Zamieszczono: 10 października 2018

gala lublin z okazji stulecia odzyskania niepodleglosci przez polskeW dniu 7 października 2018 roku, w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak miał przyjemność uczestniczyć w  Gali Koncertowej z okazji stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka wspólnie z Fundacją Niepodległości. Gościem specjalnym Gali był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który jednocześnie objął ww. wydarzenie honorowym patronatem. Uroczystą Galę uświetnił występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.

Jednym z głównych punktów programu uroczystości było okolicznościowe przemówienie honorowego gościa Prezydenta RP. Gala Koncertowa była także okazją do wręczenia odznaczeń dla Kombatantów i Weteranów walk o niepodległość oraz przyznanych przez Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka okolicznościowych medali i dyplomów uznania. Wojewoda Lubelski chciał w ten szczególny sposób uhonorować osoby i organizacje aktywnie działające na rzecz umacniania niepodległości i wspólnoty narodowej, kultywowania pamięci historycznej oraz postaw patriotycznych w społeczeństwie. WIĘCEJ

Zamieszczono: 8 października 2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 października   2018 r. przy Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowe  w Bondyrzu uroczyście zainaugurowano działalność Uniwersytetu Powszechnego. Wykład inauguracyjny „Ignacy Jan Paderewski – Ojciec niepodległości Polski” wygłosił ks. prof. zw. Tadeusz Guz. 

Uniwersytet jest ośrodkiem szerzenia oświaty, dostępnej dla wszystkich mieszkańców regionu bez względu na wiek i wykształcenie. Jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie aktywności obywatelskiej wśród szerokich kręgów społeczeństwa. Jest on zorganizowany na podobieństwo tradycyjnego uniwersytetu, a więc posiada władze, kadrę wykładowców, regulamin, słuchaczy itp. elementy. Oczywiście jest nieformalnym ośrodkiem edukacyjnym, którego zasady funkcjonowania i program są wynikiem założeń projektowych, które Zarząd ŚZŻAK Okręg Zamość przyjął wobec stwierdzonych problemów społecznych. Istotnym jest miejsce, w którym został on zorganizowany, a wiec budynek Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu. Śmiało można je nazwać zamojską Redutą Ordona, ośrodkiem pielęgnującym pamięć narodową, który przez lata – działając od 1972 r. – oparł się komunistycznej władzy a został stworzony przez żołnierza AK-WIN śp. Jana Sitka.

Projekt w pewnym stopniu jest kontynuacją dzieła założyciela Muzeum, pracy władz naszego Związku, których celem było zachowanie w pamięci o kolegach, współtowarzyszach broni, pielęgnowanie wartości, które przyświecały żołnierzom AK w walce z okupantem niemieckim i późniejszą władzą komunistyczną. Wartości te, zapisane w statucie działającego w wolnej Polsce ŚZŻAK stanowią podstawę działań projektowych. Umiłowanie Ojczyzny, troska o dobro wspólne i odpowiedzialność za przyszłe losy Rzeczpospolitej są podstawowym czynnikiem motywującym nasze działania. Nie bez znaczenia jest przypadający w bieżącym roku Jubileusz 100-lecia odzyskania Niepodległości. Utworzenie Uniwersytetu Powszechnego w Bondyrzu będzie swego rodzaju żywym pomnikiem i sposobem uczczenia tego Jubileuszu. Lokalizacja Uniwersytetu w małej miejscowości na Roztoczu, w miejscu szczególnym ze względu na jego historię, stwarza możliwość poznania miejsc ważnych dla naszej Niepodległości, zachowania pamięci o lokalnych bohaterach. Różnotematyczne wykłady, kursy w tematach znajdujących praktyczne zastosowanie, możliwość rozwoju osobistego, poznanie historii lokalnej, wreszcie ciekawe spędzenie wolnego czasu, wszystko to ma istotne znaczenie dla społeczności lokalnej, która często z powodów materialnych  jak również braku odpowiedniej oferty w miejscu zamieszkania jest pozbawiana dostępu do szeroko pojętej edukacji i kultury.

Plan wykładów uniwersyteckich obejmuje kilka przedmiotów, których dobór wynika ze stwierdzonych problemów społecznych. Wiodącym kierunkiem jest historia Zamojszczyzny, głównie II wojny światowej i okresu powojennego ze szczególnym uwzględnieniem mało upowszechnionych tematów dotyczących bohaterskich czynów żołnierzy Niezłomnych oraz o ochotników walczących w obronie Ojczyzny w czasie Powstania Zamojskiego. Kolejnymi przedmiotami, tematami wykładów będzie promocja zdrowia, ekologia, wychowanie obywatelskie, bezpieczeństwo i ratownictwo. Oprócz wykładów teoretycznych, zaplanowane są również ćwiczenia praktyczne. Tak szerokie spectrum tematów będzie możliwe do zrealizowania dzięki dobranej kadrze wykładowców, którą stanowić będą w większości specjaliści i pasjonaci poszczególnych dziedzin m.in. historyk, lekarz, leśnik. Dodatkowo planujemy, iż część wykładów poprowadzą inni wybitni naukowcy, wykładowcy akademiccy dysponujący ogromną wiedzą z w/w dziedzin nauki.

