Zaproszenie do udziału w projekcie „Zamojskie drogi do Niepodległości” dotyczącym wykonania opisu trasy turystycznej

2018-06-27


Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość ma przyjemność zaprosić wszystkich chętnych do udziału w projekcie „Zamojskie drogi do Niepodległości” dotyczącym wykonania opisu trasy turystycznej najlepiej prezentującej historię walk Żołnierzy Niezłomnych w latach 1939 – 1953 na terenie Zamojszczyzny. Najwyżej ocenione prace zostaną umieszczone na niniejszej stronie internetowej i wdrożone do aplikacji mobilnej, która powstanie w ramach realizowanego Projektu. Dziękujemy za dotychczasowe zgłoszenia i czekamy na kolejne w terminie od 15 czerwca do 31 lipca.

UWAGA! 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przebiegu i typu tras historycznych wyjaśniamy, iż Organizator Projektu dopuszcza możliwość wyznaczenia tras innych niż piesze i rowerowe.

Określenie zawarte w Regulaminie uczestnictwa „Preferowane są trasy piesze i rowerowe, których długość nie przekracza 30 km” są wyłącznie sugestią Organizatora, nie wykluczającą przyjmowania do oceny innych tras np. dla osób zmotoryzowanych (samochodowych, motocyklowych itp.), dla osób poruszających się innymi środkami transportu (trasy konne, kajakowe ), itp. Także długość trasy nie jest w jakikolwiek sposób limitowana i jej przebieg może mieć dowolną liczbę kilometrów.

Celem Projektu jest wybór i uruchomienie rożnego rodzaju i długości tras przebiegających po terenie 4 powiatów Zamojszczyzny. Dzięki nim mieszkańcy regionu a przede wszystkim turyści, obywatele naszego kraju i cudzoziemcy będą mogli poznać historię walk zbrojnych naszych przodków o wolność Ojczyzny stoczonych na terenie Zamojszczyzny w ww. okresie.

 

Zasady uczestnictwa:

  1. Udział w projekcie polega na wykonaniu opisu trasy historycznej najlepiej ukazującego historię walk Żołnierzy Niezłomnych. Opracowanie tras powinno polegać na dokładnym wytyczeniu trasy, oznaczeniu współrzędnych punktów na jej przebiegu, wykonaniu opisu trasy zawierającym szczegółowe informacje historyczne, sporządzeniu aktualnej dokumentacji fotograficznej i załączeniu zdjęć archiwalnych. Jako Organizator sugerujemy miejscowości będące punktami docelowymi 5 tras, które rozpoczynałyby się od Muzeum w Bondyrzu (z możliwością kierunku odwrotnego – kończące się w Bondyrzu).  Miejscowości te to Szczebrzeszyn, Zaboreczno, Górecko, Osuchy, Zamość. Dopuszczamy również możliwość indywidualnego określenia miejsc docelowych, warunkując by trasy te uwzględniały w swoim przebiegu Muzeum w Bondyrzu jako jednego z punktów. Preferowane są trasy piesze i rowerowe, których długość nie przekracza 30 km.
  2. Trasa powinna przebiegać istniejącymi drogami (polne, leśne i mało ruchliwe drogi gminne).
  3. Zaprojektowany szlak powinien zaczynać się i kończyć w miejscach, do których dochodzi komunikacja publiczna, lub też powinien mieć kształt pętli, czyli rozpoczynać się i kończyć w tym samym punkcie. W miarę możliwości zaproponowana trasa powinna być włączona w sieć już istniejących szlaków turystycznych.
  4. Opis szlaku turystycznego musi być przedstawiony w formie fotograficznej, graficznej (mapka/szkic) i opisowej, na płycie CD.
  5. Mile widziane zaznaczenie trasy na darmowej aplikacji Endomondo i zapisanie jej w formacie .gpx

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończone 18 lat.

Nadsyłanie projektów:

  1. Opisy trasy należy przesłać pocztą na adres Organizatora: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość w terminie od 15.06.2018 do 31.07.2018 (decyduje data wpływu), z dopiskiem: „Zamojskie drogi do Niepodległości”.
  1. Nadsyłane opisy szlaków powinny być opatrzone opisem według wzoru:
  • Imię i nazwisko Uczestnika Projektu (Autora pracy)
  • Adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail
  • Tytuł trasy

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie. Pomóż stworzyć razem z nami, unikalną aplikację na telefon.

Warsztaty dla harcerzy

1 – 31 sierpnia 2018 r.

 

Warsztaty dla harcerzy odbędą się w terminie 1- 31 sierpnia 2018 r. Celem warsztatów jest opracowanie scenariusza gry terenowej dla tras historycznych utworzonych w ramach projektu “Zamojskie drogi do Niepodległości”.

Działanie będzie realizowane przez 20 osobową grupę harcerzy z 10 Drużyny Harcerskiej “Traperski Krąg” w Suścu. Gra terenowa stanowić będzie również element przyszłej aplikacji mobilnej. Wstępnie przyjmujemy, iż gra będzie składała się z 3 etapów.

Etap I – zawierać będzie częściowe informacje historyczne, które będą wymagały uzupełnienia o wiadomości dostępne w zasobach internetowych (głównie na stronie Związku akzamosc.pl)

Etap II – jest grą, w której uczestnicy otrzymują do wykonania określone zadania np. przepisz napis z pomnika, znajdź miejsce pobytu danej postaci historycznej, zrób zdjęcie określonego obiektu itp.

Etap III – quiz będzie etapem sprawdzającym. Pytania quizu odnosić będą się do informacji z poprzednich dwóch etapów. Do każdego z pytań będą podane trzy odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź będzie prawidłowa. Zadaniem uczestników gry będzie zaznaczenie tej właściwej odpowiedzi. Opracowanie scenariusza gry terenowej będzie realizowane w terenie, podczas pięciu ośmiogodzinnych warsztatów wyjazdowych (po jednym dla każdej trasy). W warsztatach terenowych weźmie udział 20-osobowa grupa harcerzy wraz z opiekunami.

O przebiegu warsztatów będziemy informować na bieżąco. 

  Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021
w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

 

Koordynatorzy projektu:

Prezes, poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak – tel. 501 589 888
Sekretarz Witold Marucha – tel. 508 257 914