Zamieszczono: 14 lutego 2018

Dnia 12 lutego 2018 r. w sali Klubu Garnizonowego 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego odbyła się uroczysta premiera filmu dokumentalnego pt. „Józef Śmiech “Ciąg” – Jak było naprawdę?” –  kolejnego projektu zrealizowanego z inicjatywy posła S. Zawiślaka przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, przy współpracy z TVP 3 Oddział w Lublinie. Premiera filmu uzyskała zgodę na korzystanie z identyfikacji wizualnej wieloletniego programu Niepodległa. Dnia 12 lutego 2018 r. w sali Klubu Garnizonowego 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego odbyła się uroczysta premiera filmu dokumentalnego pt. „Józef Śmiech “Ciąg” – Jak było naprawdę?” –  kolejnego projektu zrealizowanego z inicjatywy posła S. Zawiślaka przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, przy współpracy z TVP 3 Oddział w Lublinie. Premiera filmu uzyskała zgodę na korzystanie z identyfikacji wizualnej wieloletniego programu Niepodległa.

Tuż przed 76 rocznicą przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową przedstawiony został efekt wieloletnich starań ŚZŻAK O/Z o filmowe podjęcie tematu oskarżenia o zdradę jednego z najwybitniejszych dowódców AK na Zamojszczyźnie. Oskarżono patriotę walczącego w kampanii wrześniowej 1939 r., jednego z pierwszych twórców podziemia na Zamojszczyźnie, żołnierza ZWZ – AK – odznaczonego licznymi odznaczeniami  m.in. najwyższym polskim, nadawanym za zasługi bojowe, odznaczeniem wojskowym – Orderem Virtuti Militari, dwukrotnie – Krzyżem Walecznych, dowódcy 3 batalionu 9 pp AK, więzionego 10 lat po wojnie przez reżim komunistyczny.

Przypominamy, że jako Związek, po opublikowaniu w Kronice Tygodnia dn. 20 maja 2008r tekstu „ Druga twarz bohatera”, w którym autor artykułu oskarżył J. Śmiecha  o  zdradę, przekazywaliśmy opinii publicznej informację, że 7 lipca 2008 r.  23 żołnierzy AK podpisało oświadczenie w obronie pamięci śp. J. Śmiecha. Z kolei po przeprowadzeniu kwerendy dokumentów w IPN dnia 16 lutego 2009 r podobne pisemne stanowisko zajął Zarząd ŚZŻAK O/Z.  Nasze działania otrzymały społeczne wyrazy poparcia.

Wykonana, wspólna praca producentów filmu, szczególnie jego reżyserów M. i R. Kołodziejczyków, oraz wnuka ciotecznego śp. J. Śmiecha Sebastiana Szajnera ( podjął się roli osoby analizującej podniesiony w filmie trudny temat ) została przedstawiona do publicznej oceny. Przeprowadzenie na rzecz filmu kwerendy istniejących dokumentów, zweryfikowanie ich poprzez dotarcie do wszelkich osób chcących zabrać głos w sprawie rzekomej zdrady śp. J. Śmiecha w efekcie pozwoliło ukazać poruszony w filmie problem w szerszym kontekście. Film pozwala poznać trudne powojenne życie bohaterów walki o wolną Polskę, represjonowanych przez komunistyczne państwo polskie. Widz może ocenić czy w tej kontrowersyjnej sprawie prawidłowo zastosowano metody badawcze, rozstrzygnąć co jest ważniejsze – ubeckie dokumenty czy świadectwa  rodaków. Ostatecznie czy można oskarżyć o zdradę bohatera – wybitnego dowódcę AK, więzionego po wojnie za swoją godną postawę Polaka – patrioty. Film zaaranżowany w kierunku przedstawienia ważnych dla analizowanego tematu dokumentów, relacji osób, ostatecznie jednak nie osądza lecz oddaje Widzom prawo podjęcia decyzji o tym jaka jest prawda. 

Dziękujemy wszystkim gościom, którzy w liczbie około 400 osób zaszczycili swoją obecnością premierę filmu. Obecność tak licznej widowni potwierdziła słuszność naszej decyzji o zmierzeniu się z  trudnym tematem dociekania prawdy o naszej historii, jak pokazują liczne przykłady, tak często zafałszowywanej.

