sluzba_wiezienna_uroczystosc_armia_krajowa2018-PLAKAT 2

2018-04-27

72 rocznica odbicia więźniów z komunistycznego więzienia w Zamościu