Okres funkcjonowania Uniwersytetu w okresie realizacji projektu obejmie 3 semestry mieszczące się w okresie od 1 września 2018 r. do 20 grudnia 2019 r. Formą planowanej działalności Uniwersytetu będą także skierowane do młodzieży szkolnej wykłady historyczne, które wykorzystują nowoczesne formy przekazu informacji historycznej, takie jak prezentacje multimedialne, e-booki, aplikacje mobilne itp.

Władze Uniwersytetu stanowią:

  • Rektor – ks. prof. dr. hab. Tadeusz Guz
  • Dziekan wydz. Historycznego – dr hab. Mieczysław Ryba prof. KUL
  • Dziekan wydziału obywatelskiego – dr hab. Przemysław Czarnek
  • Dziekan wydziału medyczno – sportowego  – dr nauk medycznych Rafał Sapuła
  • Dziekan wydziału ekologii stosowanej – Łowczy Okręgowy PZŁ w Zamościu Wojciech Adamczyk
  • Kanclerz – Poseł Sławomir Zawiślak

Inauguracji działalności Uniwersytetu Powszechnego w Bondyrzu przy Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej połączono z promocją Katalogu niedawno otwartej wystawy pt. „Niezłomni Zamojszczyzny. Walka Zbrojna o niepodległość w latach 1939-1953.” Wersję elektroniczną ww. katalogu oraz zdjęcia z inauguracji, ze zgodą na ich publikację, przesyłamy w załączeniu. 

Informacje na temat działalności Uniwersytetu dostępne będą na naszej stronie internetowej.

 

Z poważaniem
Sekretariat Światowego
Związku Żołnierzy
Armii Krajowej Okręg Zamość

 

Zamieszczono: 2 października 2018

otwarcie muzeum ak w bondyrzuUprzejmie informujemy, że dnia 28 września br., w wyremontowanym budynku Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu (Bondyrz 183a, Gmina Adamów) k/ fabryki Mebli, odbyła się zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość (właściciela ww. muzeum) uroczystość otwarcia ekspozycji pn. „Niezłomni Zamojszczyzny – walka zbrojna o niepodległości w latach 1939-1953”, pod honorowym patronatem Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ww. wydarzenie uzyskało zgodę na korzystanie z identyfikacji wizualnej wieloletniego rządowego programu Niepodległa i zostało zrealizowane w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama”, dowódcy 9. Pułku Piechoty AK Ziemi Zamojskiej w Bondyrzu powołane zostało do istnienia przez historyka, byłego żołnierza Armii Krajowej i WiN – Jana Sitka w 1972 roku. Przez lata funkcjonując z 5 letnią przerwą (zamknięte przez władze komunistyczne) pod różnymi nazwami było udostępniane licznie zwiedzającym muzeum pasjonatom historii, dzięki społecznej pracy ww. kustosza Muzeum. Muzeum jako miejsce pielęgnujące etos Armii Krajowej szczyci się cennymi walorami muzealnymi i historycznymi.

W uznaniu czynów tych, którzy przelewali krew w obronie ludności cywilnej w Powstaniu Zamojskim, czcząc poległych i pomordowanych przez okupanta niemieckiego, na wniosek Posła na Sejm RP – Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomira Zawiślaka, Uchwałą Prezydium Zarządu, z dnia 24 lipca 2017 roku, podjęto decyzję o przeprowadzeniu generalnego remontu obiektu, konserwacji muzealiów oraz modernizacji stałej ekspozycji w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. ppłk. Stanisława Prusa “Adama” w Bondyrzu. W odnowionym Muzeum dostępna jest m.in mała sala kinowa z możliwością obejrzenia wyprodukowanych przez Związek filmów, kiosk multimedialny, nagłośnienie, nowoczesna ekspozycja muzealna.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych i licznych uczestników przed budynkiem muzeum w Bondyrzu. Poczty sztandarowe wprowadził w-ce Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość por. Andrzej Jarposeł zawiślak ak zamośćoszyński. Następnie miało miejsce podniesienie flagi państwowej – w asyście harcerzy z 10 drużyny harcerskiej Traperski Krąg z Suśca, oraz odegranie Hymnu Państwowego przez Orkiestrę Wojskową z Rzeszowa. Meldunek o gotowości do przeprowadzenia uroczystości Weteranom Armii Krajowej, W-ce Prezesom ŚZŻAK Okręg Zamość: płk. Zbigniewowi Krukowi ps. „Witek”, mjr. Tadeuszowi Kopciowi ps. „Bratek”, oraz kpt Narcyzowi Krukowi ps. „Sokół” złożył por. A. Jaroszyński. W imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – właściciela Muzeum zebranych na uroczystym otwarciu powitał Sekretarz Związku – Witold Marucha. Po powitaniu licznie przybyłych gości Sekretarz Związku poprosił o zabranie głosu S. Zawiślaka – Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość, Posła na Sejm RP.

