Finał IX Edycji Konkursu Historycznego “Historia mojej małej Ojczyzny” [RELACJA]

2018-06-05

Uprzejmie informujemy, iż dnia 29 maja 2018 r. w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Partyzantów 3 w Zamościu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie zorganizowanej przez ŚZŻAK Okręg Zamość IX edycji Konkursu historycznego pt.: „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” pod Patronatem Honorowym J.E. ks. bp dr Mariana Rojka-Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Józef Kasprzyka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk.Tegoroczną edycję konkursu historycznego dofinansował Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dodatkowo realizowano ją w ramach obchodów stulecia niepodległości Polski.

Zasadnicze cele konkursu to m.in. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej oraz formacji poakowskich na terenie zamojskiego  Inspektoratu Armii Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.

W tegorocznej edycji do konkursu przystąpiło 21 szkół z terenu działania ŚZŻAK Okręg Zamość (powiat zamojski, tomaszowski, hrubieszowski, biłgorajski, krasnostawski i lubaczowski). Złożono 15 prac – 15 uczestników z 11 szkół podstawowych, 9 prac – 9 uczestników z 7 szkół gimnazjalnych oraz 6 prac – 6 uczestników z 4 szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie wpłynęło 30 prac złożonych przez uczniów z następujących szkół : Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Suścu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, Gimnazjum Nr 1 w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu, Szkołę Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu, Szkołę Podstawową Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu, Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach, Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi, Szkołę Podstawową Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu, Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławiu,Gimnazjum w Komarowie – Osadzie, Zespół Szkół  im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu, Szkołę Podstawową im. ks. J. Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej, Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Ulhówku, Szkołę Podstawową w Suchowoli, Szkołę Podstawową im. Wydarzeń Września w Czartowczyku, Szkołę Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu, Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej z Oddziałami Gimnazjalnymi w Majdanie Sopockim Pierwszym, Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie, Zespół Szkół Leśnych Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Dnia 18.05. br. w siedzibie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie:

Przewodnicząca Komisji:

mgr Monika Żur – Zastępca Dyrektora Delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Zamościu,

Nauczyciele – przedstawiciele szkół:

Pan Adam Balicki – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Biłgoraju,

Pani Dorota Balicka – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Biłgoraju,

Pani Małgorzata Magryta – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Złojcu,

Pani Elżbieta Zub – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Kaczórkach,

Pani Irena Staroń – Gimnazjum Publiczne w Zwierzyńcu,

Pani Aleksandra Skowron – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu

Pan Andrzej Gromek – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim

Pani Bożena Wolańczuk – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Werbkowicach

Pani Monika Zawiślak – nauczyciel z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Zamościu

Przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość:

Pan Jerzy Blicharz – Koło ŚZŻAK Okręg Zamość w Biłgoraju,

Pan por. Andrzej Jaroszyński – Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

W/w komisja dokonała oceny prac i wybrała zwycięzców konkursu.

Uroczyste rozstrzygniecie konkursu tj. ogłoszenie jego wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów dla wszystkich uczniów, także ich opiekunów, Dyrektorów szkół i członków komisji konkursowej rozpoczęło się 29 maja o godz. 11.45 zbiórką uczestników konkursu oraz zaproszonych gości przy pomniku Armii Krajowej przy ul. Partyzantów. Po uroczystym złożeniu przez delegacje uczestników uroczystości pod pomnikiem wieńców i kwiatów a następnie przejściu do Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na salę konferencyjną A nastąpiło wprowadzenie pocztu sztandarowego ŚZŻAK Okręg Zamość pod dowództwem porucznika Andrzeja Jaroszyńskiego i odśpiewano hymn narodowy.

Gości powitał prowadzący uroczystość Sekretarz Prezydium Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość – Witold Marucha. Następnie uczestnicy uroczystości wysłuchali patriotyczną część artystyczną przygotowaną przez uczniów Zespołu Szkół w Krasnobrodzie. Za wspaniały występ młodzi artyści otrzymali duże brawa oraz drobne upominki. Z kolei w imieniu organizatora konkursu głos zabrał Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł Sławomir Zawiślak, który przedstawiając efekty tegorocznej, już IX edycji konkursu podziękował za pomoc w jego organizacji Patronom Honorowym, Dyrektorom szkół, nauczycielom, członkom związku w tym Weteranom AK – wszystkim tym, którzy od lat popierają inicjatywę Związku i przyczyniają się do uświetnienia konkursu. Pogratulował także uczniom – uczestnikom konkursu wysokiego poziomu prac i podziękował im za decyzję wzięcia udziału w tym specyficznym, ambitnym konkursie.

