Zjazd Żołnierzy 9 P.P. Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej – RELACJA

2018-05-29

W dniu 27 maja 2018 roku, w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu odbył się Zjazd 9 pp Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej. Organizatorami zjazdu był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Rejonowe w Zwierzyńcu. Ponadto Zjazd oraz wystawę, projekcję filmu i żołnierski poczęstunek pomagali organizować Parafia MBKP w Zwierzyńcu, Nadleśnictwo Zwierzyniec, RPN, Klub 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego i Urząd Miejski Zwierzyńcu.

Zaproszonych gości oraz uczestników zjazdu  w imieniu organizatorów przywitał por. Andrzej Jaroszyński – wiceprezes ŚZŻAK Okręgu Zamość. W uroczystości wzięli udział m.in.: Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość – Sławomir Zawiślak, senator Jerzy Chróścikowski, Burmistrz Zwierzyńca Jan Skiba, Przewodnicząca Rady Miejskiej Urszula Kolman oraz radni, ks. proboszcz parafii Błażej Górski, ks. Kanonik Emil Wojtaś, Pan Romuald Kołodziejczyk – żołnierz 9 p.p. AK, poczty sztandarowe AK i organizacji kombatanckich, reprezentanci RPN i Nadleśnictwa Zwierzyniec oraz przedstawiciele służb mundurowych, szkoły podstawowej, lokalnych organizacji, harcerze z phm. Anną Rojek , jak też  mieszkańcy Zwierzyńca i okolic.

Orkiestra Dęta przy Centrum Kultury w Zwierzyńcu odegrała Hymn Państwowy. Następnie Prezes ŚZŻAK Koło Rejonowe w Zwierzyńcu –  Jacek Paluch przedstawił rys historyczny dotyczący 9 pp Legionów AK i jej święta, na tle ówczesnych wydarzeń ( całość wystąpienia zamieszczamy osobno ).

Wszystkim organizatorom i uczestnikom podziękował Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość – Sławomir Zawiślak. Zaprosił  na wystawę „ Powstanie Zamojskie”, którą można oglądać przez dwa tygodnie w kościele parafialnym w Zwierzyńcu. Po Mszy Św. zaproponował żołnierski poczęstunek oraz projekcję filmu w Kinie „ Skarb” pt. „Wszystko dla Polski – Powstanie Zamojskie 1942- 1944”.  Zachęcił ponadto do uczestnictwa w koncercie w Zamościu „ Morowe Panny Wyklęte” – inaugurującego festiwal pieśni partyzanckiej. W dalszej części odbył się Apel Poległych, a kompania honorowa oddała  salwę honorową. Na zakończenie części oficjalnej odbyło się złożenie wiązanek i kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej na terenie kościelnym.

Po czym udano się na Mszę Św. w intencji 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej.

Wszystkim organizatorom i uczestnikom serdecznie dziękujemy  i zapraszamy na kolejny zjazd w przyszłym roku.

Patronem medialnym zjazdu jest „ Głos Zwierzyńca i Roztocza.”

Wystąpienie historyczne Prezesa Koła Rejonowego w Zwierzyńcu Pana Jacka Palucha