W swoim wystąpieniu Poseł nawiązał do bogatej historii Muzeum, podziękował za pomoc wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania inwestycji remontu muzeum. Podziękował też licznie zebranym za udział w uroczystości otwarcia Muzeum, zachęcał do jego bezpłatnego zwiedzenia także przez grupy szkolne. Szczegóły przygotowanej oferty zostaną przedstawione opinii publicznej m.in poprzez zamieszczenie na stronie internetowej ŚZŻAK O/Z

Po ww. wystąpieniu nastąpiło odczytanie przesłanego specjalnie z tej okazji listu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Marka Kuchcińskiego. List odczytał Sekretarz Witold Marucha, który następnie poinformował zebranych, że list z okazji otwarcia muzeum skierował do uczestników uroczystości także Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki. Zaszczyt oczytania listu Premiera przypadł w udziale honorowemu patronowi uroczystości, Ministrowi Janowi Józefowi Kasprzykowi – Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W dalszej części uroczystości Agnieszka Skubis – Rafalska – zastępca Dyrektora Biura Wojewody odczytała list Wojewody Lubelskiego prof. Przemysława Czarnka.

odznaczenia ak zamośćKolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń, podziękowań i dyplomów. W pierwszej kolejności odznaczenie przyznano Prezesowi ŚZŻAK Okręg Zamość, Posłowi na Sejm RP, Sławomirowi Zawiślakowi. Ww. z rąk Ministra J. J. Kasprzyka odebrał Medal Pro Bono Poloniae. Ww. odznaczenie ustanowione zostało Zarządzeniem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych niedawno, bo dnia 25 czerwca 2018 r. dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przyznawane jest osobom, które wniosły istotny wkład w upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewienie postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, a także kultywowanie oraz popularyzację poza granicami Kraju wiedzy o tradycjach niepodległościowych.

Medalami ”Pro Patria” Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorował członków ŚZŻAK O/Z: Sekretarza Witolda Maruchę, Skarbnika Andrzeja Skibę i Jerzego Blicharza. Po ceremonii wręczenia ww. odznaczeń uczestnicy wysłuchali wystąpienia Ministra Kasprzyka, który nawiązując do tradycji patriotycznych pielęgnowanych na Zamojszczyźnie podkreślił m.in. ogromny wkład pracy Posła S. Zawiślaka i członków ŚZŻAK O/ Z w ich kultywowanie. Następnie głos zabrał dr hab. Piotr Majewski prof. UKSW – Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków.

W kolejnym punkcie programu w-ce Prezes ŚZŻAK O/Z por. Andrzej Jaroszyński odczytał akt przyznania honorowej „Odznaki Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość”. Odczytanie Wręczenia honorowej odznaki dokonali Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak, członkowie Prezydium Związku w tym reprezentujący Weteranów AK mjr. Tadeusz Kopeć. Odznaką uhonorowano Aleksandra Kalisza, Edmunda Sitka oraz dr hab. Piotra Majewskiego.

