Uroczystości patriotyczne w Deszkowicach, 8 kwietnia – RELACJA

2018-04-11

Uprzejmie informujemy, że 8 kwietnia w Deszkowicach odbyły się uroczystości upamiętniające poległych 6 kwietnia 1943 roku w walce z Niemiecką żandarmerią żołnierzy Armii Krajowej z oddziału Adama Piotrowskiego “Doliny”. Uroczystości poświęcone pamięci tragicznej i bohaterskiej śmierci młodych żołnierzy AK (w wieku od 18 do 28 lat) odbyły się z inicjatywy ŚZŻAK Okręg Zamość oraz Koła Rejonowego ŚZŻAK w Szczebrzeszynie po raz pierwszy.

O godzinie 13.00 w kościele pw. Świętego Maksymiliana Kolbego w Deszkowicach, gdzie rozpoczęły się uroczystości, stawili się licznie zebrani uczestnicy, m.in. Poseł na Sejm RP, Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak, poczty sztandarowe ŚZŻAK Okręgu Zamość i kół rejonowych z Starego Zamościa i Tyszowiec, Wójt gminy Sułów Leon Bulak, pracownicy Urzędu Gminny i Biblioteki Publicznej w Sułowie, dyrekcja, nauczyciele i młodzież z szkół podstawowych z Michalowa, Sułowa, Szczebrzeszyna wraz ze sztandarami (delegacja szkoły z Szczebrzeszyna przybyła z Sztandarem ŚZŻAK koła Szczebrzeszyn, którym się opiekuje). Z województwa podkarpackiego dotarli przedstawiciele Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej z Panem Romanem Zegarlickim na czele. Bardzo liczną grupę stanowili także Druhowie OSP z Deszkowic i innych miejscowości Gminy Sułów pod dowództwem komendanta Gminnego OSP Zbigniewa Goleniaka, którzy również wystawili kilka pocztów sztandarowych, a także mieszkańcy Deszkowic i innych miejscowości.
 

Na początku uroczystości wszystkich zebranych serdecznie powitał i podziękował za przybycie – organizator uroczystości – Prezes ŚZŻAK Koła Rejonowego Szczebrzeszyn Andrzej Skiba, który przedstawił zebranym historię wydarzeń z 6 kwietnia 1943 roku. Mszę Świętą, odprawił, wygłaszając piękną homilię, proboszcz miejscowej parafii Ksiądz Bolesław Michalski. Następnie głos zabrał Poseł Sławomir Zawiślak, który podziękował organizatorom (także członkowi ŚZŻAK Okręg Zamość – Marcinowi Poździkowi, wspierającemu Prezesa A. Skibę w organizacji uroczystości) oraz zebranym uczestnikom za liczny udział w uroczystościach i m.in. przypomniał działania podejmowane przez ŚZŻAK Okręg Zamość dla upamiętnienia etosu walki żołnierzy Armii Krajowej na terenie Zamojszczyzny. W krótkim wystąpieniu zebranym za przybycie podziękował również Pan Wójt Gminny Sułów. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości udali się pochodem pod pomnik poległych 6 kwietnia 1943. Szczególne podziękowania należą się Druhom OSP za zabezpieczenie trasy pochodu i kierowanie w tym czasie ruchem pojazdów. Pod pomnikiem Orkiestra odegrała a zgromadzeni odśpiewali Hymn Narodowy, następnie oddano cześć poległym bohaterom i złożono wieńce. Uroczystość uświetniona została występem orkiestry “Echo Kniei”.

 

Z poważaniem
Sekretariat Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej
Okręg Zamość