Zamieszczono: 14 lipca 2018

Serdecznie zapraszamy na uroczystości 74. rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”.

Tegoroczne uroczystości przyjmą szczególny charakter, z uwagi na przyjazd do Szczebrzeszyna wnuka dra Zygmunta Klukowskiego, Andrew Klukowskiego, który wraz z siostrą Helen Klukowski-May wyrazili zgodę na wznowienie, wydanie przez ŚZŻAK O/Z, fundację Szczebrzeszyn Kultur oraz RPNMateriałów do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944. Zbiór ten, w latach 1945-1947, zebrał, opracował i wydał dr Zygmunt Klukowski. Na ww. „Materiały” składają się Terror niemiecki na Zamojszczyźnie 1939-1944 – Zamość 1945, Zamojszczyzna w walce z Niemcami 1939-1944 – Zamość 1946, Niemcy i Zamojszczyzna 1939-1944 – Zamość 1946 oraz Dywersja na Zamojszczyźnie 1939-1944 – Zamość 1947. Publikacja ta stanowi bardzo cenny zbiór relacji, wspomnień i fragmentów pamiętników świadków historii z okresu niemieckiej okupacji Zamojszczyzny.

Będzie to pierwsze, od czasu jedynego powojennego wydania, wznowienie kompletnej tekstowo, 4-tomowej pozycji.

Książki zostaną wydane staraniem współpracujących ze sobą
organizacji oraz instytucji: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Roztoczańskiego Parku Narodowego, fundacji Szczebrzeszyn Kultur. Dedykację do nich napisał wnuk doktora, Andrew Klukowski, i mamy nadzieję, że zostaną one przekazane i podpisane przez niego w trakcie organizowanych uroczystości w Szczebrzeszynie.

Uroczystości organizowane są przy wsparciu współorganizatorów: Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz instytucji pozarządowym w tym, m.in. fundacji Szczebrzeszyn Kultur, odbędą się już po raz piąty.

PEŁNY KOMUNIKAT PRASOWY Z DNIA 12 LIPCA 2018 r.  

szczebrzeszyn 22 lipca 2018

Zamieszczono: 27 czerwca 2018


Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość ma przyjemność zaprosić wszystkich chętnych do udziału w projekcie „Zamojskie drogi do Niepodległości” dotyczącym wykonania opisu trasy turystycznej najlepiej prezentującej historię walk Żołnierzy Niezłomnych w latach 1939 – 1953 na terenie Zamojszczyzny. Najwyżej ocenione prace zostaną umieszczone na niniejszej stronie internetowej i wdrożone do aplikacji mobilnej, która powstanie w ramach realizowanego Projektu. Dziękujemy za dotychczasowe zgłoszenia i czekamy na kolejne w terminie od 15 czerwca do 31 lipca. WIĘCEJ

Zamieszczono: 25 czerwca 2018

festiwal pieśni partyzanckiej

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość wraz z 13. Drużyną Starszoharcerską POCHODNI, pragnąc włączyć się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, zapraszają solistów, duety i zespoły na eliminacje powiatowe Pieśni Niepodległości – Festiwalu Piosenki Partyzanckiej.

WIĘCEJ

Zamieszczono: 25 czerwca 2018

W dniu 7 lipca 2018 roku, w siedzibie Klubu 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego odbyły się zorganizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Koło Rejonowe w Hrubieszowie przy współudziale ww. Klubu eliminacje powiatowe Festiwalu Piosenki Partyzanckiej, realizowanego przez ŚZŻAK O/Z w ramach wspieranego finansowo przez Narodowe Centrum Kultury projektu.

Na początku licznie przybyłą publiczność wykonawców oraz jury konkursu powitała Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Hrubieszowie – Kamila Maślanka.

Swoją obecnością  imprezę uświetnili: Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, jednocześnie poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość por. Andrzej Jaroszyński, mjr Jacek Wiszniewski, reprezentujący  dowództwo 2 HPR, Komendant kpt. Piotr Gronowicz reprezentujący Komendę Powiatową PSP w Hrubieszowie, Z-ca Komendanta placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie mjr. Marcin Jóźwiak oraz Tadeusz Wdowiak reprezentujący Straż Miejską w Hrubieszowie. Pani Prezes Kamila Maślanka serdecznie powitała również Prezesa Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego Jerzego Krzyżewskiego, Przewodniczącego PiS na powiat hrubieszowski, jednocześnie radnego Rady  Powiatu Hrubieszowskiego Radosława Maksymowicza, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Hrubieszowie Inspektor Grażynę Bolewską, Prezes Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Hrubieszowie Grażynę Mirską, Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Mirczu Marię Małek, Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Trzeszczanach Irenę Olszewską, reprezentującego Nadleśnictwo Strzelce Kazimierza Kowalskiego oraz członków komisji konkursowej w osobach: Tomasz Książek – przewodniczący, Wiesława Badach i Jerzy Bałakut – członkowie.

Po przywitaniu przez Prezes Maślankę także uczestniczących w zmaganiach muzycznych członków 5 zespołów wokalno-instrumentalnych oraz 4 solistów przewodniczący jury przedstawił regulamin  i zasady punktacji wykonywanych przez solistów i zespoły utworów. Następnie pracownik Klubu 2 HPR odpowiedzialny za sprawy medialne imprezy Marek Maciejczyk, przedstawił poszczególnych wykonawców oraz tytuły utworów. Następnie wykonawcy prezentowali swoje utwory. Każdy występ był burzliwie oklaskiwany przez publiczność.