Dla osób, które w sposób szczególny wsparły remont Muzeum Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość przygotował kunsztownie wykonane, m.in. z wiernie odwzorowanym odlewem odznaki 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej, pamiątkowe podziękowania. Wśród wyróżnionych znaleźli się: dr Wojciech Wardacki – Prezes Zarządu Grupy Azoty SA. w Tarnowie, Krzysztof Bednarz – Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych “Puławy” S.A. Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A., Marian Żołyniak – Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Dariusz Dumkiewicz – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Witold Słowik – Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., Jan Szymanik –ZDI sp. z o.o., Zbigniew Tracichleb – Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., Dariusz Czuk – Prezes PGE Obrót S. A. w Rzeszowie, dr Piotr Gawryszczak – Wojewódzki Komendant OHP w Lublinie, Prof. dr hab. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW – Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Krzysztof Kowa – Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu, Ryszard Weremczuk – właściciel firmy RYSTERM w Zamościu, Marek Skomorowski – Prezes Zarządu Zamojskich Zakładów Zbożowych, Władysław Kasprzak – właściciel Van Taxi, mgr inż. Jerzy Sądel – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Jan Teterycz – właściciel firmy Usługi Transportowe – Ciężarowe, ppłk Dariusz Bernat – Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu, Ryszard Montusiewicz – Dyrektor TVP 3 Lublin Telewizja Polska SA Oddział w Lublinie, Andrzej Urbański – Dyrektor Muzeum Zamojskiego w Zamościu, Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Sławomir Dziura – właściciel D. S. P. Posadzki, Wojciech Adamczyk – Łowczy Okręgowy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu, Leszek Tabiszewski – Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu, 25. Drukarnia Attyla s.j. – Władysław Kardasz, Jacek Kardasz (Właściciel), Parafia Wojskowa pw. Jana Bożego w Zamościu – Ks. kan. płk mgr Bogusław Romankiewicz (Proboszcz), Komendant 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy – ppłk Jerzy Muzyka, 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany – ppłk Leszek Winogrodzki (Dowódca), 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubal” – płk mgr inż. Artur Jakubczyk (Dowódca), Janusz Poznański Prezes Meble Bondyrz, Prezes Zarządu Polski Koncern Naftowy ORLEN – Daniel Obajtek, Pani dr Beata Skrzydlewska, Pani mgr Elżbieta Kasprzyk-Kikut, Rodzina Państwa Sitków, Jan Józef Kasprzyk Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pan Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP- Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, Anna Bućkowska – Prezes Zarządu Fundacji PGE, ppłk. Krzysztof Stefanowski – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie oraz Józef Pasieczny i Mirosław Garbula Firma Hydro-Gaz.

podziekowania ak zamosc bondyrzDyplomy za pomoc otrzymali: Krzysztof Gruszkiewicz – Kierownik Gazowni w Zamościu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Andrzej Skiba – Członek Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., Dariusz Danilewicz – V-ce prezes Zarządu ZZZ w Zamościu, kpt. Piotr Burak – Zastępca Dyrektora Zakład Karny w Zamościu, Tomasz Dudek – Prezes Stowarzyszenia Bitwa Pod Komarowem, Andrzej Olborski – Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja Oddział Zamość, Sławomir Zimosz, Zenon Wilkos Prezes Euro-Car sp. z o. o Zamość, Andrzej Tittenbrun Dyrektor Roztoczańskiego Parku narodowego, Andrzej Wojtyło – Zastępca Dyrektora Roztoczańskiego Parku narodowego, Kalisz Aleksander, Mariusz Nagadowski Nadleśniczy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce, Waldemar Czajka Nadleśniczy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krasnystaw, Piotr Mróz Nadleśniczy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Biłgoraj, Stanisław Nawrocki – Nadleśniczy, Lucjan Bednarz – Nadleśniczy Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zwierzyniec, Krzysztof Pilip – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie, GRAFTET Michał Teterycz, Piotr Zawiślak, Adam Krzywosz Pstrąg Roztoczański – Restauracja Chata Rybaka Bondyrz, Anna Rojek Harcmistrz ZHP, Krzysztof Goch, Jan Kawałko, Roman Flaga, Andrzej Wiśniewski- Komendant OSP Suchowola, Druhowie z jednostki OSP Suchowola, Marian Derkacz – Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość, Andrzej Jaroszyński – Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość, Teresa Kręglicka, Łukasz Teterycz, Zbigniew Mazurek, Anna Zagdańska, Piotr Michalski, Mieczysław Bartoń – Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość a także pracownicy Biura Poselskiego Posła Sławomira Zawiślaka. Podziękowania wręczył Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak, w asyście członków Prezydium Związku.

Po wręczeniu ww. podziękowań, dyplomów delegacja uczestników uroczystości w osobach Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka, członków ŚZŻAK Okręg Zamość, przedstawicieli Służb Mundurowych i Duchowieństwa złożyła kwiaty oraz zapaliła znicze przed pomnikiem „Pamięci pracowników fabryki mebli w Bondyrzu poległych i zamordowanych w latach 1939-1944 za wolną Polskę”. Następnie przed budynkiem Muzeum głos zabrała dr Beata Skrzydlewska – współautorka wystawy, która razem z Panią mgr. Elżbietą Kasprzyk-Kikut przygotowała nową ekspozycję muzealną.

