70 rocznica Akcji Burza w Zamościu

Artur Maksymowicz  ## 07 stycznia 2015

W związku z przypadającą 70. rocznicą Akcji „Burza”, Biuro Edukacji Publicznej IPN Oddział w Lublinie przeprowadził cykl działań przypominających społecznościom lokalnym tamte wydarzenia. Działania te polegały m.in. na rozwieszeniu w przestrzeni publicznej miast wyzwalanych spod okupacji niemieckiej przez pododdziały Armii Krajowej – wielkoformatowych fotografii (banerów) ilustrujących moment wkraczania pododdziałów AK oraz ujawniania się cywilnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Banery oprócz Zamościa prezentowane były od 21 lipca 2014 r. w Lublinie, Lubartowie, Rykach, Szczebrzeszynie oraz Tomaszowie Lubelskim.

W ramach obchodów 70.  rocznicy Akcji „Burza” w Zamościu, 24 lipca 2014 r. na Rynku Solnym  odbyło się otwarcie wystawy pt. „Akcja „Burza” 1944 r. Zamość”. Następnie w Sali Koncertowej Muzeum Zamojskiego w Zamościu odbyła się sesja popularno-naukowa zorganizowana przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Prezydenta Miasta Zamość oraz Muzeum Zamojskie w Zamościu. W ramach zaplanowanego programu sesji przeprowadzono wykłady: „Akcja Burza na Zamojszczyźnie, cele, przebieg i rezultaty” – Justyna Dudek, IPN Lublin  i „Dziennik Czynności Delegatury Rządu Polskiego w Zamościu autorstwa Antoniego Wiącka w zasobach Archiwum Państwowego w Zamościu” – dr Magdalena Kuranc – Szymczak, Archiwum Państwowe w Zamościu oraz projekcję filmu dokumentalnego „Z archiwum IPN” pt. „Podkowa”.

Akcja „Burza” – operacja wojskowa zorganizowana i podjęta przez oddziały Armii Krajowej przeciw wojskom niemieckim w końcowej fazie okupacji niemieckiej, bezpośrednio przed wkroczeniem Armii Czerwonej, prowadzona w granicach II Rzeczypospolitej. Trwała od 4 stycznia 1944, kiedy wojska radzieckie przekroczyły na Wołyniu granicę polsko-radziecką z 1939, do stycznia 1945. Rozkaz do jej rozpoczęcia wydał w listopadzie 1943 roku komendant główny Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski. Po przekroczeniu przez Armię Czerwoną wschodniej granicy II Rzeczypospolitej i odrzuceniu wysuniętej przez władze RP oferty współdziałania wojskowego z ZSRR, 12 stycznia 1944 komendant główny Armii Krajowej wydał rozkaz nr 126, zapowiadający wsparcie Armii Czerwonej w walce z Niemcami w miarę naszych sił i interesów państwowych… 26 października 1944 r. jego następca gen. Leopold Okulicki wydał rozkaz zakończenia akcji. Do akcji „Burza” zmobilizowano łącznie ok. 100 tys. żołnierzy i oficerów Armii Krajowej (źródło: wikipedia).

Zobacz także:

70. rocznicą Akcji „Burza” w Zamościu – nasi bohaterowie 24.07.2014

GALERIE

ZOBACZ KONIECZNIE

Światowy Związek Żołnierzy AK - Okręg Zamość - zobacz relacje video