami.

 

 

Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK

w Hrubieszowie

Kamila Maślanka