Po zakończonych eliminacjach  i obradach jury, głos zabrał prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak, który wyjaśnił zasady podjętego przez ŚZŻAK Okręg Zamość projektu, ważne znaczenie przeprowadzania przeglądów i festiwali upamiętniających historię i bohaterstwo naszych przodków. Podziękował artystom za wspaniałe wykonania pieśni patriotycznych a wszystkim zebranym za udział w festiwalu.

Następnie przewodniczący jury pan Tomasz Książek przedstawił zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

 

       W kategorii solistów :

  • Pierwsze miejsce oraz nagrodę 400 zł –Karolina Marchlewska
  • Drugie miejsce oraz nagrodę 300 zł – Katarzyna Bryk
  • Trzecie miejsce oraz nagrodę 250 zł – Jagoda Maciejczyk

       W kategorii zespołów :

  • Pierwsze miejsce oraz nagrodę 400 zł –Zespół „ Na jeden Raz z miejscowości Mieniany
  • Drugie miejsce oraz nagrodę 300 zł – Zespół „ Druga młodość” ze Strzyżowa
  • Trzecie miejsce oraz nagrodę 250 zł – Zespół „Biedronki” ze Ślipcza.

 

Nagrody pieniężne ufundowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz dodatkowe ufundowane przez Klub 2 HPR wręczali Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość oraz Szef Sekcji Wychowawczej 2 HPR –  mjr Jacek Wiszniewski. Do podziękowań i gratulacji dla wykonawców dołączyli się Prezes Kamila Maślanka oraz przewodniczący jury Tomasz Książek .

W dalszej części przeglądu Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Hrubieszowie podziękowała publiczności oraz zaproszonym gościom za czynne zaangażowanie w  niniejsze przedsięwzięcie, a dowództwu i Klubowi 2HPR za współorganizację imprezy. Serdecznie pogratulowała  również laureatom eliminacji życząc dalszych sukcesów.

Na zakończenie wszyscy wykonawcy i zaproszeni goście upamiętnili swój udział na festiwalu wspólnymi,  pamiątkowymi zdjęciami.

 

 

Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK

w Hrubieszowie

Kamila Maślanka

 

Zamieszczono: 25 czerwca 2018

koncert rzawp 2018 zamość bóg honor ojczyzna25 czerwca 2018 roku w sali widowiskowo-koncertowej Klubu 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego odbył się koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pt. „Bóg, Honor, Ojczyzna”, którego organizatorami byli Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Rejonowe Zamość i Klub 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego.

To wyjątkowe wydarzenie kulturalne, podobnie jak wiele ostatnich projektów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, odbyło się w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, uzyskując zgodę na  korzystanie z identyfikacji wizualnej Programu „Niepodległa”.

Tłumnie zgromadzoną publiczność powitali – Kierownik Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego – Agnieszka Biernacka oraz Sekretarz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – Witold Marucha, którzy krótkim wstępem wprowadzili widownię w koncertowy nastrój.

WIĘCEJ

Zamieszczono: 24 czerwca 2018

24 czerwca odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne 74. rocznicy bitwy partyzanckiej pod Osuchami, największej bitwy polskiego państwa podziemnego podczas II wojny światowej. W ramach uroczystości odbyła się msza św., spotkanie z uczestnikami oraz rekonstrukcja historyczna. Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym za obecność oraz zapraszamy za rok. WIĘCEJ

Zamieszczono: 15 czerwca 2018

Zasadniczym celem koncertu jest prezentacja programu artystycznego, przypominającego publiczności trzy najważniejsze ideały średniowiecznego rycerstwa, które stały się na przestrzeni wieków głównymi filarami polskiego patriotyzmu. W koncercie zatytułowanym „Bóg, Honor, Ojczyzna” przenikają się m. in. wątki: narodowe i patriotyczne, religijne i świeckie, wokalne i instrumentalne. Stanowi on interesującą propozycję kompleksowego obrazu polskiego patriotyzmu przedstawionego muzycznymi środkami wyrazu. Bóg, Honor i Ojczyzna to wartości, ideały oraz umiłowanie Ojczyzny. Były one najważniejszym kluczem przy podejmowaniu decyzji o przeciwstawianiu się okupantom w licznych zrywach powstańczych. Powstańcy bowiem zawsze walczyli o Polskę – ich miejsce na ziemi, ich Ojczyznę rozumianą jako wspólny dom, połączony więzami tradycji, języka, kultury i więzi społecznych.

 

koncert rzawp 2018 zamość bóg honor ojczyzna

Zamieszczono: 5 czerwca 2018

3 czerwca 2018 roku odbyły się w Józefowie uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające 75 rocznicę pacyfikacji Józefowa, Rzeczpospolitej Józefowskiej.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12,30 Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Józefowie w intencji poległych i pomordowanych mieszkańców Gminy Józefów w okresie II wojny światowej. Bezpośrednio po Mszy Świętej zebrani przeszli pod tablice upamiętniające ofiary II wojny światowej z terenu Gminy Józefów. Tablice umieszczone są na murze kościelnym w miejscu, w którym 1 czerwca 1943 roku zostali spędzeni mieszkańcy Józefowa celem rozstrzelania. Brawurowy atak oddziałów Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i innych na pozycje niemieckie umożliwił zgromadzonym ludziom ucieczkę. Partyzantom udało się wyprzeć Niemców z Józefowa i ocalić tym samym od śmierci mieszkańców. Przez ponad 3 tygodnie w Józefowie nie było przedstawicieli władz okupacyjnych. To prestiżowe zwycięstwo w bitwie o Józefów odnotowane zostało we wszystkich meldunkach Armii Krajowej obwodu zamojskiego. Miało ono również olbrzymie znaczenie moralne. O Józefowie zaczęły krążyć legendy a rejon ten nazywać Rzeczpospolitą Józefowską. WIĘCEJ