Uroczystego otwarcia wyremontowanego Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” dokonali: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawiciele władz Związku, sponsorów, darczyńców, instytucji wspierających w tym wojska. Po wystąpieniu Pani dr i uroczystym przecięciu wstęgi ksiądz płk. Bogusław Romankiewicz, wieloletni przyjaciel ŚZŻAK Okręg Zamość oraz ks. Artur Sokół – proboszcz Parafii w Bondyrzu dokonali poświęcenia muzeum.

otwarcie muzeum ak bondyrz 2018

Po zakończeniu części oficjalnej i odprowadzeniu Pocztów Sztandarowych przez por. Andrzeja Jaroszyńskiego zgromadzeni goście udali się na wspólne zwiedzanie Muzeum. Zwiedzanie było tego dnia możliwe podczas całej uroczystości. Około godziny 16.30 Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Wir” z Biłgoraja zainscenizowała Przysięgę Żołnierzy Armii Krajowej. Po przysiędze harcerze z 10. dh Traperski Krąg zaprezentowali przygotowaną część artystyczną. Uroczystości zakończyły się poczęstunkiem żołnierskim i wspólnym śpiewaniem przy ogniskach pieśni partyzanckich z udziałem ww. grupy rekonstrukcyjnej. O oprawę muzyczną uroczystości zadbała Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa.

W uroczystości udział wzięło 20 pocztów sztandarowych w tym Kół Rejonowych ŚZŻAK Okręg Zamość min. z Zamościa, Komarowa, Krasnobrodu, Uchań, Zwierzyńca, Hrubieszowa, Żółkiewki, Tomaszowa Lubelskiego, Starego Zamościa, Szczebrzeszyna, Gorzkowa, Sitna, poczet Stowarzyszenia Dzieci ofiar obozów hitlerowskich w Zwierzyńcu, poczet Jednostki Strzeleckiej 1580 z Zamościa, poczty szkolne, m.in. Szkoły Podstawowej w Szewni, Szkoły Podstawowej w Suchowoli, Szkoły Podstawowej w Szczebrzeszynie oraz Szkoły Podstawowej w Ulhówku.

Zaproszenie ŚZŻAK Okręg Zamość na ww. uroczystości przyjęli m.in.: reprezentujący Premiera Mateusza Morawieckiego, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, któremu towarzyszyli Wojciech Lesiak – Doradca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz ppłk Mariusz Tomalski – główny specjalista Wydziału Organizacji Uroczystości Departamentu Uroczystości Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Agnieszka Skubis Rafalska – reprezentująca Przemysława Czarnka – Wojewodę Lubelskiego, płk Leszek Winogrodzki – Dowódca 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, płk Jerzy Muzyka – Komendant 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, płk mgr inż. Artur Jakubczyk – Dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. Henryka Dobrzańskiego ps. „ Hubala”, Irena Łasocha Hucz Kierownik Klubu 2 Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, mjr Wojciech Brykner – Zastępca Dowódcy 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu, ppłk Dariusz Bernat – Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu, mł. insp. Andrzej Mioduna – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu (reprezentujący Komendanta MP w Zamościu insp. Wiesława Pawluka), bryg. mgr inż. Jacek Sobczyński – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, kpt. mgr. Inż. Piotr Gronowicz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP, Agnieszka Biernacka – Kierownik Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, dr Beata Skrzydlewska, mgr Elżbieta Kasprzyk-Kikut – grupa Techne Lublin, autorki wystawy muzeum, ks. Kanonik płk Bogusław Romankiewicz Proboszcz Parafii Wojskowej św. Jana Bożego w Zamościu, ks. Artur Sokół Proboszcz Parafii p.w. Świętej Bożej Opatrzności w Bondyrzu.

W uroczystym otwarciu udział wzięli także liczni przedstawiciele sponsorów, m. in. Zbigniew Tracichleb – Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., Andrzej Skiba – Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych PKP Linia Hutnicza, Marian Żołyniak – Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, Paweł Motyka – Z-ca Dyrektora Lubelskiego Oddziału Zakładu Gazowniczego (reprezentujący Mariana Żołyniaka – Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, oraz Dariusza Dumkiewicza – Dyrektora Lubelskiego Oddziału Zakładu Gazowniczego), Marek Skomorowski – Prezes Zarządu Zamojskich Zakładów Zbożowych, Darek Danilewicz – V-ce prezes Zarządu ZZZ w Zamościu, Władysław Kardasz – Właściciel Drukarni Attyla, Ryszard Weremczuk – właściciel firmy RYSTERM w Zamościu, Jan Teterycz – właściciel firmy Usługi Transportowe – Ciężarowe, Andrzej Marcin Poznański – Prezes Zarządu Firmy Meble Bondyrz, Władysław Kasprzak – właściciel Van Taxi, Józef Pasieczny, Jan Szymanik – Prokurent ZDI sp. z o.o. oraz Leszek Tabiszewski Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu reprezentujący dr Piotra Gawryszczaka – Wojewódzkiego Komendanta OHP w Lublinie.