Zaproszenie na uroczystą premierę przyjęło wielu znamienitych gości, wśród których byli m.in. Jerzy Chróścikowski –  Senator RP, Piotr Olszówka – Poseł na Sejm RP, Ryszard Montusiewicz – Dyrektor TVP 3 Lublin, Magdalena i Rafał Kołodziejczyk – reżyserzy filmu, reprezentujący J. E. Ks. Biskupa dr Mariana Rojka – Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  Ks. Michał Maciołek – Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Zamościu, reprezentujący: Wojewodę Lubelskiego – Agata Grula – Dyrektor Generalny LUW w Lublinie, Lubelskiego Kuratora Oświaty – Tomasz Zieliński – Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie, Krzysztof Gałaszkiewicz – Dyrektor  Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Piotr Gawryszczak– Komendant Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, Zdzisław Antoń – Dyrektor KRUS Oddział Lublin, Magdalena Dołgan – Wiceprezydent Miasta Zamość, Henryk Matej – Starosta Zamojski, Wojciech Żukowski – Burmistrz Miasta Tomaszów Lub. – Przewodniczący Rady Programowej TVP Lublin, Kazimierz Misztal – Burmistrz Miasta Krasnobród, Jan Skiba – Burmistrz Miasta Zwierzyniec, Waldemar Raczyński – Wójt Gminy Stary Zamość, Leon Bulak – Wójt Gminy Sułów, Marian Szuper – Wójt Gminy Radecznica, Waldemar Greniuk – Wójt Gminy Grabowiec, płk Tadeusz Nastarowicz – Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Hieronima Dekutowskiego, ps. „Zapora”, ppłk Leszek Winogrodzki – Dowódca 3. Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, ppłk Jerzy Muzyka – Komendant 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, mjr Tomasz Dąbkowski – reprezentujący Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zamościu, kpt Jacek Wiśniewski reprezentujący 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. Henryka. Dobrzańskiego ps. „Hubala”, Agnieszka Biernacka – Kierownik Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, bryg. mgr inż. Jacek Sobczyński – Komendant Miejski PSP w Zamościu, kpt. mgr inż. Piotr Gronowicz – Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie, Mariusz Nagadowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce, Stanisław Nawrocki – Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów, Andrzej Olborski – Dyrektor generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, Dariusz Zagdański – Dyrektor PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu, Marek Skomorowski – Prezes Zarządu PZZ w Zamościu, Władysław Kardasz – Właściciel Drukarni Atylla, Jan Szymanik – Prokurent ZDI sp. z o.o., Andrzej Skiba – V-ce prezes Zarządu PKP LHS sp. z o.o., Zbigniew Wilkos – Prezes Zarządu Euro – Car w Zamości, Andrzej Urbański – Dyrektor Muzeum Zamojskiego w Zamościu, Władysław Kasprzak – Właściciel firmy Van Taxi, Stanisław Grześko – Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Andrzej Bubeła – Dyrektor CKF Stylowy w Zamościu, Andrzej Wojtyło – W-ce Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego, Leszek Tabiszewski – Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu. Na premierze nie zabrakło także członków rodziny Józefa Śmiecha ps. „Ciąg” – córki ww. – Elżbiety Cieszkowskiej  oraz występującego w filmie: bratanka ww. – por. Andrzeja Jaroszyńskiego (W-ce prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość) i wnuka ciotecznego ww. – Sebastiana Szajnera. Premiera zgromadziła również liczne grono  członków i sympatyków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, także Weteranów AK i przedstawicieli ich rodzin, członków innych patriotycznych organizacji pozarządowych, Dyrektorów i przedstawicieli szkół z naszego regionu, młodzież szkolną, harcerzy, przedstawicieli mediów oraz tłumnie przybyłych mieszkańców miasta Zamość i regionu.

Przybyłych gości oficjalnie powitał Sekretarz ŚZŻAK Okręg Zamość – Witold Marucha, który następnie oddał głos Prezesowi ŚZŻAK Okręg Zamość, posłowi na Sejm Sławomirowi Zawiślakowi, który wygłosił okolicznościowe przemówienie.

W swoim wystąpieniu Prezes m.in. podziękował reżyserom Magdalenie i Rafałowi Kołodziejczykom za ogrom pracy włożony w nagranie filmu. Podziękowania za pomoc, współpracę otrzymali także Dyrektor TVP 3 Ryszard Montusiewicz, Sebastian Szajner, oraz   dowództwo Garnizonu Zamość za udostępnienie obiektu na premierę filmu. Wyrazy wdzięczności za finansowe wsparcie produkcji filmu skierowane zostały do  Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Następnie w imieniu Wojewody Lubelskiego, wystąpienie wygłosiła  Dyrektor Generalna LUW w Lublinie Agata Grula – w załączeniu list Wojewody do uczestników uroczystości.

