sluzba_wiezienna_uroczystosc_armia_krajowa2018-PLAKAT 2

72 rocznica odbicia więźniów z komunistycznego więzienia w Zamościu