W uroczystości obok dr hab. Piotra Majewskiego, prof. UKSW – Dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, mieliśmy zaszczyt gościć także Dariusza Kopciowskiego – Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Zabytków, Marie Gmyz – Zastępcę Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, Generała Dywizji Krzysztofa Szymańskiego, Muzyków Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa na czele z młodszym chorążym Adrianem Sadowskim, płk. Tadeusza Nastarowicza – Dowódcę 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Hieronima Dekutowskiego, płk dyplomowanego Zbigniewa Winiarskiego, Stanisława Grześko – Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Zamościu, Wojciecha Adamczyka – Łowczego Okręgowego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu, Andrzeja Wojtyło Zastępcę Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego, dr inż. Leszka Dmitrocę– Nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski, Stanisława Nawrockiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów, Lucjana Bednarza – Nadleśniczego Nadleśnictwa Zwierzyniec, Andrzeja Urbańskiego – Dyrektora Muzeum Zamojskiego w Zamościu, Annę Cichosz Kierownik Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddziału Muzeum Zamojskiego, Jerzego Krzyżewskiego – Prezesa Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, Grażynę Mirską – Prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Wołyński, Środowisko Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Hrubieszowie, Władysława Sitkowskiego – sybiraka, obywatela honorowego Zwierzyńca, kawalera wielu orderów i odznaczeń państwowych, Tomasza Dudka – Prezesa Stowarzyszenia Bitwa Pod Komarowem, Franciszka Sagana Członka KR Zamość ŚZŻAK Okręg Zamość, Edmunda Sitka Kustosza Muzeum wraz z rodziną, Piotra i Pawła Bartoszewskich – syna i wnuka „Wira”, Marka Franczaka syna Józefa Franczaka ps. „Lalek” ostatniego żołnierza niezłomnego, kombatantów – Narcyza Kruka , mjr Tadeusza Kopcia, druhów z jednostki OSP Suchowola z Andrzejem Wiśniewskim- Komendantem OSP Suchowola a także członków Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość Prezesów Kół Rejonowych ŚZŻAK O/Z wraz z pocztami sztandarowymi, członków i sympatyków ŚZŻAK O/Z oraz przedstawicieli dyrekcji szkół, organizacji społecznych, lokalnych mediów oraz bardzo licznych mieszkańców gminy Adamów i regionu, w tym młodzieży współpracującej z ŚZŻAK O/Z z 10. Drużyny Harcerskiej „TRAPERSKI KRĄG”.

Prezes ŚZŻAK O/Z poseł S. Zawiślak serdecznie dziękuje współfinansującemu uroczystość ŚZŻAK O/Z Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, rekonstruktorom grupy historycznej z Biłgoraja, sponsorom, darczyńcom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji projektu, zwłaszcza Edmundowi Sitkowi oraz jego rodzinie za wykazane obywatelskie i patriotyczne zaangażowanie na rzecz organizacji ww. uroczystości.

O kolejnych inicjatywach ŚZŻAK O/Z, mających na celu krzewienie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia Polek i Polaków, będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Z poważaniem
Sekretariat Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej Okręg Zamość

Niezłomni Zamojszczyzny. Walka zbrojna o niepodległość w latach 1939-1953

KATALOG ZBIORÓW

CZYTAJ    POBIERZ (.zip)

 

MEDIA

Bondyrz: Otwarcie ekspozycji pn. „Niezłomni Zamojszczyzny – walka zbrojna o niepodległości w latach 1939-1953″ [FOTO, VIDEO]

http://www.zamojska.pl/wiadomosci/3106,muzeum-w-bondyrzu

 

Zamieszczono: 2 października 2018

konferencja śzżak okręg zamość 2018W dniu 24 września br., w Delegaturze LUW w Zamościu, odbyła się konferencja prasowa Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość, w której udział wzięli członkowie Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość, w tym Prezes, poseł Sławomir Zawiślak, Wiceprezes Andrzej Jaroszyński, a także społeczny współpracownik Związku – Wojciech Adamczyk oraz koordynator projektów informatycznych, Łukasz Teterycz.

Podczas konferencji do wiadomości opinii publicznej podano szczegóły odnośnie zaplanowanego na 28 września br. uroczystego otwarcia ekspozycji pn. „Niezłomni Zamojszczyzny – walka zbrojna o niepodległości w latach 1939-1953”, które odbędzie się w wyremontowanym budynku Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu. Informacje dotyczące planowanego przebiegu ww. uroczystości oraz zrealizowanego remontu Muzeum przekazali Prezes Zawiślak i Wiceprezes Jaroszyński. Szczegóły na temat samej ekspozycji, w tym całokształt projektów jakie dotychczas Zwiazek zrealizował, przybliżył Wojciech Adamczyk.