Po części oficjalnej rozpoczęto emisję filmu. Po premierowej projekcji odbyła się  debata na jego temat z producentami filmu – Prezesem ŚZŻAK O/Z Sławomirem Zawiślakiem, Dyrektorem TVP Oddział Lublin Ryszardem Montusiewiczem, reżyserami – Magdaleną i Rafałem Kołodziejczykami oraz Sebastianem Szajnerem – wiodącą postacią w filmie, którzy odpowiadali na zadawane przez widzów pytania, przybliżyli uczestnikom m.in. swoje wrażenia z pracy nad filmem.  

W imieniu członków ŚZZAK Okręg Zamość jego W-ce prezes por. Andrzej Jaroszyński wraz z kpt. Józefem Łabą wręczyli p. Magdalenie Kołodziejczyk wiązankę kwiatów. Następnie organizatorzy zaprosili uczestników premiery na  drobny, słodki poczęstunek.

Zapraszamy na telewizyjną premierę filmu, która odbędzie się w TVP 3 Lublin w sobotę 24 lutego br. o godzinie 20.30. Po tej premierze film zostanie udostępniony na stronie internetowej ŚZŻAK O/Z www.akzamosc.pl oraz będzie udostępniany przez ŚZŻAK O/Z wszystkim zainteresowanym bezpłatnymi pokazami.

Jednocześnie informujemy, że dzięki uprzejmości dowództwa garnizonu Zamość można będzie także skorzystać z bezpłatnych seansów filmowych, które odbędą się w dniach i godzinach uzgodnionych z kierownikiem Klubu Batalionowego 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego pod nr tel. 261181224.

 

MEDIA

http://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/walka-o-prawde-historyczna-jozef-smiech-ciag-jak-bylo-naprawde/
http://zyciezamoscia.pl/reportaze/jozef-smiech-ciag-jak-bylo-naprawde-premiera-filmu/
http://www.zamojska.pl/kat-154,a,2077,premiera-filmu-dokumentalnego-pt-jozef-smiech-ciag.html
http://wokolzamoscia.pl/sukces-premiery-filmu-jozef-smiech-ciag-jak-bylo-naprawde/
http://zamosc.naszemiasto.pl/artykul/premiera-filmu-o-jozefie-smiechu-juz-za-nami-film-obejrzaly,4408388,artgal,t,id,tm.html

 Produkcja: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie.

Zamieszczono: 14 lutego 2018
Prezes ŚZŻAK O/Z poseł S. Zawiślak przyjmując zaproszenie członków Warszawskiego Koła Zamościan przy Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym  uczestniczył w uroczystym spotkaniu podczas, którego zaprezentowany został  film „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942 – 1944”, nagrany z inicjatywy Prezesa przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz TVP3 Lublin przy finansowym wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.  W czasie spotkania przedstawiona została także przygotowana przez ŚZŻAK O/Zamość wystawa o Powstaniu Zamojskim, którą zaprezentował Pan Kazimierz J. Latuch.
 
Na ręce szefa mieszkających w Warszawie Zamościan, Pana Prezesa Wiesława Świderka składamy serdeczne podziękowanie za serdeczne zainteresowanie nie tylko aktualnym życiem naszego regionu ale także za aktywne rozpowszechnianie historii Zamojszczyzny. Zapraszamy do współpracy i odwiedzenia naszego regionu !
 
 

Zamieszczono: 6 lutego 2018
ŚZŻAK/o Zamość, Poseł na Sejm Sławomir Zawiślak, Dyrektor TVP 3 mają zaszczyt zaprosić na premierę filmu “Józef Śmiech “Ciąg” Jak było naprawdę?”.
 
W obliczu licznych zapytań uprzejmie informuję, że pod nr telefonu 261181224 można dokonać rezerwacji miejsc na premierę filmu. Jednocześnie dziękuję za deklarację przedstawicieli WP, że w przypadku zgłaszanego zainteresowania istnieje możliwość organizacji dodatkowych bezpłatnych seansów m.in. dla szkół. 
 
