Muzeum

Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego AK
im. Stanisława Prusa „Adama”w Bondyrzu

Rolę kustosza pełni Pan Edmund Sitek

 nr tel. 696-273-788.

 

Obecnie w muzeum trwają prace w ramach projektu p.n. Niezłomni Zamojszczyzny – walka zbrojna o niepodległość w latach 1939-1953. Projekt przewiduje modernizację wystawy stałej pn. Niezłomni Zamojszczyzny – walka zbrojna o niepodległość w latach 1939 – 1953, która znajduje się w budynku Muzeum Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa “Adama” w Bondyrzu, gm. Adamów.

Dotychczasowa ekspozycja, przygotowywana na samym początku lat 70. XX wieku, wymaga modernizacji. Na wystawie zaprezentowane zostaną eksponaty dokumentujące działalność żołnierzy AK na terenie Zamojszczyzny, ich walkę z niemieckim okupantem i władzą komunistyczną. Zaplanowany w projekcie sposób przekazu kierowany jest do współczesnego odbiorcy, wykorzystuje techniki multimedialne i wyeksponowanie przedmiotów z użyciem nowoczesnych środków plastycznych (m.in. fotografii, elementów przestrzennych). Planowane jest również wykonanie prac budowlanych dostosowujących budynek do wymogów współczesnego prawa budowlanego. Wystawie towarzyszył będzie katalog w nakładzie 300 egz.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

ZOBACZ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ O MUZEUM

Niezłomni Zamojszczyzny. Walka zbrojna o niepodległość w latach 1939-1953

KATALOG ZBIORÓW

CZYTAJ    POBIERZ (.zip)

 

Muzeum dzisiaj:

no images were found

Zdjęcia przed remontem:

 

Zdjęcia w trakcie remontu:

 

 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury