hrubieszów

Organizacja pozarządowa 2016 – laureat konkursu Wojewody Lubelskiego

ŚZŻAK Okręg Zamość został laureatem konkursu Wojewody Lubelskiego pt. “Organizacja pozarządowa 2016”. Dziękujemy!

Nagroda-organizacja-ngo-2016

Organizatorem konkursu i gali finałowej był Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie we współpracy z pełnomocnikiem wojewody ds. organizacji pozarządowych. Sponsorami gali finałowej były: SKOK Unii Lubelskiej, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy oraz Fabryka Cukierków Pszczółka.

Finałowa gala podsumowująca wydarzenie odbyła się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Pojawiło się na niej blisko dwieście osób, związanych ze stowarzyszeniami biorącymi udział w konkursie, m.in. panie z Kół Gospodyń Wiejskich czy strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych. Poseł Sławomir Zawiślak jako Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość w gronie członków Związku, także żołnierzy AK, odebrał z rąk Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka pamiątkową statuetkę zwycięzcy, laureata konkursu w kategorii kultura i dziedzictwo narodowe, decyzją komisji konkursowej przekazaną dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość .

Prezentacja na galę konkursu Wojewody Lubelskiego pt. “Organizacja pozarządowa 2016”