ŚZŻAK Okręg Zamość jako producent chętnie udostępni film także innym kinom, podmiotom organizacyjnym, które chciałyby podczas bezpłatnych seansów przedstawić nasz film szerszej widowni na terenie regionu, kraju. 
Poruszony w filmie temat trudnych powojennych losów bohatera walki o wolną Ojczyznę, żołnierza Armii Krajowej – represjonowanego przez komunistyczny reżim, oskarżanego przez autora jednego artykułu o zdradę zdecydowanie w opinii członków naszego Związku zasługuje na Państwa uwagę i ocenę . 
W imieniu wszystkich podmiotów i osób zaangażowanych w powstanie filmu serdecznie zachęcamy i zapraszamy do obejrzenia filmu.Film będzie można obejrzeć także na stronie internetowej ŚZŻAK O/Z www.akzamosc.pl

WIĘCEJ

Zamieszczono: 5 lutego 2018

4 lutego 2018 r. odbyły się uroczystości 75. rocznicy bitwy stoczonej przez oddziały Armii Krajowej z Niemcami pod Lasowcami w roku 100-nej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

WIĘCEJ

Zamieszczono: 4 lutego 2018

W nawiązaniu do aktualnie trwającego sporu o nowelizację ustawy IPN, trwającej walki naszego narodu o przestrzeganie prawdy historycznej o niemieckiej odpowiedzialności m.in. za tragedię holokaustu w czasie drugiej wojny światowej, przypominamy zwycięski finał sporu sądowego z 2013 r. Z inicjatywy prezesa naszego Związku, posła S. Zawiślaka przeciwstawiliśmy się fałszywemu oskarżeniu – przez wydawcę książki „Śladami Żydów Polskich. Lubelszczyzna” polskich partyzantów walczących na terenie Zamojszczyzny, mieszkańców Uchań o rzekome wymordowanie 80 Żydów.

szzak okreg zamosc sąd11 grudnia 2013 roku zakończony został spór sądowy ŚZŻAK Okręg Zamość ze Stowarzyszeniem Panorama Kultur. Spór dotyczył zafałszowania historii żołnierzy Polskiego  Państwa Podziemnego, oskarżonych przez Stowarzyszenie Panorama Kultur – wydawcę przewodnika „Śladami Żydów Polskich. Lubelszczyzna” o to, że jakoby na dwa tygodnie przed zakończeniem wojny mieli zamordować -we współpracy z mieszkańcami Uchań- grupę 80 Żydów ukrywających się w lasach  wokół w/w miejscowości.

Wobec oczywistej nieprawdy i szkalowania dobrego imienia partyzantów działających na Zamojszczyźnie w okresie II wojny światowej Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość wraz z Weteranami AK – członkami Prezydium Związku, przy współpracy z dr. Przemysławem Czarnkiem, prawnikiem z KUL, podjął zdecydowane działania, które doprowadziły do następujących efektów: oficjalne przeprosiny Prezesa Stowarzyszenia Panorama Kultur pod adresem członków ŚZŻAK, wysyłka erraty prostującej fałszywą informację do wszystkich bibliotek, do których trafiła publikacja „Śladami Żydów. Lubelszczyzna”. Prezes w/w Stowarzyszenia pomimo kilkumiecznych negocjacji nie chciał jednak zgodzić się na publikację oświadczenia z przeprosinami w prasie ogólnopolskiej, stąd konieczne okazało się powództwo cywilne.

WIĘCEJ

Zamieszczono: 15 stycznia 2018

opłatek pis zamość oraz ak zamośćW niedzielę 14 stycznia, w godzinach porannych odbyło się – organizowane wspólnie od lat – tradycyjne spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Zamojskiego.

Uroczystość zorganizowaną w świetlicy OHP w Zamościu rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego ŚZŻAK O/Zamość. Przybyłych gości ( około 400 osób ) w imieniu organizatorów powitał Krzysztof Gałaszkiewicz – Przewodniczący Zarządu Powiatowego PiS w Zamościu.
W swoich wystąpieniach poseł S. Zawiślak ( od wielu lat Prezes Zarządu ŚZŻAK O/Z ), senator J. Chróścikowski, Wojewoda Lubelski P. Czarnek, Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego W. Żukowski oraz Ks. Bp Mariusz Leszczyński, podnosząc ważne kwestie przede wszystkim złożyli zebranym serdeczne życzenia na Nowy 2018 Rok.

Po wspaniałym koncercie kolęd wykonanych przez dzieci ; Zosię, Stasia i ich Mamę Aleksandrę oraz dr. Janusza Skwarka i studentkę pedagogiki Joannę wszyscy zebrani w tym członkowie PiS i ŚZŻAK O/Z, parlamentarzyści, przedstawiciele Kościoła, Wojska Polskiego, administracji rządowej, związków zawodowych, oświaty, samorządowcy, członkowie organizacji społecznych, przedsiębiorcy podzielili się opłatkiem.

W trakcie spotkania liczni jego uczestnicy podkreślali, że stworzono wspólnotę, która może skutecznie realizować nowe, służące ludziom i krajowi, projekty.