Poseł podziękował także mediom za przekazywanie opinii publicznej informacji o ww. konkursie historycznym oraz innych inicjatywach i działaniach podejmowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Zaprosił także wszystkich na przyszłoroczną X edycję konkursu.

Poseł Sławomir Zawiślak podkreślił, że organizowany przez ŚZŻAK Okręg Zamość konkurs to ponadczasowa forma polskiej lekcji patriotyzmu dnia dzisiejszego i jutra, którą należy traktować jako naszą wspólną odpowiedzialność i powinność – zadanie wobec Ojczyzny, wobec pamięci o żołnierzach Armii Krajowej, Żołnierzach Wyklętych. Prezes ŚZŻAK O/Zamość poinformował zgromadzonych także o kolejnych działaniach podejmowanych przez Związek, m. in. o prowadzonym generalnym remoncie Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu – termin zakończenia prac to lipiec/sierpień 2018 r. i dwuetapowym konkursie muzycznym w ramach projektu Pieśń Niepodległości – Festiwal Pieśni Partyzanckich, podczas którego zorganizowane zostaną nieodpłatne, dostępne dla wszystkich chętnych koncerty tj. koncert laureatów – skierowany do artystycznych zespołów o charakterze instrumentalno- wokalnym, wokalnym i solistów z pięciu powiatów (biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i powiatu grodzkiego Miasto Zamość́), którego zwycięzcy otrzymają puchary i nagrody rzeczowe a także wystąpią̨ w ww. koncercie oraz o koncertach zespołów muzycznych wykonujących pieśni patriotyczne w nowoczesnej aranżacji.

Następnie głos zabrał także płk. Mirosław Demediuk – Naczelnik Wydziału Odznaczeń i Mianowań Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentujący Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jana Józefa Kasprzyka.

W dalszej części uroczystości Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość wraz z Wiceprezesem Andrzejem Jaroszyńskim, kpt. Józefem Łabą oraz płk. Mirosławem Demediukiem wręczyli przyznane przez Zarząd ŚZŻAK Okręg Zamość Medale za Zasługi na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, które otrzymali:

Elżbieta Działa – dyrektor Zespołu Szkół w Krasnobrodzie,

Robert Bondyra – przewodniczący Związek Piłsudczyków RP Oddział Tomaszów Lubelski,

Dariusz Czop – dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarczowie, członek Związku Piłsudczyków,

Jarosław Korzeń – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Tomaszowie Lubelskim,

Leszek Kodymowski – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Lubelskim,

Stanisława Malinowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Podhorcach,

Ewa Łapa – nauczyciel Szkoła Podstawowa w Nieliszu,

Lucyna Pożdzik – pedagog szkolny w Nieliszu,

Andrzej Jarszak – ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Suchowoli.

Po dekoracjach miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie dyplomów oraz nagród jego uczestnikom. W konkursie przewidziano następujące nagrody: Aparaty Fuji film Instax Mini 9, kamery sportowe, słuchawki bezprzewodowe, power banki.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej nadesłanych prac w/w komisja konkursowa przyznała nagrody następującym uczniom:

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – Karol Adamowicz – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu,

II miejsce – Kinga Rosińska – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach,

III miejsce – Gabriela Ozimek – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Ulhówku

Wyróżnienia:

Aleksandra Szala – Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej,

Martyna Szymonik – Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej,

Wiktoria Kuczeruk – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,

Anna Prystupa – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi,

Julia Nowak – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Ulhówku,

Kinga Gęśla – Szkoła Podstawowa w Suchowoli,

Jakub Dragan – Szkoła Podstawowa w Suchowoli,

Jagoda Gniwek – Szkoła Podstawowa im. Wydarzeń Września w Czartowczyku,

Anna Skrzypik – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu,

Aleksandra Soboń – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu,

Rafał Czerwieniec – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu,

Julia Soluch – Zespół Szkół Publicznych w Suścu.

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Zofia Wieczerzańska – Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławiu,

II miejsce – Katarzyna Niziołek – Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie,

III miejsce – Julia Semak – Zespół Szkół Publicznych w Suścu,

Wyróżnienia:

Wiktoria Mazur – Gimnazjum w Komarowie-Osadzie,

Wiktoria Caryk – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Gimnazjalnymi w Majdanie Sopockim Pierwszym,

Bartłomiej Widyma – Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu – Gimnazjum

Ada Kostrubiec, Bartosz Bratkowski, Jakub Romaszko – Gimnazjum Nr 1 w Szkole Podstawowej Nr 7 z Oddzialami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu,

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Mateusz Kasiak – Zespół Szkół leśnych Technikum Leśnego im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju,

II miejsce – Karol Duda – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu,

III miejsce – Justyna Żur – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu.