Następnie, Łukasz Teterycz, współpracownik ŚZŻAK Okręg Zamość, który koordynuje projekty informatyczne, przedstawił nowy, ciekawy projekt skierowany do użytkowników smartfonów z systemem Android. Jak relacjonował ww. Związek podjął się nowego wyzwania tworząc nowoczesną aplikację pt. “Zamojskie drogi do Niepodległości”, która ukazuje historię walk Żołnierzy Niezłomnych w latach 1939 – 1953 na terenie Zamojszczyzny.

Aplikacja powstała z myślą o osobach, które chcą w sposób szczególny uczcić cześć Bohaterów walki za wolną Polskę oraz zadbać o to, aby pomimo przemijającego czasu, nie zostali oni zapomniani. Dodatkowo, szereg intuicyjnych funkcji sprawia, że aplikacja jest świetnym narzędziem na urozmaicenie wędrówki po terenach Zamojszczyzny, zarówno dla najmłodszych jak i starszych podróżników. Członkowie Związku mają szczerą nadzieję, że przyczyni się ona do upamiętniania ważnej dla Polaków historii, a przy okazji umożliwi turystom z Polski i świata na poznanie naszego regionu w nieco inny, nietuzinkowy sposób.

Trasy oraz punkty na mapie są dokładnie opisane, a dzięki lokalizacji GPS w każdej chwili można sprawdzić czy podąża się właściwą drogą. Stworzona aplikacja to fascynujący, mobilny przewodnik historyczny. Będzie ona także ogromną frajdą dla młodszych i starszych wędrowców, którzy podejmą wyzwanie uzbierania jak największej ilości wirtualnych punktów, poprzez odwiedzenie wszystkich miejsc, które, z pomocą wielu ludzi, zostały oznaczone.
Konferencja była także okazją do zaproszenia mieszkańców na organizowane po raz kolejny przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, obchody 79. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, które odbędą się 27 września br. w Zamościu. Ww. zaproszenie przekazał Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK Okręg Zamość – Marian Derkacz.

ŚZŻAK Okręg Zamość zachęca do rozpowszechniania aplikacji wśród znajomych i dzielenia się wrażeniami na Facebooku https://www.facebook.com/SZZAKZamosc. W razie jakichkolwiek uwag lub chęci współpracy przy rozwijaniu aplikacji prosimy o kontakt na adres mailowy: lp.2o1539693404@mazk1539693404a1539693404

Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play na Androida:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.akzamosc

google play zamojskie drogi do niepodleglosci

 

 

E-book dostępny jest pod adresem: http://akzamosc.pl/ebook

Zamość: Otwarcie ekspozycji “Niezłomni Zamojszczyzny…” i aplikacja „Zamojskie drogi do Niepodległości”

 

Zamieszczono: 1 października 2018
72 rocznica odbicia więźniów z komunistycznego więzienia w Zamościu6 maja 2018 r. odbyła się uroczystość obchodów 72. rocznicy odbicia więźniów z komunistycznego więzienia w Zamościu przez żołnierzy Armii Krajowej Wolność i Niezawisłość dowodzonych przez por. Romana Szczura ps. “Urszula” w dniu 8 maja 1946 r.
Dzisiaj przedstawiamy Państwu film edukacyjny, produkcji ŚZŻAK O/Zamość, który powstał z inicjatywy Prezesa Związku Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, upamiętniający czyny naszych bohaterów oraz oddający im cześć za wierną służbę Rzeczypospolitej. Wierzymy, że będzie spełniał ważną rolę edukacyjną przywołując to ważne wydarzenie młodemu pokoleniu Polaków. Cześć i chwała Bohaterom.
 
 

Oglądaj cały film:

72. rocznica odbicia więźniów z komunistycznego więzienia w Zamościu

Zamieszczono: 27 września 2018

obrocz uroczystościW dniu 23 września 2018 r. o godz. 9:30 w kaplicy p.w. Św. Józefa w Obroczy została odprawiona Msza Św. w intencji 102 poległych i pomordowanych w czasie II Wojny Światowej mieszkańców Obroczy. Mszę Św. odprawił i wygłosił Słowo Boże ks. prof. Tadeusz Guz, po czym otrzymał gromkie brawa. Mówił o zakłamywaniu prawdy, o Polsce katolickiej, którą Niemiecka Rzesza pragnie oskarżyć za II wojnę światową, o miejscowych poległych, często młodych ludzi, którzy swoje życie oddali za naszą wolną katolicką Ojczyznę. Słowo Boże mówiło o zasadzce na sprawiedliwego, który jest niewygodny, bo sprzeciwia się, do czego odniósł się ks. Profesor uzasadniając, że Pan Bóg nie był przyczyną śmierci sprawiedliwych jak twierdzą Ci, którzy odrzucili Boga i znienawidzili wszystko co z Nim związane, bowiem Jezus Chrystus stanął po stronie sprawiedliwych, aż do oddania swojego życia. WIĘCEJ

