Uroczystości religijno-patriotyczne we wsi Staszic

Artur Maksymowicz  ## 07 stycznia 2015

W dniu 15 czerwca 2014r. w lesie we wsi Staszic odbyły się kolejne obchody rocznicowe upamiętniającą tragiczne wydarzenia, które rozegrały się w tym miejscu czasie II Wojny Światowej. W miejscu tym stoi teraz wielki kamienny pomnik, który upamiętnia smutną historię Polaków ginących z rąk oprawców, faszystów niemieckich i ukraińskich, NKWD i UBP walcząc za wolność i niepodległość kraju. Uroczystości te są organizowane corocznie, aby w szczególny sposób przywołać pamięć tych wszystkich, którzy zginęli walcząc w obronie naszego kraju.

W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe: ŚZŻAK Okręg Zamość z Panem Sławomirem Zawiślakiem prezesem Okręgu Zamość, ŚZŻAK Koło Rejonowe Trzeszczany    z Panem Józefem Psiukiem – Prezesem Koła, ŚZŻAK Koło Rejonowe Grabowiec z Panem Janem Lisiukiem – Prezesem Koła, ŚZŻAK Koło Rejonowe Hrubieszów z Panią Adelą Muzyczuk – Prezes Koła, ŚZŻAK Koło Rejonowe Skierbieszów z Panem Mieczysławem Bartoniem – Prezesem Koła, ŚZŻAK Koło Rejonowe Uchanie z Panem Andrzejem Jaroszyńskim – Prezesem Koła, ZKRPibWP Koło Gminne Uchanie z Panem Tadeuszem Brzuchalą – Prezesem Koła, Gimnazjum im. ks. Stanisława Staszica z/s w Jarosławcu, Szkoła Podstawowa im Papieżz Jana Pawła II w Uchaniach, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Teratynie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Uchaniach.

Zespół wokalno – instrumentalny „Nadzieja” z Panią dyrektor GOK Anną Król na czele i Jadwigą Siedlakiewicz instruktorem ds. teatru i recytacji przedstawił krótki program artystyczny oraz apel poległych. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Sławomir Zawiślak – prezes ŚZŻAK Okręg Zamość oraz por. Andrzej Jaroszyński – prezes ŚZŻAK Koło Rejonowe Uchanie. Następnie wręczone zostały odznaczenia dla: Pana Stanisława Kulika – v-ce prezesa ZKRPiBWP Koło Gminne Uchanie, Pana Jana Rybczyńskiego – dyrygenta Orkiestry Dętej z GOK w Uchaniach oraz Pana Stanisława Kucharskiego – nowego członka ŚZŻAK Koło Rejonowe w Uchaniach. Odznaczenia dokonał Pan Władysław Bednarczyk – prezes ZKRPibWP z asystą Pani Stefanii Markiewicz – członkinią ZKRPibWP Koło Gminne Uchanie.

Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i ofiar II Wojny Światowej odprawił proboszcz parafii Uchanie ks. kan. Kazimierz Stelmaszczuk. Po Mszy Św. przy pomniku „Pamięci pomordowanych Polaków w latach 1939 – 1947 ” poszczególne delegacje złożyły wieńce kwiatów.

Przez cały czas trwania uroczystości asystę przy pomniku pełnili  żołnierze z 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” z Hrubieszowa. Oprawą muzyczną Mszy Świętej oraz uroczystości od początku do końca zajęła się Orkiestra Dęta z Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach pod dyrekcją Pana Jana Rybczyńskiego. Po oficjalnej części uroczystości miał miejsce poczęstunek zorganizowany przez sołtysa wsi Staszic Panią Barbarę Wrzyszcz oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich wsi Staszic z przewodniczącą Koła Panią Małgorzatą Strzelecką na czele.

Duży wkład w organizację uroczystości wniosły Panie Jadwiga Kulik i Janina Niewiadomska od wielu lat aktywnie uczestniczące w organizacji tej uroczystości oraz mieszkańcy wsi Staszic, a także prezes ŚZŻAK Koło Rejonowe Uchanie, por. Andrzej Jaroszyński.

Zobacz także:

http://lubiehrubie.pl/powiat/gmina-uchanie-uroczystosci-religijno-patriotyczne-we-wsi-staszic

GALERIE

ZOBACZ KONIECZNIE

Światowy Związek Żołnierzy AK - Okręg Zamość - zobacz relacje video