Uroczystość obchodów 70. rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna Oddziału AK

2017-03-14

27 lipca 2014 r. w Szczebrzeszynie odbyła się uroczystość obchodów 70. rocznicy wkroczenia do w.w miasta Oddziału AK dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”, która została  zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, przy współpracy z: 3 Batalionem Zmechanizowanym w Zamościu, Fundacją Niepodległości w Lublinie, Parafią p.w. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, Drużyną Harcerską ZHR działającą przy w.w Parafii.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych i uczestników. Uroczystą Mszę św. w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy  9 pp. AK, w Kościele p.w. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, sprawował ks. biskup Mariusz Leszczyński.  Po Mszy św., w której uczestniczyli m.in. członkowie rodziny T. Kuncewicza, grup rekonstrukcji historycznej, zaproszeni goście, poczty sztandarowe jej uczestnicy przeszli pod budynek miejskiego Ratusza, gdzie została odsłonięta i poświęcona ufundowana przez UM Szczebrzeszyn pamiątkowa tablica mjr ” Podkowy „. Pod tablicą zostały złożone kwiaty.

Następnie miała miejsce rekonstrukcja wejścia w lipcu 1944r. do Szczebrzeszyna Oddziału AK dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”, którą odtworzyli rekonstruktorzy zaproszeni przez ŚZŻAK Okręg Zamość: SHR wrzesień39- Kraków/ Oddział Lublin, GRH Kresy – Białystok, PSK- Garwolin, Lubelskie Środowisko WDP AK, Tomaszowski Szwadron im. I Pułku Kawalerii KOP w Tomaszowie Lubelskim. Oddział dokonał wkroczenia do miasta historyczną trasą, mieszkańcy miasta kwiatami powitali żołnierzy AK.

Uczestnicy uroczystości, uformowaną kolumną:  orkiestra „Echo Kniei”, kompania honorowa 3batalionu zmechanizowanego w Zamościu, poczty sztandarowe, uczestnicy uroczystości za oddziałem AK przeszli pod pomnik AK, gdzie została odegrana scena powitania oddziału „Podkowy” przez dra Zygmunta Klukowskiego. Następnie generał dywizji Krzysztof Szymański odebrał meldunek dowódcy kompanii honorowej. W dalszej kolejności odśpiewano Hymn Narodowy, dokonano uroczystego wciągnięcia flagi narodowej na maszt.