Zamieszczono: 20 września 2018

otwarcie muzeum ak w bondyrzuJako Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość mam zaszczyt serdecznie zaprosić na uroczyste otwarcie ekspozycji pn. Niezłomni Zamojszczyzny – walka zbrojna o niepodległość w latach 1939 – 1953, pod honorowym patronatem Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

W uznaniu czynów tych, którzy przelewali krew w obronie ludności cywilnej w Powstaniu Zamojskim, czcząc poległych i pomordowanych przez okupanta niemieckiego, na mój wniosek, jako Posła na Sejm RP – Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość, Uchwałą Prezydium Zarządu podjęto decyzję o przeprowadzeniu generalnego remontu, konserwacji muzealiów oraz modernizacji stałej ekspozycji w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. ppłk. Stanisława Prusa “Adama” w Bondyrzu. WIĘCEJ

Zamieszczono: 20 września 2018

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany, 2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej oraz Urząd Miasta Zamość serdecznie zapraszają na UROCZYSTOŚĆ RELIGIJNO-PATRIOTYCZNĄ OBCHODÓW 79. ROCZNICY POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO.

Uroczystości odbędą się 27 września 2018 r. WIĘCEJ

Zamieszczono: 19 września 2018
Z ogromną radością informujemy, że po wykonaniu gruntownego remontu budynku Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama”w Bondyrzu, aktualnie trwają bardzo pracochłonne i kosztowne prace nad wyposażeniem wnętrz. 
 
W zakres tych działań wchodzą m.in. zmiana wystroju, wykonanie i ustawienie nowych gablot, malowanie do potrzeb ekspozycji sal, wyklejanie fototapet, montaż nagłośnienia sal, urządzenie sali kinowej, montaż kiosku multimedialnego, tablic informacyjnych oraz redakcja i druk folderu o Muzeum. Wokół budynku Muzeum również prowadzone są intensywne prace nad zagospodarowaniem przestrzeni, m.in. oczyszczenie i malowanie czołgu oraz działa, wykonanie chodników, odwodnienia budynku i parkingu, montaż ekspozycji zewnętrznej o Muzeum, podświetlenie terenu i eksponatów, nawiezienie ziemi, posianie trawy.

WIĘCEJ

Zamieszczono: 10 września 2018

trzeszczany 2018W dniu 7 września 2018 roku w miejscowości Trzeszczany odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne przy pomniku pomordowanych i poległych żołnierzy Armii Krajowej w latach 1939 – 1946.

Uroczystości poprzedził przemarsz pocztów sztandarowych w asyście orkiestry z Grabowiec z Urzędu Gminy na miejscowy cmentarz .

W uroczystej Mszy Św. celebrowanej przez ks. proboszcza Marka Barszczowskiego oraz wikarego Mateusza Kopę brały udział warta honorowa wystawiona przez Drugi Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz młodzież z miejscowych szkół.

Na wstępie wójt gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota powitał przybyłych gości: Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość Posła Sławomira Zawiślaka, którego reprezentował przewodniczący PiS w Hrubieszowie, z-ca dyr. KRUS Radosław Maksymowicz, Wojewodę Lubelskiego, którego reprezentowała Dyr. Biura pani Agnieszka Rafalska- Skubis, członka Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Zamościu, prezesa Koła Rejonowego w Hrubieszowie Kamilę Maślankę oraz poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i młodzież z miejscowych szkół.

Po mszy odbyło się wręczanie nagród i dyplomów dla uczestników biegu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Następnie pani dyrektor Agnieszka Rafalska–Skubis odczytała list intencyjny od Wojewody Lubelskiego, pana Przemysława Czarnka. Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Hrubieszowie pani Kamila Maślanka również podziękowała w imieniu prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość, Posła na Sejm RP pana Sławomira Zawiślaka za zaangażowanie lokalnych władz, organizację oraz propagowanie pamięci o poległych żołnierzach.

W dalszej części uroczystości odbyło się uroczyste złożenie kwiatów i wieńców przed grobem poległych w obronie Ojczyzny.

Z poważaniem – prezes ŚZŻAK Okręg Zamość
Koło Rejonowe w Trzeszczanach
Irena Olszewska