Zamieszczono: 2 stycznia 2018

Dnia 6 stycznia br. w Hrubieszowie odbyła się uroczystość obchodów 74. rocznicy rozstrzelania 45 partyzantów z Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, która zorganizowana została przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Koło Rejonowe w Hrubieszowie.

Dnia 6 stycznia 1944 roku w odwecie za zabicie przez partyzantów gestapowca Niemcy wyprowadzili z więzień 45 partyzantów z Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich i rozstrzelali przy ulicy Ciesielczuka na oczach powracających z mszy świętej mieszkańców Hrubieszowa. Po wojnie w miejscu tej tragedii ustawiono pomnik z nazwiskami 45 pomordowanych partyzantów.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych i uczestników pod pomnikiem przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie. Wiceprezes ŚZŻAK O/Zamość por. Andrzej Jaroszyński powitał wszystkich uczestników. W dalszej kolejności został odśpiewany Hymn Narodowy. Okolicznościowe przemówienie na temat historii mordu na partyzantach wygłosił ww. Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość por. Andrzej Jaroszyński. Następnie przybyłe na obchody delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem pomordowanych partyzantów z AK i BCH. Wartę honorową przy pomniku wystawił 2 Pułk Rozpoznawczy w Hrubieszowie.

WIĘCEJ

Zamieszczono: 20 grudnia 2017

świąteczne wsparcie dla kombatantów - plakatŚwiatowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zorganizował akcję na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. „Świąteczne wsparcie dla Kombatantów”, która ma na celu oddanie należnego szacunku i okazanie wdzięczności Weteranom m. in. AK i BCh za ich bohaterską walkę w obronie ludności Zamojszczyzny i o niepodległą Ojczyznę.

Przed okresem świątecznym prosiliśmy o jak najpilniejsze zgłaszanie danych kontaktowych do żyjących jeszcze uczestników Powstania Zamojskiego tj. żołnierzy AK i BCH, których można byłoby odwiedzić ze świątecznymi życzeniami i obdarować paczkami.

Akcja jest współfinansowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Paczki świąteczne będą przekazane Weteranom wraz z opłatkiem, życzeniami i kartkami świątecznymi przez delegację członków ŚZŻAK Okręg Zamość oraz młodzież. Pakowanie paczek odbyło się w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

Szczególne podziękowania, za pomoc w zorganizowaniu akcji, dla: Pana Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, sekretarza ŚZŻAK/OZ Witolda Maruchy oraz dla harcerzy z 10 Drużyny Harcerskiej „Traperski Krąg” z Suśca i Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu.

Serdeczne dziękujemy za udzieloną pomoc.

Zamieszczono: 13 grudnia 2017

plakat wystawa bondyrzW imieniu Prezydium Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość serdecznie zapraszamy na obchody 75. rocznicy Powstania Zamojskiego, które odbędą się 20 grudnia br. o godzinie 14.00 na terenie – będącego własnością ŚZŻAK O/Z – Muzeum Historycznego Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej im. Stanisława Prusa PS. „Adam” w Bondyrzu.

Podczas ww. obchodów, organizowanych w ramach nowej inicjatywy Związku związanej z realizacją – wspófinansowanego przez MON – projektu pn. „Zachować w pamięci”, zaprezentowana zostanie m.in. wystawa „ Powstanie Zamojskie” – upamiętniająca tragiczne losy wysiedlanych podczas II wojny światowej polskich mieszkańców Zamojszczyzny oraz bohaterską postawę żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, którzy przeciwstawili się niemieckiemu najeźdźcy i stanęli w obronie ww. ludności.

Wśród innych atrakcji na ten dzień zaplanowano m. in. grę sytuacyjną, ogniska połączone ze spotkaniem integracyjnym uczestników, projekcję filmu „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-1944” oraz poczęstunek.

WIĘCEJ

Zamieszczono: 6 grudnia 2017

Z przyjemnością oddajemy w Państwa “ręce” nową stronę internetową. Znajdą Państwo tutaj wiele informacji o Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz tych związanych z samą historią AK i naszego regionu. Oddajemy do dyspozycji bogaty dział filmów, publikacji naszego autorstwa, zdjęć, aktualności i innych materiałów. To tutaj będziemy zamieszczać wszelkie informacje o organizowanych wydarzeniach i konkursach historycznych.

Pamiętaj, że każdy może współtworzyć tę stronę. Napisz do nas jeżeli jesteś w posiadaniu materiałów, które mogłyby się tu znaleźć. Nie pozwólmy na ich zapomnienie.