Wyróżnienia:

Michał Pomazanka – Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu (LO),

Tomasz Mazurek, Kamil Szuwarski – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu.

Ponadto wszystkim uczniom i ich opiekunom a także Dyrekcjom Szkół i członkom komisji konkursowej wręczono okolicznościowe dyplomy.

Pamiątkowe dyplomy otrzymali:

Nauczyciele – Opiekunowie uczestników konkursu:

mgr Dorota Czarny – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej,

mgr Joanna Jastrzębska – Droździel – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,

mgr Wiesława Martyniuk – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi,

mgr Zbigniew Budzyński – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach,

mgr Robert Czyż – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Ulhówku,

mgr Alina Kamińska – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Suchowoli,

mgr Aneta Jóźwik – Szkoła Podstawowa im. Wydarzeń Września w Czartowczyku,

mgr Małgorzata Magryta – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu,

mgr Wiesław Nowakowski – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu,

mgr Iwona Gałecka – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu,

mgr Anna Rojek – Zespół Szkół Publicznych w Suścu,

mgr Krystyna Król – Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławiu,

mgr Jolanta Skowronek – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie – Osadzie,

mgr Krystyna Darda –Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Majdanie Sopockim Pierwszym,

mgr Agnieszka Jałowicka – Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu,

mgr Małgorzata Drozd – Gimnazjum Nr 1 przy Szkole Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Zamościu,

mgr Jolanta Grelak – Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie,

mgr Ewa Bakun – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu,

mgr Maria Halinowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu,

mgr Elżbieta Widyma – Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu (LO),

dr Katarzyna Motek – Zespół Szkół Leśnych Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju.

Dyrektorzy szkół:

mgr Krystyna Ptak – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej,

mgr Maria Mołdoch – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,

mgr Andrzej Pachla – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi,

mgr Piotr Zdrojko – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach,

mgr Jadwiga Teterycz – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Ulhówku,

mgr Maria Sak – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Suchowoli,

mgr Elżbieta Zezula – Szkoła Podstawowa im. Wydarzeń Września w Czartowczyku,

mgr Grażyna Ciastoch – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu,

mgr Dominika Gil – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu,

mgr Jan Czochra – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu,

mgr Janusz Kiecana – Zespół Szkół Publicznych w Suścu,

mgr Krystyna Król – Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławiu,

mgr Anna Kupiec- Niedźwiedź – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie – Osadzie,

mgr Krystyna Darda – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Majdanie Sopockim Pierwszym,

mgr Elżbieta Widyma – Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu,

mgr Alicja Dubel – Gimnazjum Nr 1 przy Szkole Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu,

mgr Janusz Skubisz – Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie,

mgr Ewa Bakun – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu,

mgr Sylwia Horoszkiewicz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu,

mgr Barbara Serafin – Zespół Szkół Leśnych Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju.

Łącznie rozdano 88 okolicznościowych dyplomów i podziękowań.

Nagrody rzeczowe i dyplomy wręczali: Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, poseł Sławomir Zawiślak, Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość por Andrzej Jaroszyński, płk Mirosław Demediuk, Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie Tomasz Zieliński oraz Kombatant – kpt Józef Łaba.

Następnie organizatorzy zaprosili uczestników uroczystości na poczęstunek.

W uroczystości udział wzięli m.in.:

Płk. Mirosław Demediuk – Naczelnik Wydziału Odznaczeń i Mianowań Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – reprezentujący Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,

Tomasz Zieliński – Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie,

Monika Żur – Zastępca Dyrektora Delegatury w Zamościu Lubelskiego Kuratorium Oświaty,

Harcmistrz Anna Rojek – Komendant Hufca Tomaszowskiego Związku Harcerstwa Polskiego.

Liczni przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość m.in.: Prezes, Członkowie Zarządu, Prezesi Kół Rejonowych, członkowie Komisji Konkursowej.

Obecni byli także dyrektorzy i nauczyciele szkół noszących imię Armii Krajowej oraz współpracujący ze ŚZŻAK Okręg Zamość żołnierze Armii Krajowej, rodzice, opiekunowie, instruktorzy i uczniowie.

Z poważaniem
Sekretariat Światowego
Związku Żołnierzy
Armii Krajowej Okręg Zamość